Ziraat Bankası 1000 banko görevlisi alım ilanı

Ziraat Bankası  1000 banko görevlisi  alacak.

banner396

Ziraat Bankası 1000 banko görevlisi alım ilanı

Ziraat Bankası  1000 banko görevlisi  alacak.

11 Temmuz 2014 Cuma 21:27
Ziraat Bankası 1000 banko görevlisi alım ilanı

Ziraat Bankası  1000 banko görevlisi  alacak. Başvurular 14 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Sınav ise 11 Ekim'de yapılacak.


2014 BANKO GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARIBankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.000 Banko Görevlisi istihdam edilecektir.


Görev Tanımı: Müşterilerimizin bankoda gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemlerini yürütmek,


Bankamız ürünlerinin tanıtımına yardımcı olmak.


Banko Görevlisi unvanlı personel en az 1 yıl şube bankolarımızda Banko Asistanı görev pozisyonunda


çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya


operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.


Genel Hususlar


• Banko Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)


• Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,


• Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,


• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl'e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir,


• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,


• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,


• Adayın başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,


• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,


• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,


• Banko Görevlisi sınavına başvuran adaylar Servis Görevlisi işe alım sınavına başvuramaz.


Adaylarda Aranan Şartlar


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2. Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,


3. 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,


4. Üniversitelerin veya yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında öğrenci belgesi /diploma kontrolü yapılacaktır.)


5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,


7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,


1


zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,


8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir.)


9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.


Başvuru Süreci Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.


I. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması


Banko Görevlisi unvanı için 11 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi'nin hesabına aktarılacaktır.) Sınav ücreti 14 Temmuz - 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Banko Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.


Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.


II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması


Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2014 Pazar saat 24:00'e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için "Banko Görevlisi Sınavı Başvuru Formu" aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi'ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.


Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:


• Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,


• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,


• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,


• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,


• Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.


Sınav Süreci


Sınav Daveti


• Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.


• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 29 Eylül 2014 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.


• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.


Yazılı Sınav


• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00' da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.


• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.


• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.


• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.


_Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.


• Sınav Süresi: 120 dakika


• Soru Sayısı :100 adet


• Sınav Konuları:


Genel Yetenek : 50 soru Genel Kültür : 50 soru


Yazılı Sınavda Başarı Tespiti


• Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.


• Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.


• Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden açıklanacaktır.


• Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi'ne yapılacaktır.


• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.


Mülakat ve Nihai Değerlendirme


• Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi


gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır.


• Mülakatta 60"ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.


• Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik


ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.


• Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir.


BANKO GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER (İLE BAĞLI İLÇELER DAHİLDİR)


SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL
ADANA
ADANA HATAY
MERSİN
OSMANİYE
ANKARA
ANKARA ÇANKIRI
KIRIKKALE
ANTALYA
ANTALYA BURDUR
ISPARTA
BALIKESİR
BURSA BURSA
ÇANAKKALE
YALOVA
AYDIN
DENİZLİ DENİZLİ
MUĞLA
DİYARBAKIR
MARDİN
DİYARBAKIR SİİRT
BATMAN
ŞIRNAK
BİNGÖL
ELAZIĞ ELAZIĞ
MALATYA
TUNCELİ
ERZURUM
KARS
ERZURUM BAYBURT
ARDAHAN
IĞDIR
AFYON
ESKİŞEHİR BİLECİK
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
ADIYAMAN
GAZİANTEP
GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ
ŞANLIURFA
KİLİS
İSTANBUL ANADOLU İSTANBUL ANADOLU
SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL
  İSTANBUL AVRUPA
İSTANBUL AVRUPA EDİRNE
KIRKLARELİ
  TEKİRDAĞ
  İZMİR
İZMİR MANİSA
  UŞAK
  KAYSERİ
KAYSERİ KIRŞEHİR
NEVŞEHİR
  YOZGAT
  BOLU
KOCAELİ KOCAELİ
SAKARYA
  DÜZCE
  KONYA
KONYA NİĞDE
AKSARAY
  KARAMAN
  AMASYA
  ÇORUM
SAMSUN ORDU
  SAMSUN
  SİNOP
  ERZİNCAN
SİVAS SİVAS
  TOKAT
  ARTVİN
  GİRESUN
TRABZON GÜMÜŞHANE
  RİZE
  TRABZON
  AĞRI
  BİTLİS
VAN HAKKARİ
  MUŞ
  VAN
  KASTAMONU
  ZONGULDAK
ZONGULDAK BARTIN
  KARABÜK>>2017 KPSS'YE GİRECEK LİSE ADAYLARI DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.07.2014 21:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
metin aydar 3 yıl önce

Herhangi bir 4 yıllık mezunu başvuramaz mı bu sınava acaba?

Avatar
ibrahim 3 yıl önce

2 yıllık yazıyor ama yine de sormak istiyorum sadece ön lisans mı :(

Avatar
nurcan 3 yıl önce

1988 doğumlu istiyorsunuz ya bu kadar yaş sınırına çok önem veriyorsunuz da bankanızda çalışan çoğu memurunuzun artık gözleri görmüyor tuşlara tek tek basıyor.birde 1988 ve sonrası istiyorsunuz abarttınız yani

Avatar
Ömer Çoroğlu 3 yıl önce

Ön lisans mı sadece lisans alınmıyomu?

banner389

banner394