MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 2. Dönem Başlıyor

Meb destekleme ve yetiştirme kurslarında 2. dönem hazırlığı başlıyor. İşte detaylar...

banner396

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 2. Dönem Başlıyor

Meb destekleme ve yetiştirme kurslarında 2. dönem hazırlığı başlıyor. İşte detaylar...

08 Aralık 2015 Salı 15:25
MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında 2. Dönem Başlıyor
Meb destekleme ve yetiştirme kurslarında 2. dönem hazırlığı başlıyor. İşte detaylar...

MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 2.DÖNEM TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen ücretsiz okul kursları 2.Dönem hazırları başlıyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ


İl/ilçe komisyonunun oluşturulması

Kurs merkezlerinin başvurularının alınması

Kurs merkezi başvurularının onaylanması

Öğretmen başvurularının alınması

Öğrenci başvurularının alınması

Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması

Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs modülü üzerinden yapılır.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülür.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde açılamaz.

Açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.  Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer.

Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım kavrama testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında yayımlanacaktır.  Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar;

8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar;

Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilirler.

Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.
MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 2.DÖNEM TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen ücretsiz okul kursları 2.Dönem hazırları başlıyor. 08 Aralık 2015 Salı 14:57 3 0 KAMUDANHABER - ÖZEL HABER -  MEB 2.Dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılış Süreci Başlıyor DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 2.DÖNEM TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen ücretsiz okul kursları 2.Dönem hazırları başlıyor.   DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ  İl/ilçe komisyonunun oluşturulması  Kurs merkezlerinin başvurularının alınması 

Kurs merkezi başvurularının onaylanması  Öğretmen başvurularının alınması  Öğrenci başvurularının alınması  Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması  Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması  Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs modülü üzerinden yapılır.  Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülür.  Destekleme ve Yetiştirme Kursları özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde açılamaz.  Açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez. 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.  Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer. 

Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım kavrama testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında yayımlanacaktır.  Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar;  8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar;  Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilirler. 

Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. İL/İLÇE KOMİSYONLARI  Komisyonlar Eylül Ayının ilk haftası oluşturulur.  Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.  Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmen başvurularını inceleyip değerlendirerek, ilgili kursa yönlendirir.  İl/ilçe bünyesindeki kursların koordinasyonunu sağlar. 

e-kurs Modülüne, il/ilçe sorumlularının verileri zamanında sisteme işlemesini, sistemdeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar, kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır. KURS MERKEZLERİ Kurs merkezi olmak isteyen kurum, imkanları ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 farklı dersten kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. İl/ilçe Komisyonundan onay alan kurslar, yeterli talep olması halinde açılır.  Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci/açık öğretim öğrencisi ve mezunlara eba/e-kurs kullanım şifresi verir. 

e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.  Kursa başvuru yapan kadrolu veya ücretli öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden derslere atamasını yapar, haftalık ders programlarını oluşturur, ilan eder.  Kurs çalışmalarında yıllık plan ve programları onaylar, uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

 Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz). ÖĞRETMEN BAŞVURULARI • Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunurlar. •

Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilirler.  Ücretli öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştırırlar.  (Ücretli öğretmen başvurusu sadece il millî eğitim müdürlüğü e-kurs modülü kullanıcısı tarafından silinebilir. )  Ücretli öğretmenlerin hangi kursta görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenir.  Tercih ettiği kurs merkezlerinde görev alamayan öğretmenler, ilçe komisyonları tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilirler. 

Öğretmen başvuruları, e-kurs modülü üzerinden gerçekleştireceklerdir. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI  Öğrenci/kursiyerler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir.  Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapacaklardır. 

Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezi müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ  Kurslara öğretmen görevlendirilmesi e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. 

İhtiyaç olması halinde (e-kurs modülü üzerinden) komisyonlar tarafından onaylanan ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılır.  Kurs merkezleri, görev veremedikleri öğretmenleri modül üzerinden ihtiyaç dışı olarak (ihtiyaç fazlası butonu) il/ilçe havuzuna gönderirler. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

2. DÖNEM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ 


(kamudanhaber.com)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.12.2015 16:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394