Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (14 Şubat 2014)

DUYURU (14 Şubat 2014) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (14 Şubat 2014)

DUYURU (14 Şubat 2014) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

15 Şubat 2014 Cumartesi 01:13
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (14 Şubat 2014)
DUYURU

(14 Şubat 2014)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; "Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir." hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu" raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri'ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ayrıca, Başkanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;

Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için, güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosu geçerlidir. Bu süre eşdeğerliliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilecektir. Diğer durumlarda eşdeğerlik tablosu güncelleme tarihi itibari ile uygulanacaktır.

Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.

Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.

Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde olacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2014

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu" raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

KPDS-ÜDS-YDS'nin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) arasında Tablo 1'de verilen eşdeğerlik geçerlidir.

Tablo 1. Eşdeğerlik TablosuAvrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri KPDS-ÜDS-YDS Puanı
A1 30
A2 45
B1 60
B2 75
C1 95
C2 100

Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS veya YDS'ye eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL iBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları Tablo 2, 3, 4 ve 5'de

verilmiştir.

Tablo 2. Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL İBT SınavıTOEFL iBT ÜDS/KPDS/YDS
120 100
119 99
118 98
117 97,5
116 97
115 96
114 95
113 94
112 93
111 92,5
110 92
109 91
108 90
107 89
106 88
105 87,5
104 87
103 86
102 85
101 84
100 83
99 82,5
98 82
97 81
96 80
95 79
94 78
93 77,5
92 77
91 76
90 75
89 74
88 73
87 72,5
86 72
85 71
84 70
83 69
82 68
81 67,5
80 67
79 66
78 65
77 64
76 63

Tablo 2'nin DevamıTOEFL iBT ÜDS/KPDS/YDS
75 62,5
74 62
73 61
72 60
71 59
70 58
69 57,5
68 57
67 56
66 55
65 54
64 53
63 52,5
62 52
61 51
60 50
59 49
58 48
57 47,5
56 47
55 46
54 45
53 44
52 43
51 42,5
50 42
49 41
48 40

Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen CAE SınavıCAE ÜDS/KPDS/YDS
A 80
B 70
C 60

Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen CPE SınavıCPE ÜDS/KPDS/YDS
A 100
B 90
C 80

Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen PEARSON PTE Akademik SınavıPTE Akademik ÜDS/KPDS/YDS
90 100
87 95
84 90
81 85
78 80
75 75
71 70
67 65
55 60
50 55
45 50
38 45
30 40

Almanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Almanca için eşdeğerliği kabul edilen sınav, Tablo 6'da verilmiştir. Tabloda bulunan sınava ait sonuç belgelerinde, adayın puanına karşılık gelen Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2) belirtilmesi zorunludur. Belgelerin puanlaması Tablo 1'e göre yapılacaktır.

Tablo 6. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı

TELC Deutsch GmbH

Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF ve DALF sınavları ile bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Eşdeğer Kabul Edilen Fransızca SınavlarıAvrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Sınav Adı
A1 DELF A1
A2 DELF A2
B1 DELF B1
B2 DELF B2
C1 DALF C1
C2 DALF C2

İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar (CELI1, CELI2, CELI3, CELI4 ve CELI5) ve bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca SınavlarıAvrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Sınav Adı
A1 -
A2 CELI1
B1 CELI2
B2 CELI3
C1 CELI4
C2 CELI5

İspanyolca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İspanyolca için eşdeğerliği kabul edilen DELE sınavları ve bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca SınavlarıAvrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Sınav Adı
A1 Diploma de Espanol (DELE) Nivel A1
A2 Diploma de Espanol (DELE) Nivel A2
B1 Diploma de Espanol (DELE) Nivel B1
B2 Diploma de Espanol (DELE) Nivel B2
C1 Diploma de Espanol (DELE) Nivel C1
C2 Diploma de Espanol (DELE) Nivel C2
Son Güncelleme: 15.02.2014 01:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.