Mevlid-i Nebi Haftası Ne Zaman? Mevlid Gecesini Nasıl Geçirmeliyiz?

Mevlid Kandili olarak, Kutlu Doğum haftası olarak kutladığımız gün ve hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeniden düzenlemesi neticesinde Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanmaya başladı. Mevlid kelime manası olarak doğum, doğum zamanı anlamına gelmektedir. O gün kainat en güzel doğuma şahitlik etti. Son Peygamber Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V) efendimiz dünyaya gelerek alemlere rahmet saçmıştır.

Mevlid-i Nebi Haftası Ne Zaman? Mevlid Gecesini Nasıl Geçirmeliyiz?

Mevlid Kandili olarak, Kutlu Doğum haftası olarak kutladığımız gün ve hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeniden düzenlemesi neticesinde Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanmaya başladı. Mevlid kelime manası olarak doğum, doğum zamanı anlamına gelmektedir. O gün kainat en güzel doğuma şahitlik etti. Son Peygamber Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V) efendimiz dünyaya gelerek alemlere rahmet saçmıştır.

17 Kasım 2018 Cumartesi 20:16
Mevlid-i Nebi Haftası Ne Zaman? Mevlid Gecesini Nasıl Geçirmeliyiz?

Mevlid Gecesi Kainatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v) efendimizin doğduğu gecedir ki bu gece İslam alemi için Mevlid Kandili olarak kutlanır.Peygamber Efendimizin doğumu tüm müslümanların bayramıdır. O'nun doğumu ile kainatta yeni bir sayfa açılmış , alemlere rahmet inmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiklerinde Amcası Ebu Leheb'in cariyesi kendisine gelip '' Kardeşin Abdullah'ın bir oğlu oldu'' diye müjde verdi. Ebu Leheb'te ''onu emzirirsen , ona süt verirsen seni azad ederim'' dedi. Bu sebepten her Mevlid Gecesinde Peygamberimizin doğumuna sevdiği ve ona süt verilmesini emrettiği için Ebu Leheb'in azabı hafifler.  Hafız Muhammed Şafii Mektuplarla Nasihat isimli kitabında Rüyada Ebu Leheb'e hali sorulduğunda '' Çok azap çekiyorum , ancak Resulallah'ın doğum günün de bana müjde getiren cariyemi sevincimden azat ettiğim için Rebiul-evvel ayının 11. ve 12 gününün gecesinden azabım hafifliyor'' dediği nakledilir.

Ebu Leheb gibi müslümanlara zulmetmiş, onlara işkenceler etmiş bir zalimin bile peygamberimizin doğumuna sevdindiği gece azabı hafifliyorsa , varın mevlid gecesini kutlayan bir müminin alacağı sevabı siz hesap edin.

Mevlid Kandili bayramdır.Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğumundan daha önemli bir bayram olabilir mi!?

2018 MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NE ZAMAN?

2018 Mevlid-i Nebi Haftası 17 Kasım 2018 tarihinde başlayıp 24 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Mevlid Gecesi ise 18 Kasım 2018 Pazartesiyi 19 Kasım 2018 Salı gününe bağlayan gece kutlanacaktır.

Bazı alimler Kadir gecesi ile Mevlid Gecesinin değeri hakkında fikir ayrılıklarına düşmüşlerdir. Bazıları Kadir Gecesinin en hayırlı gece olduğunu , bazıları ise Mevlid Gecesinin en hayırlı gece olduğunu nakleder. İki gece de müslüman alemi için mübarek ve yücedir. Oturup hangi gecenin daha üstün , hangi gecenin daha değerli olduğunu konuşmak , tartışmak yersizdir. İki gecede birbirinden kıymetli , iki gecenin de birbirinden daha fazla faziletleri vardır.


Peygamber Efendimiz'de Mevlid Gecesinde Eshabına yemekler verir ve doğduğu gece olan olayları anlatırdı. Ebu Bekir (r.a) halifeliği döneminde Mevlid Gecelerinde Eshab-ı Kiram'ı toplar Peygamber Efendimizin doğumundaki olağanüstü halleri , olayları konuşurlardı.

Bu gecede Resulallah'ın doğumunda olan olayları , halleri okumak , dinlemek , öğrenmek çok sevaptır. İslam Alimleri Mevlid Gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlana Celaleddini Rumi Hazretleri '' Mevlid okunan yerden bela gider'' diyerek Mevlid Gecesinde ki okunan Mevlid'in önemine dolayısıyla Peygamberimizi anmanın önemine işaret etmiştir.

Şafii İlmihali olarak bilinen Tenvir'ül Kulub kitabında Mevlid Gecesi Kadir Gecesinden de kıymetlidir denilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şerif'inde ''Allah, bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse, Resulullahı övsün, düşmanlarını kötülesin'' diye buyurmuşlardır. Bu sebeptendir ki asırlardır Peygamberimizin bu Hadis-i Şerif'ine uygun olarak mevlidler ve kasideler yazılmıştır.

En meşhur Mevlid Kadisesi Süleyman Çelebi'nin 15. Asırda yazdığı Mevlid-i Şerif kasidesidir. Ülkemizde en çok okunan Mevlid budur. Bazıları Mevlid-i Şerif'i bid'at yani sonradan çıkarılmış adet olarak görür  ve ehemmiyet vermezler. Unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimizi anmak ve övmek ibadettir. Yalnızca o dönemlerde değil her dönemde Peygamber Efendimizi öven eserler, kasideler , şiirler , yazılar yazılmıştır ve yazılmaya devam edecektir. Yukarıda ki Hadis-i Şerif'e uygun olarak hep Peygamberimiz övülecektir.

Peygamberimizi çok sevdiğimize göre , onu doğum günün de anmak da gerekir.

Bir arkadaşınızın doğum günü olduğunda , ona pastalar alıyor , meşrubatlar alıyorsunuz. Hediyeler alıyorsunuz. Doğduğu günü kutluyorsunuz. Ona iyi dileklerde bulunuyorsunuz.

Peki Peygamber Efendimiz ! O alemlere rahmet olarak gönderildi , Kainatın Efendisi Peygamberimizin doğum gününü kutlamak gerekmez mi?

O'nun yüzü suyu hürmetine arkadaşlarımıza , eşimize , dostumuza küçük pastalar , çörekler ikram etmeliyiz. O'nun ruhuna selamlar hediye etmeliyiz. Bu çok sevaptır.Peygamber Efendimizi ne kadar seviyoruz bu soruyu soralım kendimize... Zira O'nu sevmeden iman etmiş sayılamayız. Bir Hadis-i Şerif'te ''Beni ana baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz'' buyuruyor. O halde Peygamberimizi herşeyden çok seveceğiz. O'nun aşkı her şeyden üstün olmalıdır.

Peygamberimiz zamanında mescitlerde ve camilerde Resulallah'ı öven , kafileri kahreden şiirler okunurdu. Peygamberimiz Hassan bin Sabbit Hazretlerinin şiirlerini çok beğenirdi hatta bu şair için mescide bir minber koymuştu. Hassan bin Sabbit hazretleri bu minbere çıkar Peygamberimizi öven şiirler okur bu şiirlerde de kafirleri , din düşmanları kötülerdi. Peygamberimiz Hassan bin Sabbit ve şiirleri için '' Hassan'ın sözleri düşmana ok yarasından daha tesirlidir'' buyurdu.

Peygamber Efendimiz Şairin okuduğu bir şiirin ardından '' Dişlerin dökülmesi'' diye dua buyurmuşlardır.

Şiir hususunda Peygamberimizin çokça hadisleri vardır.

İmam-ı Buhari Hazretlerinden rivayetler ''Şiir, öyle bir sözdür ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir.'' buyurmuşlardır.

Ebu Davut Hazretlerinden rivayetle ''Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır.'' buyurmuşlardır.

Yine İmam-ı Buhari'den nakledilir ''(Bazı şiirler elbette apaçık bir hikmettir.''

MEVLİD BİD'AT MIDIR?

Bazıları Mevlid'e bid'at diyorlar. Yüce kitabımız Kuran- Kerim'in Azhap Suresinin 56.ayetinde ''Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin.'' diye emrediliyor. Allah'ın ve meleklerin selavat getirdiği Paygamberimize bizlerde bolca selavatlar getirmeliyiz.

Bu vesile ile şu notu düşmemizde yarar vardır. Hristiyanlar doğum günü kutlamayı bizden yani müslümanlardan öğrenmişlerdir.

Resulullah efendimizi çok övmek, mahlûkların en üstünde olduğunu söylemek, Allahü teâlânın, sevgili Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat istemek, büyük ibadettir. Buna karşı koymak, koyu bir cahillik, pek çirkin bir inattır. Resulullahı övmek, anmak lazım geldiğine delil olarak, Ahzab suresinin (Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin) mealindeki 56.âyet-i kerimesi yetmez mi?

Anlamadığım bir türlü anlam veremediğim hususlardan birisi de bazılarının şu söylemleridir. ''Peygamberimizde bir beşerdi , onu aşırı övmek şirk değil midir?'' diyorlar. Bunu bir kaç kez duydum. Peygamberimiz elbetteki beşerdi ancak o '' Seyyid-ül Beşer'' idi... Bütün insanların efendisi idi. Hiç bir kimse onu Allah'tan daha fazla övemez. Peygamberimizin övülmesinden ancak münafıklar , kafirler rahatsız olurlar. Bir hadis-i şerif'te '' Beni övmek ibadettir'' buyruluyor. O halde Peygamberimizi , övmek ve anmak sevaptır.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİDİR?


Bu gecede , çokça tövbe edip bolca salavat getirilmelidir. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine af dilemelidir.

Kuran-ı Kerim okunmalı ,

Mevlid-i Şerif dinlemeli ,

Kaza namazları kılmalı, kazaya kalmış namazı yoksa nafile namazlardan eda etmeli,

Peygamberimiz doğduğu gün olan olağanüstü halleri okumalı , tekrar etmeli...

Peygamberimizi öven şiirler , yazılar , kasideler okunmalı , dinlemeli ,

Evde, ailemizle birlikte peygamber efendimizin hayatını, doğduğu güne dair sohbetler edilmeli.

Kaynaklar; Vural Egemen ( Makaleler-1)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2018 14:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nahit 6 ay önce

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun