MSÜ Deniz Harp Okulu Subay Alım Başvuruları Başladı!

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu tarafından üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarından subay alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 18 Ekim 2018 il 19 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacak.

MSÜ Deniz Harp Okulu Subay Alım Başvuruları Başladı!

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu tarafından üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarından subay alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 18 Ekim 2018 il 19 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacak.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:10
MSÜ Deniz Harp Okulu Subay Alım Başvuruları Başladı!
banner400

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu bünyesinde eğitim görmesi maksadıyla üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarından Subay öğrenci alımı için başvurular başladı. Başvurular 18 Ekim 2018 ile 19 Kasım 2018 tarihleri arasında 19 Kasım 2018 saat 16:00'a kadar alınmaya devam edecek.

Yayımlanan kılavuzda ''Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz subayları yetiştirmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Subay öğrenci alımları erkek öğrenciler arasından yapılacaktır.

Yaplan başvurular Milli Savunma Üniversitesi tarafından 4 Aralık 2018 tarihinde değerlendirmeye alınacak.  Seçim aşamaları, kayıt kabul, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi (FYT), kişilik değerlendirme testi (KDT) ve mülakat aşamaların oluşacak ve tüm bu süreçler 10 Aralık 2018 ile 21 Aralık 2018 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) adresinde yapılacak.

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp geçen adaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek ve duyurulacak hastanelerden 12 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasında sağlık raporlarını alabilecek.

Asil ve yedek subay adaylarının ilanı 3 Ocak 2019 tarihinde yapılacak.

Başarılı olan subay aayların intibk eğitimi MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı / İstanbul'da 14 Ocak 2019 ile 24 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak.

ADAYLARIN DİKKATİNE

1.Başvuru için "e-DEVLET İLE GİRİŞ" bölümünden şifrenizle giriş yapınız.

2. Adaylar, başvuru esnasında, öğrenim gördükleri üniversitelerden alacakları (onaylı ve mühürlü)  öğrenim belgesini (transkript)  jpeg veya jpg formatında tarattıktan sonra başvuru ekranındaki eğitim bilgisi bölümünde bulunan  diploma yükleme  butonunu kullanarak yükleyecektir. Adaylar, belgenin uygun şekilde yüklendiğinin kontrolünü  diploma görüntüle  butonuna basarak yapacaktır. Transkriptini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

3. Temin faaliyetleri süresince hertürlü resmi duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Başvuru Kılavuzuna ulaşamak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

MSÜ SUBAY ÖĞRENCİ ALIM ŞARTLARI

Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Başvuru tarihi itibariyle gün ve aya bakılmaksızın en fazla 24 (1994 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak,

Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Bir askeri okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

“Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle  Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

Yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).

Öğrenim gördüğünüz bölüme yerleştiğiniz yıl girmiş olduğunuz LYS MF-4 BAŞARI PUANI almış olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla gün ve aya bakılmaksızın aşağıda belirtilen yaş sınırları içinde olmak,

Deniz Harp Okulunda 3’üncü sınıfa başvuracak adayların LYS sonucunda aşağıda belirtilen ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olan Deniz Harp Okulu lisans bölümlerine karşılık gelen lisans bölümlerinden birine yerleşmiş olmak,

Belirtilen kaynak lisans programlarında okumakta olan öğrenci adaylarının okulu tanımlı sürede tamamlayabilmesi için; 3’üncü  sınıfa  başvuran  öğrenci  adaylarının  ilgili  alan/bölüm  derslerinden ilk 4 yarıyılda en az 110 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dersi başarıyla geçmiş olmak,

Öğrenim belgelerinin (transkript) Deniz Harp Okulu Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda Harp Okulu müfredatında olup aday öğrencinin kendi fakültesinde olmayan/kendi isteği ile almadığı dersleri Deniz Harp Okulu tarafından yapılacak program dâhilinde uygun dönemlerde almayı ve/veya Kurulun belirleyeceği sınıfta ve bölümde eğitim ve öğretime başlamayı taahhüt ediyor olmak, [Deniz Harp Okulu Yönetim Kurulu değerlendirmesinde aday öğrencilerin öğrenim belgeleri esas alınacaktır.]

Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen kaynak okul bölümlerine dikey geçiş sınavı ile geçmemiş olmak.

Başvuru tarihleri arasında başvuru işlemini tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrenciler için YÖK tarafından denkliği verilen üniversitelerde eğitim görmek ve o bölüme giriş yılına ait LYS MF-4 Başarı Puanı olmak,

BOY VE KİLO STANDARTLARI

  1. 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.
  2. 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.
  3. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.
  4. Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ ve SINIR DEĞERLERİ

  1. Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.
  2. Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.

Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederiz. Başvuru kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ DENİZ HARP OKULU 3 ÜNCÜ SINIFINA ÜNİVERSİTELERİN 3 ÜNCÜ VE 4 ÜNCÜ SINIFLARINDAN ÖĞRENCİ ALIMI

2018-113-10000-DHO KILAVUZ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Proby 1 yıl önce

Bu ülkede adalet diye birşey yok.sistemde 2 yıllıkların hiç bir ayrıcalığı yok , bütün memurluk,polis ve askerlik puanları şakandenilcek kadar
yuksek.Bu sistem gençleri okumaya teşvik edip açıkta bırakmaktan başka birşey getirmiyor.oysaki mühendislik öğrencilerinin de dahil gördüğü A derece zorluktaki dersleri önlisansta veriyoruz.Atamalar, KPSS istekleri cok ağrıdağı zirvesi. Şimdiki aklım olsa hiç kalkışmazdım ne okumaya nede vatan millet görevi benimsemeye çünki izin vermiyosunuz yaptırmıyosunuz mk