Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı!

Düzce Üniversitesi'nin bünyesindeki Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete ile yayımlandı.

banner396

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı!

Düzce Üniversitesi'nin bünyesindeki Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete ile yayımlandı.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 08:46
Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı!
Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 3 Ağustos 2016 tarihli Resmi gazete'de yer aldı. ''Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'' başlığı ile yayımlanan yönetmelik, 4 bölüm 15 maddeden oluşmakta.

İşte o yönetmelik;
''3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29790

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (DÜ-DAM): Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Görevleri
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Uluslararası bilimsel kuruluşlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık gibi konularda işbirliği yapmak.
b) Merkez çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bu toplantılara katılmak.
c) Bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.
ç) Plana esas jeolojik, tektonik, geoteknik ve depremsellik incelemelerini yapmak ve sonuçları paylaşmak, yerleşim alanlarındaki zemin davranışı konularında çalışmalarda bulunmak ve rapor düzenlemek.
d) Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardımı sağlayacak bir kurtarma ekibini oluşturmak ve eğitmek.
Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Deprem sonucu meydana gelen yapı hasarları, hasarların nedenleri ve çok fazla can kaybına neden olan bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, alınması gereken önlemlerin görsel ve uygulamalı olarak sunulduğu, halka açık bir gösterim alanı oluşturmak.
b) Depremlerden büyük zarar gören Türkiye’de, depremlerin yapılarda oluşturabileceği zararları önceden belirlemeye ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, çalıştığı konularda veri toplamak.
c) Depremle ilgili gelişmeleri, yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında halka aktarmak ve gerekli önemlerin alınması yolunda eğitsel faaliyetler yapmak.
ç) Düzce ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerdeki mevcut yapı stokunun depremlere karşı risk tespit çalışmalarını yürütmek.
d) Yapıların onarım-güçlendirme projelerinin hazırlanma ve uygulama çalışmalarını yürütmek.
e) Merkeze bağlı zayıf ve kuvvetli deprem istasyon şebekelerini kurmak, işletmek, kaydedilen deprem verilerini yayınlamak, arşivlemek.
f) Düzce Üniversitesi Afet Yönetim Planını hazırlamak.
g) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından, tercihen deprem mühendisliği konularında çalışmaları olan, Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.''

Kpsscafe.com.tr
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2016 08:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394