T.C. İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı Sınav İlanı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır.

banner396

T.C. İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı Sınav İlanı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır.

22 Eylül 2013 Pazar 20:24
T.C. İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alımı Sınav İlanı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgi

sınavı ve genel yetenek testinden oluşan ilk aşama 23.11.2013 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Birinci...


MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLERBankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgisınavı ve genel yetenek testinden oluşan ilk aşama 23.11.2013 tarihinde gerçekleştirilecektir.Birinci aşamada başarılı olan adaylar değerlendirme merkezi aktiviteleri ve mülakattan oluşandiğer aşamalara davet edilecektir.Sınava başvurular 20.09.2013-10.11.2013 tarihleri arasında kabul edilecektir.I       - Sınava Başvuru Koşulları :Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.2.    İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve bu durumu başvuru süresinin sonu olan 10.11.2013 tarihine kadarmvs@isbank.com.tradresine ulaştıracağı sertifika ile belgeleyebilmek (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi olan01.02.2014      itibarıyla da geçerli olmalıdır. İlgili e-posta adresine gönderilecek belge ve bilgilere ilişkin açıklamalara “II-Sınav Başvurusu” bölümünde yer verilmiştir). 
SINAV / KURUM ADI
PUAN / SEVİYE
İNGİLİZCE
TOEFL-IBT (1)
85
IELTS(2)
6,5
ALMANCA
GOETHE ENSTİTÜSÜ
ZOP
Kleines Deutsches Sprachdiplom
Großes Deutsches Sprachdiplom
Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
FRANSIZCA
Fransız Milli Eğitim Bakanlığı (Fransız Kültür Merkezi)
DALF C1
DALF C2
TEF(Fransız Kültür Merkezi)
699
 


 (1)  TOEFL sınavına yeni girecek adaylar, 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını Bankamıza göndermelidir. TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir.(2)    Academic ve General Training modüllerinin her ikisi de kabul edilmektedir.3.    Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ve yine en az 4 yıl süreyle eğitim veren yüksekokulların aşağıda belirtilen bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun olmak (Bu kapsamda, en geç 17.01.2014        tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek gerekmektedir). www.kpsscafe.com.trBölüm Adı
Bölüm Adı
Aktüerya
Makine Mühendisliği (*)
Aktüerya Bilimleri
Makine ve imalat Mühendisliği (*)
Avrupa Birliği ilişkileri
Maliye
Bankacılık
Matematik Mühendisliği(*)
Bankacılık ve Finans
Mekatronik Mühendisliği (*)
Bankacılık ve Finansman
Muhasebe
Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Mühendisliği (*)
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Muhasebe ve Denetim
Bilgisayar-Enformatik
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri
Muhasebe ve Finansman
Ekonometri
Pazarlama
Ekonomi
Pazarlama / Satış Yönetimi
Ekonomi ve Finans
Sermaye Piyasası
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Sigortacılık
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Elektrik Mühendisliği(*)
Sistem Mühendisliği (*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi
Elektronik Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
Endüstri Mühendisliği
Uluslararası Finans
Endüstri Sistemleri Mühendisliği(*)
Uluslararası ilişkiler
Enformatik
Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği
Hukuk
Uluslararası işletme
iktisat
Uluslararası işletme Yönetimi (Almanca)
inşaat Mühendisliği (*)
Uluslararası işletmecilik
istatistik
Uluslararası işletmecilik ve Ticaret
istatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Uluslararası Ticaret
iş idaresi
Uluslararası Ticaret ve Finansman
işletme
Uluslararası Ticaret ve işletmecilik
işletme Bilgi Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
işletme Enformatiği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
işletme Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği (*)
işletme -Ekonomi
Yönetim Bilimleri
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Küresel ve Uluslararası ilişkiler
Yönetim ve Organizasyon
 


 (*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvurulan; işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık ve dengi dallarında yüksek lisans yapmış olmaları ya da aşağıda yer verilen sertifikalardan birine sahip olmaları şartı ile kabul edilecektir. Yüksek lisans derecesinin ya da sertifika sahipliğinin en geç 17.01.2014 tarihi itibarıyla belgelendirilmesi gerekmektedir.o IIA- Institute of Internal Auditors (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) tarafından verilen:■      CIA/Certified Internal Auditor (Uluslararası İç Denetçi Sertifikası)■      CCSA/Certification in Control-Self Assessment (Kontrol Özdeğerlendirme Sertifikası)■       CFSA/Certified Financial Services Auditor (Uluslararası Finansal Hizmetler Denetçisi)■        CGAP/Certified Government Auditing Professional (Uluslararası Kamu Denetçisi)4.  Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (23.11.1983 ve sonrasında doğanlar başvurabileceklerdir).5.  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2014 yılı Haziran ayına kadar erteletmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.02.2014 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir).6.  Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak.7.  Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.8.  Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı işte çalışmaya elverişli olmak, (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir).9.  Kamu haklarından yoksun bulunmamak.10.           Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.11.           Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.II  - Sınav Başvurusu :Sınava katılmak isteyenler başvurularını sadece Bankamız internet sitesinden yapabilecektir. Bankamız Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci;-     ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılması ve-     mys@isbank.com.tr adresine istenen bilgi ve belgelerin yine istenilen format ve isimde gönderilmesiaşamalarından oluşmaktadır.Bu aşamaların herhangi birinde eksik veya hatalı bir işlem yapılması durumunda başvuru işleme alınmamaktadır. www.kpsscafe.com.trBaşvuruda bulunmak için geçerli bir TC Kimlik Numarasına ve e-posta adresine sahip olunması gerekmektedir.Sınav başvurusunda bulunan adayınmys@isbank.com.tradresine göndereceği e-postaya;-     sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı dil sertifika belgesi ile-     6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğrafını “jpeg” uzantılı ve-       lisans mezuniyet notu ortalamasının da bulunduğu resimli Türkçe öz geçmişini ise “docx” uzantılı olmak üzeretoplamda üç ayrı dosya olarak ek yapması ve söz konusu e-posta metninde adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yaptığı tarih bilgisine yer vermesi gerekmektedir.mys@isbank.com.tradresine sınav başvurusu amacıyla e-posta gönderilirken aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.a.    e-postanın konu kısmına “MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2013-1” yazılması,b.             1.    e-postaya ek yapılan fotoğraf dosyasının “AD SOYAD TCKN” (Örneğin: AHMET YILMAZ 123456789jpeg) şeklinde adlandırılması,b.2. e-postaya ek yapılan yabancı dil sertifikası dosyasının “AD SOYAD SERTİFİKA” (Örneğin: AHMET YILMAZ SERTİFİKA.jpeg) şeklinde adlandırılması,b.             3.    e-postaya ek yapılan özgeçmiş dosyasının ise “AD SOYAD ÖZGEÇMİŞ” (Örneğin: AHMET YILMAZ ÖZGEÇMİŞ.docx) şeklinde adlandırılması vec.       e-posta metninde adayın adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yaptığı tarih bilgisine yer verilmesigerekmektedir.Konu ile ilgili hazırlanmış örneğe aşağıda yer verilmiştir.

Ek yapılan dosyalarla birlikte e-posta boyutunun1 MB’nin üzerinde olmaması hususuna dikkat edilmesi yerinde olacaktır


Sınav daveti ve diğer duyurular hem internet sitemizden hem de e-posta aracılığı ile yapılacağından internet sitemizin ve e-posta hesabının sınav öncesinde kontrol edilerek sınava girilecek yer ve salonları belirten mesajın alınması ve diğer duyuruların izlenmesi gerekmektedir.www.kpsscafe.com.trBaşvuru sırasında belirtilen e-posta adresinde değişiklik olması halinde, haberleşmenin kesintiye uğramasını engellemek üzere, ik.isbank.com.tr adresinde yer alan Başvuru sekmesinden ulaşabileceğiniz iş Başvuru Formu’ndan öz geçmiş bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.TTT - Sınav Hakkında Bilgiler A-) Sınav Yeri:Detaylarına aşağıda yer verilen sınavın ilk aşaması istanbul ve Ankara’da, diğer aşamaları istanbul’da yapılacaktır.B-) Sınav Kapsamı:1.                              Aşama:     (23.11.2013)a.  Mesleki Bilgi Sınavı :Mesleki bilgi sınavı klasik yöntemle yazılı olarak yapılır. Sınav Ekonomi (Genel Esaslar, Makro ve Mikro iktisat, Para, Kredi, Banka) ve Türkçe (Kompozisyon) konularını kapsamaktadır.b.  Genel Yetenek Sınavı:Adayların sayısal ve sözel kavrama, veri yorumlama, sistemsel düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçülmesine ilişkin olan söz konusu sınav test şeklinde uygulanmaktadır.2.                              Aşama:  (2013 yılı Aralık ayı içerisinde daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.) a. Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri:Adaylar Bankamız Değerlendirme Merkezinde yetkinlik bazlı değerlendirmelere ve kişilik özelliklerini tespit etmeye yönelik teste tabi tutulacaktır.3.                              Aşama:  _(2014 yılı Ocak ayı içerisinde daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.) a. Mülakat:Sınavın ilk iki aşamasında başarılı olan adaylar, Bankamız yöneticilerinden oluşan bir kurul tarafından tek tek mülakata alınmaktadır.Adaylar, “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde yer almayan konulara ilişkin bilgi taleplerini ve sorularını “mys@isbank.com.tr ”e-posta adresine iletebilirler.SIKÇA SORULAN SORULARSINA V BAŞVURULARI İLE İLGİLİ SORULAR-         Sınava başvuru için gerekli belgelerimys@isbank.com.tradresine göndermem yeterli mi?-         Bankamız Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci; ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılması vemvs@isbank.com.tradresine istenen bilgi ve belgelerin yine istenilen format ve isimde gönderilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların herhangi birinde eksik veya hatalı bir işlem yapılması durumunda başvuru işleme alınmamaktadır.-         Sistem sınav başvurumu kabul etmiyor.-         Sistem, başvuru koşullarına uygun olmayan adayların sınav başvurusu yapmasını engellemektedir. Bu nedenle, öncelikle sınavın internet sitemizde yer alan başvuru koşullarını tekrar incelemeniz ve öz geçmiş bilgilerinizin bu şartlara uygunluğunu teyit etmeniz önerilmektedir. Başvuru koşullarını taşıdığınız halde sınav başvurusunda bulunamıyorsanız mesai saatleri içinde (0850) 724 19 19 numaralı telefondan İnsan Kaynakları Yardım Masası ile irtibata geçebilirsiniz.ASKERLİKLE İLGİLİ SORULAR(Erkek Adaylar İçin)-         Halen askerliğimi yapıyorum. Yazılı mesleki bilgi sınavına girebilir miyim?-         01.02.2014 tarihi itibarıyla, terhis olacak durumda olmanız gerekmektedir. Bu tarihten sonra terhis olacaksanız, sınav hakkınızı kullanmamış olmak için sınava katılmamanız önerilmektedir.-         Aralık 2013 celbine karar aldırttım. Sınava katılabilir miyim?-         En erken 2014 yılı Haziran ayına kadar tecilli olanlar sınava kabul edilirler. Bu durumda başvursanız bile başvurunuz değerlendirilmeyecektir.-         Yüksek lisans eğitimime devam ediyorum ve iki yıllık tecilim var. Bankaya girdikten sonra ne zaman askere gidebilirim? www.kpsscafe.com.tr-         Banka içi eğitim süresi sonrasında ve en erken 2014 yılı Haziran ayında askere gidilebilir. Ayrıca, askerlik görevinin Bankaya giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması beklenmektedir.-         Askerlikten muafım. Sınava katılabilir miyim?-         Muafiyet nedeniniz, diğer giriş koşulları ile ve özellikle “Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak” maddesi ile çelişki yaratmıyor ise sınava girilebilir. Bunun yanında, Bankamıza kabul koşulları arasında yer alan tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alınması hususu da göz önünde bulundurulmalıdır.ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ SORULAR-         Giriş koşullarında belirtilen bölümlerden mezun değilim/bölümlerde son sınıf öğrencisi değilim. Sınava katılamayacak mıyım?-         Giriş koşullarında belirtilen bölümlerden mezun ya da bu bölümlerde son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir. Bu koşullara sahip değilseniz başvurunuz sistem tarafından engellenecektir. Bu pozisyon dışında açılacak sınavlarda bölümünüz geçerli olabilir. Bu nedenle öz geçmiş bilgilerinizi başvuru veri tabanımıza kaydetmeniz diğer pozisyonlar için değerlendirilebilmeniz açısından yararlı olacaktır.-         Yurtdışında bir okuldan mezunum ve/veya yurtdışında yüksek lisans yaptım. Sınava katılabilir miyim?-         Okuduğunuz okulun giriş koşullarında belirtilen bölümlerle denk olduğuna dair YÖK Denklik Belgesi talep edilecektir. Bu belgeyi temin etmeniz durumunda sınavlara katılmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.-         Son sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet tarihimi bilmiyorum (belki de uzayabilir). Sınava katılabilir miyim?-         Son sınıf öğrencilerinin 17.01.2014 tarihine kadar mezun olduklarına dair geçici belgeyi / diplomayı getirmeleri istenmektedir. Sınava katılabilirsiniz, ancak bu tarihe kadar anılan belgeyi getirememeniz durumunda işe alımınız gerçekleştirilmeyecek ve sınav haklarınızdan birini kullanmış olacaksınız.-         Giriş koşullarında belirtilen Mühendislik bölümlerinden mezunum, ancak yüksek lisans konum İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Bankacılık ve dengi dallar değil ve yine giriş koşullarında belirtilen sertifikalardan birisine sahip değilim. Sınava katılamayacak mıyım?-         Belirtilen Mühendislik bölümlerinden mezun olan adayların anılan konularda yüksek lisans derecelerinin bulunması veya giriş koşullarında belirtilen sertifikalardan birisine sahip olması gerekmektedir. Sınava başvuru yapmanız halinde, başvurunuz kabul edilmeyecektir.GİRİŞ HAKLARI İLE İLGİLİ SORULAR-         Sınava bir kez katıldım ve geçen sene mülakatta elendim. Bu yılki sınava katılabilir miyim?-         Mülakatta elenen adaylar sınav haklarını kaybederler.-         UzmanYardımcılığı sınavının Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri aşamasındaelendim. Bu yılki sınava katılabilir miyim?-         Daha önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri aşamasında elenen adaylar sınav haklarını kaybederler.-         UzmanYardımcılığı / Memurluk sınavlarında mülakatta elendim. MüfettişYardımcılığı sınavına katılabilir miyim?-         Başvuru   koşullarında da belirtildiği üzere, daha önce Bankamızın yaptığı sınavlarınherhangibirinin mülakat aşamasında başarısız sayılmış olmanız durumunda başvurunuzsistem tarafından reddedilecektir.-         UzmanYardımcılığı sınavlarına iki kez girdim ve kazanamadım. MüfettişYardımcılığı sınavlarına katılabilir miyim?-         Mülakat veya Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmanız durumunda Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilirsiniz.SINA VLARLA İLGİLİ SORULAR-         Sınavın ilk aşamasına davet edildim, ancak katılmak istemiyorum. Haklarımdan birini kaybedecek miyim?-         Hayır.-         Uzman Yardımcılığı - Müfettiş Yardımcılığı sınavları farklı mı?Bankamız eleman alım sınavları pozisyonların gereklerine göre yapılandırılmaktadır.                              Buitibarla her iki pozisyon için farklı sınavlar yapılmaktadır. Müfettiş Yardımcılığı pozisyonuna ilişkin sınav türü ve içeriği hakkındaki detaylı bilgiye internet sitemizde yer verilen ilgili başlıklardan ulaşabilirsiniz.-         Mesleki bilgi sınavı cevap kağıtları nasıl değerlendiriliyor?-         Sınavı hazırlayan Üniversite eğitmenleri tarafından değerlendirilir.-         Mesleki bilgi sınavı ne şekilde yapılıyor? Test mi?-         Sınav klasik usulde yapılır. Sınav içerikleriyle ilgili bilgiler                                        internetsitemizdebulunmaktadır.-         Mülakata kimler katılıyor?-         Sınavın ilk iki aşamasında başarılı olan adaylar, Bankamız yöneticilerinden oluşan bir heyet tarafından mülakata alınır.-         İstanbul dışından geliyorum. Yazılı sınav sonrasındaki diğer aşamaları ne zaman yapacaksınız?-         Yazılı mesleki bilgi sınavını ve genel yetenek testini geçen adaylar 2013 yılı Aralık ayında II. aşamaya, burada başarılı olanlar ise 2014 yılı Ocak ayında son aşamaya davet edilecektir.YABANCI DİL SEVİYESİNİN BELGELENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SORULAR-         Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek istiyorum, yabancı dil seviyemi nasıl belgeleyebilirim?-         Yabancı dil seviyenizi belgeleyebilmek için Bankamızca ilan edilen yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılmanız ve ilan edilen asgari sonuçları elde etmiş olmanız gerekmektedir.-         Yabancı dil sertifikam henüz elime ulaşmadı. İnternet üzerindeki sonuç bilgisini göndermem yeterli olur mu?Başvuru aşaması için yeterli olmaktadır.-         Yabancı dil seviye tespit sınavı belgesi hangi tarihte ibraz edilecek?Yabancı dil seviye tespit sınavı belgesinin en geç başvuru tarihimizin bitiminde e-posta kanalıyla ibrazı istenmekte olup, aslı ise işe alım aşamasında talep edilecektir.-         İlanda belirtilen yabancı dil seviye tespit sınavları içerisinde Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) bulunmamaktadır. KPDS belgesi değerlendirmeye alınacak mı?-         KPDS belgesi Bankamız tarafından kabul edilen yabancı dil seviye tespit sınavları içerisinde yer almadığından bu sınava ilişkin belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.-         TOEFL - Computer Based Test (CBT) belgeleri kabul ediliyor mu?-         ingilizce diliyle ilgili seviye tespit sınavlarından yalnızca TOEFL - IBT                                           veIELTSsınavlarından Bankamızca ilan edilen asgari sonuçları aldığınızı gösteren belgeler kabul edilmektedir.-         TELTS - Academic ve General Training modüllerinin her ikisi de kabul ediliyor mu?-         Evet.-         Yabancı dilde eğitim veren bir bölümde öğrenim görmekteyim/bölümden mezunum. Bankanızın kabul ettiği yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılmalı mıyım?-         Yazılı mesleki bilim sınavına katılabilmeniz için Bankamızca ilan edilen yabancı dil seviye tespit sınavlarından belirtilen asgari puanları almanız gerekmektedir.-         Fransızca ile ilgili ilan edilen seviye tespit sınavlarından B1, B2,                                             B3  veB4seviyelerini almış olmak Bankanız Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için yeterli midir?-         Fransızca dili ile ilgili olarak, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın (Fransız Kültür Merkezi) düzenlediği sınavlardan DALF C1 ve DALF C2 seviyelerini veya TEF sınavından asgari 699 puan almış olmanız gerekmektedir.-         İlan ettiğiniz yabancı dillere sahip değilim. Bunlardan başka bir yabancı dil biliyorum. Sınava katılabilir miyim?-         ingilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden herhangi birini iyi derecede bilmek ve belirtilen sertifikalardan herhangi biriyle bu durumu belgelendirmek sınava katılım koşullarından olup, aksi takdirde sınava davet edilmeniz mümkün değildir.Bununla birlikte ihtiyaçlarımız doğrultusunda, yukarıda sayılan yabancı dil koşulunu karşılayan ve sınav sürecimiz sonunda birbirine yakın performans sergileyen adaylardan, ilaveten Rusça bilenler tercih edilecektir.-         Rusça bildiğimi bir sertifika ile belgelemem gerekir mi?-         Rusçaya sahip olmak, sınava davet edilme koşullarından olmadığından bu dili bildiğinizi herhangi bir sertifika ile belgelendirmenize gerek bulunmamaktadır. Buna karşılık, sahip olunduğu beyan edilen Rusça bilgisinin kaynağı ve düzeyi hakkında sınav sürecimiz sırasında adaylardan bilgi isteneceğinden, imkanı olanların durumunu belgelendirmeleri tavsiye edilmektedir.DİĞER GİRİŞ KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORULAR-         Hizmet Yükümlülüğü ne demektir?-         Bir kurum ya da kuruluş ile hizmet sözleşmesi ve/veya tazminat zorunluluğu olup olmadığı sorulmaktadır. Örneğin burslu okuyan öğrencilerin, bursu veren kuruluşta belli sürelerle çalışma zorunluluğu ve bu süre kadar çalışılmaması durumunda tazminat ödeme yükümlülüğü olabilir.-        Seyahat etmeyi engelleyici durum ne demektir?-        Müfettiş Yardımcıları görev gereği yılın en az 5 ayında Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde bulunan Şubelerimizde denetim yapar ve belli sürelerle konaklarlar. Ayrıca, olağan denetim dışında da seyahat etmeleri gerekebilir. Bu nedenle, seyahat etmesini engelleyici sağlık sorunları veya ailevi nedenler bulunmaması gerekir.TEFTİŞ KURULU HAKKINDA SORULAR-        Teftiş Kuruluna katıldıktan sonra istediğim ilde görev yapabilir miyim?-        Yukarıda yer verilen “Teftiş Kurulu Hakkında Bilgiler” bölümünde de belirtildiği üzere, Kurul Üyeleri Başkanlık tarafından belirlenen ihtiyaca göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden birinde ikamet ederler. Mevcut durumda Teftiş Kurulu üyelerinin önemli bir bölümü İstanbul’da görev yapmaktadır. Kurula katılmanız halinde ikametgâhınız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecektir.Adaylar, bu bölümde yer almayan konulara ilişkin bilgi taleplerini ve sorularını “mys@isbank.com.tr”e-posta adresine iletebilirler

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HAKKINDA BİLGİLERTürkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın kadrosu, yüksek öğrenim görmüş, en az bir yabancı dil bilen, Bankamız Yönetim Kurulunca uygun görülen niteliklere sahip Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşmaktadır.Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri; Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlük örgütünü, yurtiçi/yurtdışı şubeleri, Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve işletmeleri denetlemek ve gerektiğinde bu birimlerde soruşturma, inceleme ve ön araştırma yapmaktır.Kurul üyeleri Başkanlık tarafından belirlenen ihtiyaca göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden birinde ikamet ederler.Kurula yeni katılan Müfettiş Yardımcıları, İstanbul’da düzenlenen bir eğitimden sonra göreve başlarlar. Katılacağı ön yeterlik sınavında başarılı olan ve genel çalışma performansı itibarıyla görevine devam etmesi uygun bulunan Kurul üyeleri 3 yılın sonunda Kıdemli Müfettiş Yardımcısı unvanını alırlar. Teftiş Kurulu’nda 4,5 yılını dolduran Kıdemli Müfettiş Yardımcıları, 6 ay süreyle Bankanın yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde, Genel Müdürlük Bölümlerinde veya Banka iştiraklerinde yöneticilik stajı yaparlar. 5. yılın sonu olan staj bitiminde yapılan yeterlik sınavında başarılı olan ve çalışma performansı itibarıyla görevine devam etmesi uygun bulunan Kurul üyeleri Müfettiş olarak görevlerini sürdürürler.Teftiş programları iki dönemden oluşur. Kasım-Mayıs aylarını kapsayan Kış Dönemi Programı 7 ay sürer. Üyeler bu dönemde ikamet ettikleri kentlerde, şehir içinde görev yaparlar. Haziran-Ekim aylarını kapsayan Yaz Dönemi Programı 5 ay sürer. Üyeler bu dönemde diğer kentlerde görev yaparlar.Bankamızda ücretler ve diğer parasal haklar, değişen ekonomik koşullara göre ayarlanır. Tüm personelimizde olduğu gibi Müfettiş Yardımcıları da aylık ücretlerine ek olarak yılda 4 kez ikramiye ve Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince kâra bağlı olarak yılda bir kez kâr payı alırlar. Kurul üyeleri, Yaz Dönemi Programı’nda daha fazla olacak şekilde, yıllık izin süreleri de dahil olmak üzere Kurulda görev yaptıkları sürece gündelik alırlar.Görev yolculukları nedeniyle yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama giderleri belirli limitler dahilinde Bankaca karşılanır.Tüm çalışanlarımızın, çocuklarının ve sosyal güvenlik kapsamında olmayan eşlerinin sağlık harcamaları, belirli esaslar çerçevesinde Bankamızca karşılanmaktadır. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan anne, baba ve kardeşler de belirli limitler dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılmaktadır.Seçilerek işe alınan, özel eğitim gören, kısa sürede tüm bankacılık konularında deneyim kazanan Kurul üyeleri, başarılarını yöneticilik kademelerinde de sürdürmektedir. Bankamızda yönetim kademelerinde Teftiş Kurulu’ndan yetişmiş çok sayıda yönetici bulunmaktadır.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.09.2013 20:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394