Ziraat Bankası Memur Personel Alımı 2015

Türkiye'nin köklü bankalarından olan Ziraat Bankası 2015 yılında da personel alımlarına devam edecek. Birçok ilde alım için ilana çıkan Ziraat Bankası personel alımın detayları haberimizde...

banner396

Ziraat Bankası Memur Personel Alımı 2015

Türkiye'nin köklü bankalarından olan Ziraat Bankası 2015 yılında da personel alımlarına devam edecek. Birçok ilde alım için ilana çıkan Ziraat Bankası personel alımın detayları haberimizde...

23 Mart 2015 Pazartesi 11:16
Ziraat Bankası Memur Personel Alımı 2015
  Türkiye'nin köklü bankalarından olan Ziraat Bankası 2015 yılında da personel alımlarına devam edecek. Birçok ilde alım için ilana çıkan Ziraat Bankası personel alımın detayları haberimizde...

Türkiye’nin en büyük bankaları arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası, 2015 yılında yeni büyüme hedefleri ile ilerlemektedir. 2015 yılı içerisinde yeni alımlar yapacak olan Ziraat Bankası memur personel alımı için de birçok başvuru ilanı vermiştir. Yapacağı alımların birçoğu için farklı şartlar ve sınav tarihleri belirleyen Ziraat Bankası, alımlarını normal ihtiyaçtan 3 kat daha fazla başvuru alarak yapacaktır.

Ziraat Bankası memur personel alımı 2015 yılında hangi pozisyonlar için olacak isterseniz beraber bakalım. Öncelikli olarak sizlere hangi pozisyonların olduğunu ve hangi sınav ve şartlarla aldığını söyleyelim.

- UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI
- AVUKAT İŞE ALIM KOŞULLARI
- MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

Bu üç alımların haricinde de alımlar yapılacaktır ancak; 2015 yılı itibari ile en çok bu yönde alımlar yapılacaktır.

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

Bu alımlar için Ziraat Bankası sözlü ve yazılı sınav yapacaklardır. Sınavda 100 üzerinden 60 puan alan tüm adaylar başarılı sayılacaktır. 

Uzman yardımcısı işe alım koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için internet sitemizi inceleyebilirsiniz.

AVUKAT İŞE ALIM KOŞULLARI

Avukat olarak Ziraat Bankasına girmek isteyenlerde yine aynı şekilde yazalı ve sözlü sınavlara tabi tutulacaklardır. Bunun haricinde adayların 100 puan üzerinden 60 almaları gerekmektedir. Başarılı olan tüm adaylar daha sonra mülakat sınavına tabi tutulup, buradan da geçmeleri halinde banka bünyesinde çalışacaklardır.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

Müfettiş yardımcısı işe alım koşulları da aynı şekilde belirlenmiş olup, adayların başarılı olabilmesi için gerekli puanları almaları gerekmektedir. Normal ihtiyacı olandan 3 kat daha fazla alım yapacak olan Ziraat Bankası adaylarını büyük bir özenle seçmektedir.Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımı 2015

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

Türkiye’de ve tüm dünyada büyük bir şekilde faaliyet gösteren Ziraat Bankası, İstanbul’daki genel müdürlüğüne 100 Uzman Yardımcısı alımı yapacaktır. Bu alımların koşullarını bugün ki makalemizde bulabilirsiniz. Uzman yardımcısı olmak isteyenlerin öncelikli olarak bir okulda eğitim aldıktan sonra işe başlayacaklarını da ayrıca belirtelim.

Türkiye’nin en köklü bankacılık okulunda eğitim alacak olan uzmanlar, Ziraat bankasının Kurumsal ve Girişimci Şubelerinde ve Genel Müdürlük departmanlarında çalışacaklardır. 

GENEL ŞARTLAR

- Sınav yazılı ve sözlü (mülakat) olmak üzere iki farklı kısımdan oluşmaktadır.
- Adayların mezuniyet durumlarına göre İdari ve Mühendislik olacak şekilde 2 farklı alanda sınava tabi tutulacaktır. 
- Sınava girecek olan adaylar Ankara ve İstanbul olmak üzere iki merkez üzerinden sınava girebilecekler.
- Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından yapılırken, mülakat ise Ziraat Bankası tarafından yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

- T.C vatandaşı olmak,
- 30 yaş ve altı olmak,
- Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
- Yurt içerisinde ve dışında rahat çalışabilmek için sağlık raporu sunmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlikten muaf olmak gibi şartlar aranmaktadır.

SINAV BAŞVURU SÜRECİ

25 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 14:00 da yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 70 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 09 Mart 2015 – 27 Mart 2015 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden, Ziraat Bankası internet şubesinden Uzman Yardımcısı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. 

SINAV SÜRECİ VE DETAYLARI

- Sınav adaylar için 3 bölümden oluşacaktır. 160 soru için 180 dakika verilecektir. Adayların bu zaman içerisinde soruları cevaplaması gerekmektedir.
- Adayların sınav başladıktan 15 dakika sonra girmeleri gerekmektedir. 15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
- Sınav giriş belgesi ve resimli bir nüfus cüzdanı yanlarında olması gerekmektedir.


Her sınava ihtiyacın 3 katı kadar aday çağırılacaktır. Sınava giren adaylardan 100 üzerinden 60 almaları beklenmektedir. 60 ve üzeri alan adaylar sınavda başarılı olmuş sayılacaklardır.

Ziraat Bankası uzman yardımcısı iş alım koşulları bu şekilde olup, aşağıda yer alan link adresinden diğer bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/InsanKaynaklari/Pages/Duyurular.aspx
Ziraat Bankası Avukat Alımı 2015

AVUKAT İŞE ALIM KOŞULLARI

Ziraat Bankası 2015 yılında Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı’na alım yapacaktır. 15 avukat alım yapacak olan Ziraat Bankası alımlar için bazı koşulları da internet sitesinde yayınlamıştır. Bugün sizlerle birlikte bu alım koşulları hakkında bilgi vereceğiz.

AVUKATLARIN YAPACKALARI İŞLER: Bankamız Avukatları Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev yapmaktadır. Bankanın her türlü alacaklarının idari ve yasal yollarla tahsil ve tasfiye sürecinin yürütülmesi, karşılaşılan hukuksal sorunlar hakkında görüş, yetki ve talimat verilmesi, sözleşmeli avukatlarla koordinasyon işlemlerini yürütürler.

Bununla beraber; bankacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunulması; müşteriler, Banka personeli ve diğer şahıslar ile yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlığın takip edilmesi ve sonuçlandırılması, gereken hallerde yasal yollara müracaat edilmesi ve Bankanın adli/idari merciler nezdinde temsil edilmesi de Bankamız Avukatlarının görevlerindendir.

GENEL ŞARTLAR

- Adaylar öncelikli olarak 2 sınava gireceklerdir. Girecekler sınav yazılı ve sözlü olmak iki ayrı bölümden farklı zamanlarda oluşacaktır.
- Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacaktır.
- Sözlü sınav ise Ziraat Bankası tarafından yapılacaktır.
- Adaylar sınav merkezleri olarak Ankara ve İstanbul illerini tercih edebilecekler.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

- T.C vatandaşı olmak,
- 30 yaşını doldurmamış olmak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- 6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
- Yurt içerisinde ve dışında çalışmasına engel olmayacak sağlık raporu almaları gerekmektedir.
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf olmaları gerekmektedir. 


SINAV BAŞVURU SÜRECİ

25 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 70 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 09 Mart 2015 – 27 Mart 2015 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden, Ziraat Bankası internet şubesinden Avukat İşe Alım Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soy ad, doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

SINAV SÜRECİ

Adayların tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınavlara girecek, harici olarak bir sınav merkezinde sınava giremeyecekler. Yazılı sınav 25 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 14:00 da yapılacak olup, sınava giren adayların yanlarında başvuru belgeleri ve resimli bir kimlik getirmeleri gerekmektedir. Giriş belgesi olmayan ve 15 dakikadan fazla geciken adaylar sınav merkezine alınmayacaktır.

Sınavda diğer birçok sınav gibi 160 soru sorulacak ve adaylara 180 dakika verilecektir.

Ziraat Bankası Avukat İşe Alım Sürecindeki İller

ADANA
ANKARA
BURSA
DİYARBAKIR
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
TRABZON

Ziraat Bankası avukat işe alım koşulları
 hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler aşağıda yer alan link adresini kullanarak Ziraat Bankasının kendi internet sitesinden bilgileri daha net bir şekilde alabilirler.

http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/InsanKaynaklari/Pages/Duyurular.aspx


Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı 2015

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

Türkiye’nin en büyük bankalarından olan Ziraat Bankası 35 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacaktır. Alımlarını bu yıl içerisinde gerçekleştirecek olan Ziraat Bankası alımlar ile ilgili bazı koşulları kendi internet sitesinde yayınladı. Bugün beraber bu alım koşullarının neler olduğuna bakacağız.

Müfettiş Yardımcılarının Yapması Gereken İş: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol - risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, Teftiş Kurulu Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklar ve iştirakleri mahallinde ve merkezden denetlemektedir.

GENEL ŞARTLAR

- Sınav iki aşamadan oluşacaktır. Yazılı ve mülakat şekilde olacak sınav Ziraat Bankası tarafından yapılacaktır.
- Adayların mezuniyet durumlarına göre İdari ve Mühendislik olmak 2 farklı alanda yazılı sınav yapılacaktır.
- Adaylar sınavlarını iki şehirde yapabilecekler. Birisi Ankara birisi İstanbul olmak üzere iki sınav merkezinde sınav yapılacaktır. 
- Banka istediği zaman adayların sınav yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacaktır. 

ADAYLARIN ARANAN ŞARTLARI

- T.C Vatandaşı Olmak,
- 30 yaşını aşmamış olmak.
- Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
- Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

- Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
- Sağlık konusunda yurt içinde ve yurt dışında çalışabilecek olarak sağlık belgesi verilmesi,
- Askerlik konusunda; askerliğini yapmış ya da muaf olmuş(erkek adaylar için),
- Daha önceki Ziraat Bankası Sınavlarında elenmemiş olmak gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

Sınav 25 Nisan 2015 Cumartesi günü 10:00 yapılacak olup, sınav için başvuru ücreti 70 TL olarak belirlenmiştir. Sınav ücretleri 9 Mart – 27 Mart 2015 tarihleri arasında Ziraat Bankası hesabına yatırılacaktır.

SINAV SÜRESİ

- Adaylar tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava girecekler,
- Sınav giriş belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

YAZILI SINAV HAKKINDA

Yazılı sınav 25 Nisan 2015 Cumartesi günü 10:00 da yapılacak olup, sınav çoktan seçmeli olarak yapılacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir. Yanında resimli kimliği bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar alınmayacaklardır. Ayrıca sınav 3 bölümden oluşacak ve 160 soru bulanacaktır. Toplamda 160 soruya 180 dakika verilecektir.

Ziraat Bankası müfettiş işe alım koşulları ile ilgili detaylı bilgiyi almak isterseniz aşağıda yer alan link adresini kullanarak daha fazla ve detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/InsanKaynaklari/Pages/Duyurular.aspx

Kaynak:isbilgisi.com


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.03.2015 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394