İskenderun Teknik Üniversitesi Kuruluyor

Yeni bir üniversite daha kuruluyor.İşte detaylar...

banner396

İskenderun Teknik Üniversitesi Kuruluyor

Yeni bir üniversite daha kuruluyor.İşte detaylar...

11 Mart 2015 Çarşamba 17:12
İskenderun Teknik Üniversitesi Kuruluyor
Kanun teklifinin tam metni

GEREKÇE

Üniversiteler, bulundukları şehirler açısından bilgi, eğitim, insan kaynakları, iş ve sosyal hizmetler konularında önemli etkileri olan konulardır. Üniversiteler; teknolojik yenilikler yaratması, bilgi üretmesi ve bu bilgi ve deneyimlerini çevresine yayması, yaşam boyu eğitim programlan, topluma hizmet uygulamaları sunması gibi geleneksek işlevleri bulunmaktadır. Bu geleneksel işlevlerin yanı sıra üniversiteler, bulundukları şehir ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel alanlardaki bilgi akımlarının bilimsel anlamda gerçekleştirilebilmesi için üniversitelerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizdeki teknik ve sosyal gelişmeler ile nüfus artışı sonucunda mevcut üniversitelerin var olan bu ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması, yeni devlet üniversitelerinin kurulmasını gerektirmektedir.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan İskenderun; enerji, sanayi, deniz ticareti ve turizm alanında hızla gelişen bir şehirdir. MÖ 300'lere dayanan tarihi, bölgenin demir çelik ve sanayi üssü olması, körfez ve limanları ile lojistiğin merkezi konumunda bulunması nedenleriyle Türkiye'nin özellikli bir şehridir.

İskenderun 245.000 olan nüfusuyla 81 ilimizin 16'sından daha büyüktür. İskenderun Körfezi'nde bulunan komşu ilçelerle (Dörtyol, Payas, Erzin, Arsuz, Belen) bu rakam 600.000'e çıkmaktadır. İskenderun Limam'mn özelleştirilerek Limakport'un kurulması ve inşa edilecek Amanos Tüneli Projesi ile İskenderun bir lojistik merkezi haline gelecek ve Türkiye'nin en önemli ithalat-ihracat, nakliye ve istihdam üslerinden biri olacaktır.

Ülkemizin demir-çelik üretiminin %40'ı, filtre üretiminin %60'ının bulunduğu İskenderun körfezinde Türkiye'nin en büyük 2. ve Avrupa'nın. 10. büyük çelik üreticisinden biri olan İSDEMİR bulunmaktadır. İSDEMİR ve diğer demir-çelik fabrikalarının yassı çelik üretimine başlamasıyla ülkemizin beyaz eşya ve elektronik eşya imalatı ile otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayine altyapı oluşturmaktadır.

Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin İskenderun Körfezi'nde yer alması, İskenderun'da gemi tersanesi kurulacak olması, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Mavi Akım doğalgaz boru hattının İskenderun Körfezi ile bağlantılı olması, kurulan ve kurulacak Termik santrallerle enerji merkezi haline gelen İskenderun Körfezinde 25 adet liman bulunup yıllık 10.000 civarında gemi girişi olmaktadır. İskenderun ve Payas Organize Sanayi Bölgeleriyle İskenderun adeta bir endüstri, teknoloji ve enerji merkezine dönüşmüştür.

2014 yılında büyükşehir olan Hatay'da sadece bir üniversite bulunmaktadır ve ana kampüsü Antakya ilçesindedir. Nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan ilimizde ikinci hatta üçüncü üniversite ihtiyacı had safhadadır.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUIK) 2013 yılı verilerine göre İskenderun Gümrük Başmüdürlüğü tarafından tescili yapılan ihracat 981.609.000$ ithalat 3.396.066.000$ civarındadır. İskenderun Demir Çelik Gümrük Müdürlüğü tarafından tescili yapılan ihracat 1.494.959.000$ ithalat ise 6.342.811.000$ seviyesindedir. Antakya Gümrük Müdürlüğü tarafından tescili yapılan ihracat 386.817.000$ ithalat ise 5.317.000$ dır. Görülmektedir ki Hatay'ın yapmış olduğu ithalat-ihracatın tamamına yakını İskenderun tarafından yapılmaktadır.

Amanos dağları Hatay'daki mevcut üniversiteyi coğrafi olarak ikiye bölmüş durumdadır. Üniversite Kurulması teklif edilen İskenderun körfezi bölgesinde Mühendislik Fakültesi, Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu ve Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yaklaşık 13000 öğrenci bulunmaktadır.

Ülkemizin batısı, doğusu ve kuzeyinde teknik üniversiteler bulunmasına rağmen güneyinde teknik üniversite bulunmamaktadır. Demir çelik üretimi ve yenilenebilir ve klasik enerji üretim ve dağıtım merkezi olan İskenderun, lojistik ve uluslararası ticaret bakımından da Ortadoğu ülkeleriyle batı ülkeleri arasında köprü konumuna gelmiştir. Bu alanlara AR-GE ve akademik eğitim desteği verecek teknik bir üniversiteye gereksinim kaçınılmazdır.

Bu nedenlerle "İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" adı altında bir devlet üniversitesi kurulması büyük önem arz etmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"İskenderun Teknik Üniversitesi

EK MADDE 158- Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite,

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İnşaat Fakültesi, Makina Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek Y üksekokul undan,

d) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarından,

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü ile Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsünden,

oluşur."

MADDE 2- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mühendislik Fakültesi, Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı kapatılmıştır.

MADDE 3- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 19- İskenderun Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere İskenderun Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir."

MADDE 4- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 17- İskenderun Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu kanun hükmünde kararnameye bağlı cetvellere İskenderun Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir. "

MADDE 5- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki üniversite eklenmiştir.

"107) İskenderun Teknik Üniversitesi"

MADDE 6- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı kurulu bölümlerden; Makina Mühendisliği Bölümü, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine, İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Jeofizik Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesine mevcut kadrolarıyla birlikte devredilmiş sayılır. Bu kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi mevcut bölümleri ve kadrolarıyla birlikte yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine devredilmiş sayılır.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ile Enformatik anabilim dallarına ait programlar, bu anabilim dallarına kayıtlı öğrencileri ile bu anabilim dallarında öğrenci olarak kayıtlı 50/d kadrolarındaki araştırma görevlileri kadrolarıyla beraber yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesinin Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılır.

Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı konservatuar, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bölüm ve programlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kanunla kurulan İskenderun Teknik Üniversitesindeki aynı isimdeki birimlerine devredilmiş sayılır.

Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı fakülteler, konservatuar, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili Mali Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki Ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, İskenderun, Arsuz,

Payas, Erzin ve Dörtyol da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesine ait tapulu ve tahsisli arsa, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malların 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları İskenderun Teknik Üniversitesine devredilmiş sayılır.

Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında kayıtlı bulanan öğrenciler bölüm ve programlarının devredildiği ilgili bölüm ve programlara aktarılmış sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir."

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KURUMU: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

UNVANI

DERECESİ

1 SAYILI

II SAYI

Profesör

1

540

135

Doçent

1

150

30

Doçent

2

125

30

Doçent

3

125

30

Yardımcı Doçent

1

100

30

Yardımcı Doçent

2

100

30

Yardımcı Doçent

3

100

30

Yardımcı Doçent

4

100

30

Yardımcı Doçent

5

100

30

Öğretim Görevlisi

1

80

15

Öğretim Görevlisi

2

40

8

Öğretim Görevlisi

3

40

8

Öğretim Görevlisi

4

40

8

Öğretim Görevlisi

5

40

8

Öğretim Görevlisi

6

40

8

Okutman

1

15

5

Okutman

2

15

5

Okutman

3

15

5

Okutman

4

15

3

Okutman

5

15

3

Okutman

6

15

3

Okutman

7

20

2

Araştırma Görevlisi

4

115

25

Araştırma Görevlisi

5

115

25

Araştırma Görevlisi

6

120

25

Araştırma Görevlisi

7

120

25

Uzman

1

10

3

Uzman

2

10

3

Uzman

3

10

3

Uzman

4

10

3

Uzman

5

10

3

Uzman

6

15

3

Uzman

Çevirici

Eğitim Öğretim Planlamacısı TOPLAM

7

7

1

15

2

1

2383

3

577

KURUMU: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

KADROADEDİ KADROADEDİ

TOPL/

GİH

Genel Sekreter

1

1

1

GİH

Genel Sekreter Yardımcısı

1

2

2

GİH

Strateji Geliştirme Dairesi Başkam

1

1

1

GİH

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

1

I

1

GİH

Personel Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkam

I

1

1

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

I

GİH

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

1

1

I

GİH

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

1

I

GİH

Fakülte Sekreteri

1

7

7

GİH

Yüksekokul Sekreteri

1

4

4

GİH

Yüksekokul Sekreteri

2

6

6

GİH

Enstitü Sekreteri

2

3

3

GİH

Enstitü Sekreteri

3

3

3

GİH

Şube Müdürü

1

8

8

GİH

Şube Müdürü

2

8

8

GİH

Şube Müdürü

3

8

8

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

3

2

2

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

7

4

4

GİH

Şef

4

15

15

GİH

Şef

5

15

15

GİH

Şef

6

15

15

GİH

Programcı

4

2

2

GİH

Programcı

5

2

2

GİH

Programcı

6

2

2

GİH

Çözümleyici

5

2

2

GİH

Savunma Uzmanı

3

1

1

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

3

I

1

GİH

Kütüphaneci

5

4

4

GİH

Kütüphaneci

6

4

4

GİH

Kütüphaneci

7

4

4

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

25

25

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

20

20

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

30

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

30

30

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

30

30

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

20

20

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

20

20

GİH

Sekreter

7

10

10

GİH

Sekreter

8

10

10

GİH

Sekreter

9

10

10

GİH

Şoför

7

7

2

9

GİH

Şoför

8

8

2

10

GİH

Şoför

9

8

2

10

GİH

Memur

8

20

10

30

GİH

Memur

9

20

10

30

GİH

Memur

10

20

10

30

THS

Mühendis

4

6

6

THS

Mühendis

5

6

6

THS

Mühendis

6

6

- 6

THS

Mimar

4

1

1

THS

Mimar

6

2

2

THS

Tekniker

6

15

3

18

THS

Tekniker

7

15

3

18

THS

Tekniker

8

15

4

19

THS

Teknisyen

8

10

3

13

THS

Teknisyen

9

10

3

13

THS

Teknisyen

10

10

4

14

SHS

Tabip

5

2

2

SHS

Diş Tabibi

5

1

1

SHS

Diyetisyen

5

2

2

SHS

Hemşire

8

4

4

SHS

Psikolog

6

3

3

SHS

Sosyal Çalışmacı

6

2

2

AHS

Avukat

5

2

2

AHS

Avukat

8

2

2

YHS

Teknisyen Yardımcısı

9

20

20

YHS

Hizmetli

9

20

5

25

YHS

Hizmetli

10

20

5

25

YHS

TOPLAM

Kaloriferci

10

15

669

66

15

735

KURUMU: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: DÖNER SERMAYE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADROADEDİ

TUTULU

KADROADEDİ

TOPLAM

GİH

İşletme Müdürü

3

1

1

GİH

GİH

Şef

Bilgisayar

İşletmeni

Memur

5

5 8

1

11

5

1

II

5

YHS

Hizmetli

10

3

3

TOPLAM

21

21

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.03.2015 17:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali 3 yıl önce

iyi olur bol bol işsiz üretir

Avatar
can 3 yıl önce

yani̇ si̇mdi̇ ben mkü maki̇na mühendi̇sli̇gi̇ndeym kanun olursa artık ben teknik üniversite olarak mezun olucam

Avatar
yıldız karacan 3 yıl önce

İskenderun Teknik Üniversitesi haberi harika, şimdiki gençlerimizin ve gelecek nesilin nice üniversite ve eğitim kurumlarına ihtiyacı var. önceden olması gereken bir işlemdi. İskenderunumuz turistik, verimli, estetik ve sıcak kanlı bir ilimiz. çok sevindim.

Avatar
Ahmet Soylu 3 yıl önce

İskenderun Teknik Üniversitesi kadrosu alanında donanımlı akademisyenlere sahip, teknik üniversite misyonunu benimsemiş, ismini şu sıralar duyurmaya başlayan bir üniversite. İskenderun ise harika bir kent, öğrencilik için çok iyi bir yer

banner389

banner394