İş Bankası Karadeniz Bölgesi Memur Alım Sınavı

  BAYBURT – GÜMÜŞHANE -  ORDU İLLERİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ  (21 EYLÜL 2013) Bankamızın  Gümüşhane, Bayburt, Ordu ili ve  ilçelerinde bulunan Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 21 Eylül 2013 Cumartesi  tarihinde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.

banner396

İş Bankası Karadeniz Bölgesi Memur Alım Sınavı

  BAYBURT – GÜMÜŞHANE -  ORDU İLLERİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ  (21 EYLÜL 2013) Bankamızın  Gümüşhane, Bayburt, Ordu ili ve  ilçelerinde bulunan Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 21 Eylül 2013 Cumartesi  tarihinde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.

11 Eylül 2013 Çarşamba 12:04
İş Bankası Karadeniz Bölgesi Memur Alım Sınavı

 

BAYBURT – GÜMÜŞHANE -  ORDU İLLERİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ 

(21 EYLÜL 2013)

Bankamızın  Gümüşhane, Bayburt, Ordu ili ve  ilçelerinde bulunan Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 21 Eylül 2013 Cumartesi  tarihinde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir. Sınava başvurular 16 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00’a...


 BAYBURT – GÜMÜŞHANE -  ORDU İLLERİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ (21 EYLÜL 2013)


Bankamızın  Gümüşhane, Bayburt, Ordu ili ve  ilçelerinde bulunan Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 21 Eylül 2013 Cumartesi  tarihinde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir. Sınava başvurular 16 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar kabul edilecektir.
Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılıbulunan adaylarımıza,kadro olanaklarımız doğrultusunda aşağıdaki illerde ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan şubelerimiz için görev teklifi yapılacaktırMemur alım süreci    Başvuru

    Genel Yetenek Testi

    Mülakat

    Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır.Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Memurpozisyonunda görevlendirilecektir.
Başvuru

Sınava başvurular 16
 Eylül 2013 Pazartesi günü saat  10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusundabulunmak mümkün değildir.
İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınavbaşvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna (kpsscafe.com) imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvurudabulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.www.kpsscafe.com.trSınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

Sınav YöntemiSınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. Genel Yetenek Testi sonucunda uygun bulunan adaylarsınavın diğer aşamalarına davet edilecektir.


Sınav YeriAlım sürecinin bütün aşamaları 
GÜMÜŞHANE ilinde gerçekleştirilecektir.


Sınav Tarihi
Yazılı sınav 21 Eylül 2013 tarihlerinde GÜMÜŞHANE ilinde yapılacaktır.Sınav DavetleriSınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 17 Eylül 2013 Salı  günü saat 18:00 ten  itibaren İş BaşvuruFormunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru DurumTakip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.Başvuru Koşulları
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* 21 Eylül 1983 ve sonrasında doğmuş olmak
* Gümüşhane, Bayburt, Ordu'da ikamet ediyor olmak  www.kpsscafe.com.tr*Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak        *Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak*Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30 Kasım 2014 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak,*Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)*Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı *Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat veya değerlendirme merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak *21.09.2013 tarihi itibariyle Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)

 


 ARTVİN İLİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ (21 EYLÜL 2013)


Bankamızın  Artvin ili ve  ilçelerinde bulunan Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 21 Eylül 2013 Cumartesi  tarihinde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir. Sınava başvurular 16 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar kabul edilecektir.


Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılıbulunan adaylarımıza,kadro olanaklarımız doğrultusunda aşağıdaki illerde ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan şubelerimiz için görev teklifi yapılacaktırMemur alım süreci    Başvuru

    Genel Yetenek Testi

    Mülakat

    Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır.Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanaklarımız doğrultusunda, Memurpozisyonunda görevlendirilecektir.
Başvuru

Sınava başvurular 16
 Eylül 2013 Pazartesi günü saat  10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusundabulunmak mümkün değildir.


İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınavbaşvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna (kpsscafe.com) imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvurudabulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.www.kpsscafe.com.trSınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

Sınav YöntemiSınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. Genel Yetenek Testi sonucunda uygun bulunan adaylarsınavın diğer aşamalarına davet edilecektir.


Sınav YeriAlım sürecinin bütün aşamaları 
ARTVİN ilinde gerçekleştirilecektir.www.kpsscafe.com.tr


Sınav Tarihi
Yazılı sınav 21 Eylül 2013 tarihlerinde ARTVİN ilinde yapılacaktır.Sınav DavetleriSınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 17 Eylül 2013 Salı  günü saat 18:00 ten  itibaren İş BaşvuruFormunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru DurumTakip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.Başvuru Koşulları
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* 21 Eylül 1983 ve sonrasında doğmuş olmak
* Artvin'de ikamet ediyor olmak  www.kpsscafe.com.tr*Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak        *Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak*Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30 Kasım 2014 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak,*Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)*Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı *Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat veya değerlendirme merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak *21.09.2013 tarihi itibariyle Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.09.2013 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394