3.Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu 1-2 Aralık'ta

  Türkiye Özel Okullar Birliği Okul Öncesi Eğitimi Komisyonumuz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu “Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler)” temasıyla.

banner396

3.Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu 1-2 Aralık'ta

  Türkiye Özel Okullar Birliği Okul Öncesi Eğitimi Komisyonumuz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu “Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler)” temasıyla.

19 Aralık 2012 Çarşamba 14:07
3.Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu 1-2 Aralık'ta

 


"Türkiye Özel Okullar Birliği Okul Öncesi Eğitimi Komisyonumuz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu “Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler)” temasıyla...


 
"Türkiye Özel Okullar Birliği Okul Öncesi Eğitimi Komisyonumuz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu “Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler)” temasıyla 1-2 Aralık 2012 tarihlerinde üyemiz Özel MEF Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 


 


Eğitimde kalite arayışları çerçevesinde; 2012- 2013 öğretim yılından itibaren uygulamaya konan yeni sistemde okul öncesi eğitimin yeri ve ilköğretime geçişin irdeleneceği, Teknolojinin beyin gelişimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya konulacağı, Yeni neslin hızla değişen değer yargıları ve ileride yaşanabilecek olası risklerin sorgulanacağı, Dijital çağda yaratıcı düşünme, dinleme temelli sorgulama ve edebiyat okurluğunda ilk adımların tartışılacağı Sempozyumumuzda Türk & yabancı akademisyen ve uzmanların konuşma yapacağı 2 konferans, 4 panel ve 20 çalıştay yer alacaktır. M.E.B. Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda Kocabıyık ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız’ın açılışını yapacağı sempozyuma, özel okul öncesi eğitim kurumlarımızın kurucuları, müdürleri ve öğretmenleri olmak üzere 500’e yakın katılım olacaktır.


 


Okul öncesi eğitimi için yararlı sonuçlar beklediğimiz Sempozyumumuza teşriflerinizi rica eder, saygılarımı sunarım. "


 


Cem GÜLAN Yönetim Kurulu Başkanı 


III. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler) 

1-2 Aralık 2012, Özel MEF Okulları- İstanbul 

1 ARALIK 2012 CUMARTESİ

2 ARALIK 2012 PAZAR

 

 

 

09.30 - 10.30

2. KONFERANS :   

 

09.00 - 10.00

KAYIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Güzver Yıldıran

10.00 - 11.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı 

 

 

* Dr. İbrahim Arıkan

 

Otuz Yıllık Bir Çalışma: Okulöncesi Hedeflerine Dönük Izleyici

Değerlendirme Aracı (OHDIDA) ve Öğretim Programı'nın

Karşılaştırmalı Türkiye ve ABD Verileri

 

   Özel MEF Okulları Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

* Ayşim İncesulu

 

 

 

  Türkiye Özel Okullar Birliği Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu Başkanı

10.30-11.30

3. KONFERANS :   

 

 

* Cem Gülan

 

 

 

 

 

  Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

* Dr. Muammer Yıldız

 

 

Dr. Bülent Madi

 

 

  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

 

Nöroloji Uzmanı

 

 

* Funda Kocabıyık

 

 

Teknolojinin beyin gelişimi üzerinde olumlu olumsuz etkisi

 

 

  M.E.B Temel Eğitim Genel Müdürü 

 

 

 

 

 

 

11.00 - 12.00

1. KONFERANS :  

 

11.30 - 13.00

3. PANEL 

PARALEL ÇALIŞTAYLAR

 

Prof. Dr. Güzver Yıldıran

 

 

11.30 - 13.00

 

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı 

OTURUM BAŞKANI

11. ÇALIŞTAY

 

Yeni İlköğretim ve Eğitim Kanunu Uygulamaları ve Okul Öncesi Eğitim 

 

Doç. Dr. Ebru Aktan Acar

 

Fatih Erdoğan - Çocuk Kitapları Yazarı

 

 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Dijital çağda hani nerede çocuk yazar- 

12.00 - 13.30 ÖĞLE ARASI

 

 

çizerlerimiz

 

 

 

KONUŞMACILAR

12. ÇALIŞTAY 

13.30-15.00

1. PANEL 

PARALEL ÇALIŞTAYLAR 

Yrd. Doç. Dr. Emel Tok

 

Dr. Fzt. Meral Huri

 

 

13.30 - 15.00

Pamukkale Üniv. Eğitim Fakültesi

 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

OTURUM BAŞKANI

1. ÇALIŞTAY

Düşünme temelli sorgulama yöntemi

 

Okullarda Ergoterapi Uygulamaları: Eğitimde 

Doç. Dr. Feza Orhan

Sibel Yalı - Eğitimci

ve yaratıcı düşünme

 

Etkinliğin Arttırılabilmesi için pratik çözümler

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Eğitimde dijital dönem ve online müzecilik 

 

 

13. ÇALIŞTAY

 

 

uygulamaları 

Doç. Dr. Ebru Aktan Acar

 

Dr. Bülent MADİ

KONUŞMACILAR

 

2. ÇALIŞTAY

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Nöroloji Uzmanı

 

 

Psikolog Aysun Kendirli

Dijital çağda bir dil yılı çok geç

 

Teknolojiden olumsuz etkilenen çocuklarda

Prof. Dr. Yankı Yazgan

Uzman Gelişim Psikoloğu Yeşim Çaylaklı

 

 

gelişimsel problemlerle baş etme yöntemleri

Çocuk, Ergen ve Erişkin Psikiyatristi

Okul Öncesi Eğitimde Dijital Teknolojilerden 

Marian de Jager

 

14. ÇALIŞTAY

Değişen düzen, değişmeyen ihtiyaçlar

Nasıl ve Ne kadar Yararlanabiliriz?

PABO İnholland Haarlem Yüksekokulu

 

Huban Korman - Çocuk Kitapları Çizeri

 

 

3. ÇALIŞTAY

Araştırmacı öğretim görevlisi

Çocuk çizgisi ile resimlemenin çocuk   

Doç. Dr. Feza Orhan

Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin - İstanbul Üniv.

Okul öncesi dönemde dijital kitaplar

 

edebiyatına katkısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Sezgisel okuma-yazma öğretimi

 

 

15. ÇALIŞTAY

Dijital Yerliler, Öğrenme Süreçleri ve Etkili 

 

uygulamaları 

 

 

Sara Şahinkanat - Çocuk Kitapları Yazarı

Teknoloji Entegrasyonu 

4. ÇALIŞTAY

 

 

Dijitalleşen dünyada önceliklerimiz neler

 

 

Arş.Gör. Burcu Sarı -Doç. Dr. Ebru Aktan Acar 

 

 

olmalıdır? 

Paul van den Boogert

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

13.00 - 14.00  ÖĞLE ARASI

Eğitim Danışmanı 

 

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik 

 

 

 

Okul öncesi dönemde dijital uygulamalar

 

Duyarlılık Ölçeği'nin (EÇDFDÖ)Tanıtılması

14.00 - 15.30

4. PANEL

PARALEL ÇALIŞTAYLAR

 

 

5. ÇALIŞTAY

 

 

14.00 - 15.30

 

 

Uzm. Eğitim Psk. Selin Karaçam

OTURUM BAŞKANI

16. ÇALIŞTAY

 

 

Uzm. Psk. Ayça Uslu

Prof. Dr. Gelengül Haktanır

Marian de Jager

 

 

Uzm. Psk. Sandy Kohen

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

PABO İnholland Haarlem Yüksekokulu

 

 

Okul Konsültasyon Modelinde 

Fakültesi 

 

Okul öncesi dönemde dijital kitaplar

 

 

Nasıl Çalışıyoruz?

 

 

17. ÇALIŞTAY

15.00 - 15.30     ARA

KONUŞMACILAR

Maggie Pınar - Boğaziçi Üniversitesi Barış  

 

 

 

 

 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

15.30 - 17.00

2. PANEL 

PARALEL ÇALIŞTAYLAR 

Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat

 

Doç. Dr. Ebru Aktan Acar

 

 

15.30 - 17.00

Marmara Üniv. Atatürk Eğt. Fakültesi

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

 

 

Yeni 4+4+4 sistemine göre okul 

 

Okul öncesinde barış dili

OTURUM BAŞKANI

6. ÇALIŞTAY

öncesinde okula hazırlık çalışmaları 

 

18. ÇALIŞTAY

 

 

Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat

 

 

Yrd. Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar

Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Gelengül Haktanır

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

 

Okul öncesinde okuma ve yazı 

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Dijital öğrenme / materyalle öğrenme

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

 

farkındanlığı

Fakültesi 

 

Fastrackids ve matematik saati

 

 

7. ÇALIŞTAY

Okul öncesinde ölçme 

 

19. ÇALIŞTAY

KONUŞMACILAR

 

Doç. Dr. Feza Orhan 

değerlendirme nasıl olmalıdır?

Uzm. Eğitim Psk. Selin Karaçam

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

Uzm. Psk. Ayça Uslu

Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin

E-Materyal Hazırlamanın Püf Noktaları

 

 

Uzm. Psk. Sandy Kohen

İstanbul Üniversitesi

 

 

Selda Özen

 

Okul ve Klinik İşbirliği ve İletişimi Çocuk 

Sezgisel okuma-yazma öğretimi

8. ÇALIŞTAY

Uzman Psikolojik Danışman

 

Yararına En İyi Şekilde Nasıl Sürdürülür?

 

 

Paul van den Boogert

Yeni Nesil - Z Kuşağı

20. ÇALIŞTAY

Mine Soysal

 

Eğitim Danışmanı 

Hızla değişen değer yargıları, ileride 

 

Yrd. Doç. Dr. Emel Tok

Yazar, Yayıncı

 

Okul öncesi dönemde dijital uygulamalar

yaşanabilecek olası riskler

Pamukkale Üniv. Eğitim Fakültesi

Edebiyat okurluğunda ilk adımlar

9. ÇALIŞTAY

 

 

Düşünme temelli sorgulama yöntemi

 

 

Sevinç Yılmaz - Eğitimci

 

 

ve yaratıcı düşünme

 

 

Okul öncesi dönemde öğrenme ortamlarının

 

 

 

Fatih Erdoğan

 

yapılandırılmasında çocuğu aktif kılmak

15. 30 - 16.00 ARA

Çocuk Kitapları Yazarı

 

10. ÇALIŞTAY

 

 

 

Dijital çağda hani nerede çocuk yazar- 

Nur Yaşar

16.00 - 16.30

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ 

çizerlerimiz

 

Klinik Psikolog

 

VE

 

 

Dijital çağda okul öncesi çocuğun psikolojik

 

KAPANIŞ KONUŞMALARI

 

 

gereksinimleri 

 

 

 


egitimajansi


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.12.2012 14:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394