Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bayan Astsubay Alım İlanı

  T.

banner396

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bayan Astsubay Alım İlanı

  T.

16 Ocak 2014 Perşembe 10:52
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bayan Astsubay Alım İlanı

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

 

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 1- 2' DE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS...


 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (KADIN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2014BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 1- 2' DE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK ADAYLAR BAŞVURAMAZ)BAŞVURULAR 04 ŞUBAT - 03 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA ADAY TARAFINDAN YALNIZ İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAKTIR.BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİBAŞVURU TARİHİ : 04 ŞUBAT - 03 MART 2014YAZILI SINAV TARİHİ : 05 NİSAN 2014İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 21 NİSAN - 16 MAYIS 2014BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAMAKTADIRYAZIŞMA ADRESİJANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞI ANITTEPE KORGENERAL NACİ TINAZ KIŞLASI 06580 ANITTEPE/ANKARAİNTERNET ADRESİBAŞVURU İŞLEMLERİ, DUYURU VE İLANLAR İÇİN : www.jandarma.tsk.trTELEFON NUMARASI0 312 456 36 30 - 0 312 456 36 31 - 0 312 456 36 23 (MESAİ GÜNLERİNDE SAAT 09.00-18.00 ARASI)Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur.İÇİNDEKİLERSAYFA1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 12. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ................................................................................. 1a. Genel Koşullarb. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullarc. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar ç. Sağlık İle İlgili Koşullarç. Diğer Koşullar3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ..................................................................... 34. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI.............................................................................................. 35. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR............................................................... 46. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI ............................................................ 47. UYGULANACAK SINAVLAR ...................................................................................................... 4a. Yazılı Sınavb. İkinci Aşama Seçme Sınavları8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI..9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ........................10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİ..........................11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ...........................13. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ...................................................... ....... 814. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARIN KATILACAĞI EGİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ 815. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER............................................................... ....... 916. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM.............................. 10TABLO - 1 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSANSPROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARI................................................... 11TABLO - 2 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK ÖNLİSANSPROGRAM ADLARI VE KOD NUMARALARI................................................................ 12TABLO - 3 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN BOY- KİLO TABLOSU..................................... 13TABLO - 4 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN TSK'DA GÖREVLİ SİVİLMEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ............................................................. 141. GENEL BİLGİLERa. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay (Bayan) ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma sınıfında bayan personel alınacaktır.Adayların TABLO-1 ve TABLO-2'DE belirtilen önlisans/lisans programlarından mezun ya da ön sözleşme imzalayacağı Temmuz 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda bulunması zorunludur.TABLO-1 ve TABLO-2'de yer almayan önlisan/lisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.c. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü öğrenim alanının TABLO-2'de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adayların lisans öğrenim alanları TABLO-2'de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir.2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLARa. Genel Koşullar:(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve BAYAN olmak,(2) 4678 sayılı TSK'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak."(3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,(5) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,(6) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,(7) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,(8) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,(9) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,(10) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,(11) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında "Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA"adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.(12) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-1'de belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından veya TABLO-2'de belirtilen önlisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Temmuz 2014 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli bayan astsubaylığa başvuruları kabul edilmez.(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak,(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:(1) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 26 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve TABLO-3'de belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmışolduğu sınıf ile ilgili "..................... sınıfında sözleşmeli astsubay olur" kararlı sağlık kurulu raporualmak.d. Diğer Koşullar:TSK'da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden "sözleşmeli astsubay olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt'a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.3. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİBaşvuruların başlaması : 04 Şubat 2014Başvuruların sona ermesi : 03 Mart 20144. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASIa. Adaylar 04 Şubat - 03 Mart 2014 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir. Adayların internetten başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar başvurular başladığında Sözleşmeli Astsubay duyuruları bölümünde "Başvuruların internetten nasıl yapılacağı" başlığı altında yayımlanacaktır.DİKKAT!İnternetten başvuru işlemleri 03 Mart 2014 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.Başvurular için herhangi bir ücret işlemi uygulanmamaktadır.b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.c. Halen TSK'da (bayan sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlar, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci aşaması olan Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olmaları durumunda, örneği TABLO-4'de bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt'a komutanlıklarındaki sicil amirlerine talepte bulunarak, doldurmaları sağlanacak ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülâkat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir.5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLARSözleşmeli Astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.6. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASIa. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile yazılı sınav tarihleri ve yazılı sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 26 Mart 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.7. UYGULANACAK SINAVLARSınavlar üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı Sınavı, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerini, Üçüncü aşama ise Mülâkat Sınavını kapsamaktadır.a. Yazılı Sınav:(1) Yazılı sınav 05 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 26 Mart 2014 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, J.Gn.K.lığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.(3) Yazılı sınavda sözleşmeli astsubay adaylarına, aşağıda belirtilen konulardan ve toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.(a) Türkçe ve Sözel Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)(b) Matematik ve Sayısal Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)(c) İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük1.Türk Devlet Hayatı, 2.Fikir Hayatı 3.Ekonomik Hayatı 4.İlke ve İnkılâplar(ç) T.C. Anayasası(ç) Tarih(d) Milli Coğrafya(e) Güncel Olaylar(Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomikgelişmeler)(f) Dünya Siyasi Tarihi (ğ) Türkiye Siyasi Tarihi(g) Osmanlı Siyasi Tarihi(4) Sınav süresi (60) dakika olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı, baraj puanı aşamayanlar ise başarısız sayılacaktır.(5) Yazılı sınav sonuçları 14 Nisan 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilân edilecektir.(6) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.b. Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri:Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 21 Nisan - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak, başarılı olan adaylar 05-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.(1) Ön Sağlık Muayenesi;(a) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen (TABLO-3'de belirtilmiştir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.(b) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek. Boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar, başarısız sayılacak ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.(c) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.(2) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri;(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru Yazılı Sınav Sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.(b) Adaylara uygulanacak FKDT konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI
YAŞ GRUBU

ŞINAV (Bayan)

MEKİK (Bayan)

1500 M.KOŞU (Bayan)

1'İNCİ GRUP 17-25 YAŞ

5

5

11 dk. 39 sn.

2'NCİ GRUP 26-30 YAŞ

4

4

11 dk. 59 sn.


(c) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb. bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.(ç) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.c. Mülâkat Sınavı ve Mülâkata Gelirken Getirilecek Belgeler;(1) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 05-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe - ANKARA adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülakata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.(2) Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülakat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)(b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için amirleri tarafından tanzim edilmiş ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-4'dedir)(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),(ç) Mezun olduğu/olacağı önlisans veya lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin/öğrenim durum belgesinin noter onaylı sureti veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir.(ç) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti.(d) Lise Diploması:(I) Lise diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adetfotokopisini veya,(II) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini (Mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine veya mezun olduğu lise müdürlüğüne onaylatarak) veya,(III) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.(e) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.(f) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.(ğ) Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanların belge asılları veya noter onaylı sureti.(g) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylısureti.(ı) Şehit ve gazi çocuğu olanlara ait şehit ve gazi belgesi.(ğ) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Astubay duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)(3) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecekler/bulundurmayacaklardır.(4) Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.(5) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir.8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASISınav sonuçları 30 Mayıs 2014 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sonuçlar adaylara ayrıca yazı ile bildirilmeyecektir.9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİBaşarılı ilan edilen adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Sağlık Kurulu Muayenesi yapmaya yetki verilen Geçici veya Daimi Askerî Sağlık MuayeneMerkezlerinden Mayıs, Haziran döneminde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili "................................. sınıfındaSözleşmeli Astsubay olur" kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.10. BAŞARI SIRASININ TESPİTİAdayların asıl veya yedek sıralaması katıldıkları seçme sınav notları esas alınarak hesaplanan nota göre yapılmaktadır.11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİSınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında 2014 yılı Haziran-Ekim ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.12. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİa. Temmuz 2014 ayı içerisinde güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ASIL durumdaki Sözleşmeli Astsubay adaylarına www.jandarma.tsk.tr internet adresinden duyuru yapılacak ve aynı zamanda adayların yazışma adreslerine ön sözleşme yapmak amacıyla davet yazısı gönderilecektir.b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, YEDEK Sözleşmeli Astsubay adayları başarı sırasına göre davet edilecektir.c. Kendileriyle ön sözleşme imzalanan Sözleşmeli Astsubay adaylarına kayıt kabul ve askerî eğitime başlama tarihi imzadan sonra tebliğ edilecektir.13. SÖZLEŞME ASTSUBAYLARIN SÜRELERİa. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler dört yıl süreli olarak yapılır. Müteakip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen gösterilir.b. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Jandarma Genel Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.14. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİa. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Ağustos-Aralık 2014 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığında "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" (ATASAK)'ne alınacaktır. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay adayları ile ilk dört yıllık sözleşme imzalanacak, 30 Ağustos 2014 tarihi itibariyle Astsubay Çavuş olarak naspedilecekler. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.b. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos 2014 tarihinde Astsubay Çavuş naspedilen ve kendileri ile sözleşme yapılan astsubaylardan; Jandarma sınıfında olanlar Jandarma Okullar Komutanlığı emrine, atanmayı müteakip, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek kurs süresi içerisinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt'a komutanlıkları emrine atandırılacaklardır.15. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLERa. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülakat sınavlarına ait tarihler aşağıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.Başvuruların başlaması : 04 Şubat 2014Başvuruların sona ermesi : 03 Mart 2014Yazılı sınav : 05 Nisan 2014Ön Sağlık Muayene, Fiziki KabiliyetDeğerlendirme Testi (FKDT)ve Mülakat : 21 Nisan-16 Mayıs 2014Sağlık raporu alma süreci : Mayıs-Haziran 2014b. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.c. Adayların, Sözleşmeli Astsubay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06100 Anıttepe / ANKARA'dır.Tel.: 312 456 3630 312 456 3631 312 456 3623Telefon numaraları hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında aranabilir.16. JANDARMA EĞİTİM/JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIMa. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar( 191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Eğitim Komutanlığı 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar kışlaya alınmayacaklardır.TABLO - 1SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK LİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARIAÇIKLAMA: Aşağıda yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak diğer lisans düzeyindeki adaylar başvuramaz. Öğrenimini sürdüren adayların ön sözleşme imzalayacağı tarihe kadar (Temmuz 2014) mezun olmaları gerekmektedir.
KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Lisans Programları)

KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Lisans Programları)

1

Antrenörlük Eğitimi

57

 

statistik ve Bilgisayar Bilimleri

2

Avrupa Birliği İlişkileri

58

 

şletme

3

Bankacılık

59

 

şletme Bilgi Yönetimi

4

Bankacılık Finans

60

 

şletme Enformatiği

5

Bankacılık ve Finans/Finansman

61

 

şletme Mühendisliği

6

Bankacılık ve Sigortacılık

62

 

şletme Öğretmenliği

7

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

63

 

şletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği

8

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

64

 

şletme-Ekonomi/İşletme-İktisat

9

B

lgi Teknolojisi

65

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

10

B

lgi ve Belge Yönetimi

66

Kamu Yönetimi

11

B

lgisayar

67

Küresel ve Uluslararası İlişkiler

12

B

lgisayar Bilimi/ Bilimleri

68

Makine Mühendisliği

13

B

lgisayar Bilimi/Bilimleri Mühendisliği

69

Maliye

14

B

lgisayar Donanımı ve Teknolojisi

70

Maliye-Muhasebe

15

B

lgisayar Mühendisliği

71

Matematik

16

B

lgisayar Öğretmenliği

72

Matematik Mühendisliği

17

B

lgisayar Sistemleri Öğretmenliği

73

Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar

18

B

lgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

74

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

19

B

lgisayar Sistemleri ve Ağları

75

Matematik ve İnformatik

20

B

lgisayar Teknolojisi Bölümü

76

Matematik ve İstatistik

21

B

lgisayar Teknolojisi Öğretmenliği

77

Matematik-Bilgisayar Programcılığı

22

B

lgisayar Teknolojisi ve Bilişim sistemleri

78

Muhasebe

23

B

lgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi

79

Muhasebe Bilgi Sistemleri

24

B

lgisayar ve Enformasyon Sistemleri

80

Muhasebe ve Denetim

25

B

lgisayar ve Enformatik Mühendisliği

81

Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim

26

B

lgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

82

Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

27

B

lgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

83

Muhasebe-Finansman

28

B

lgisayar-Enformatik / Bilgisayar ve Enformatik

84

Muhasebe-İşletme Öğretmenliği

29

B

lgisayar Uygulamalı Ekonomi

85

Psikoloji

30

B

lişim Sistemleri Mühendisliği

86

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikolojik Danışma ve Rehberlik

31

B

lişim Sistemleri ve Teknolojileri

87

Resim Öğretmenliği/Resim İş Öğretmenliği

32

B

yoloji

88

Rekreasyon

33

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

89

Sermaye Piyasası / Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme

34

Çevre Mühendisliği

90

Sigortacılık

35

Ekonometri

91

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

36

Ekonomi

92

Sistem Mühendisliği

37

Ekonomi ve Finans

93

Siyaset Bilimi

38

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

94

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

39

Elektrik Mühendisliği

95

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

40

Elektrik ve Elektronik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği

96

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

41

Elektronik Mühendisliği

97

Sosyoloji

42

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

98

Spor Bilimleri

43

Endüstri Mühendisliği

99

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

44

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

100

Spor Yöneticiliği

45

Fizik

101

Şehir ve Bölge Planlama

46

Fizik Mühendisliği

102

Tekstil Mühendisliği

47

Gıda Mühendisliği

103

Telekomünikasyon Mühendisliği

48

Haberleşme Teknolojisi

104

Telekomünikasyon Öğretmenliği

49

Halkla İlişkiler

105

Uluslararası İlişkiler

50

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

106

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

51

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

107

Yazılım Mühendisliği

52

Harita Mühendisliği

108

Yönetim Bilimleri

53

Hukuk

109

Yönetim Bilişim Sistemleri

54

İktisat

110

Yönetim ve Organizasyon

55

İnşaat Mühendisliği

 

 

56

İstatistik

 

 


TABLO - 2SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) TEMİNİNDE KAYNAK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE KOD NUMARALARIAÇIKLAMA: Aşağıda yer almayan önlisans programlarından mezun olan/olacak diğer önlisans düzeyindeki adaylar başvuramaz. Öğrenimini sürdüren adayların ön sözleşme imzalayacağı tarihe kadar (Temmuz 2014) mezun olmaları gerekmektedir.___________________________________________________________________________________
KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Önlisans Programları)

KODU

JANDARMA SINIFI (Kaynak Önlisans Programları)

1102

Adalet/Adalet Meslek Eğitimi

6114

Güvenlik

5307

Avrupa Topluluğu

1180

Haberleşme

5308

Banka ve Sigorta Yönetimi

1181

Haberleşme Teknolojisi

1114

Bankacılık

1185

Halkla İlişkiler

1115

Bankacılık ve Sigortacılık

1186

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

4950

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

8531

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

8504

Bilgi İşlem

1187

Harita /Harita Teknikerliği

6418

Bilgi Teknolojisi

1188

Harita Kadastro

5310

Bilgi Yönetimi

1189

Harita ve Maden Ölçme

1352

Bilgi Yönetimi (İnternet)

5337

İletişim ve Halkla İlişkiler

6107

Bilgisayar

5338

İnsan Kaynakları

1117

Bilgisayar Destekli Muhasebe

1201

İnşaat

1119

Bilgisayar Donanımı

8535

İnşaat Teknikerliği

8501

Bilgisayar Operatörlüğü

5339

İş İdaresi

1120

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

1205

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

1121

Bilgisayar Programcılığı

5341

İşletme / İşletmecilik

1353

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

4215

İşletme Yönetimi

8506

Bilgisayar Programlama

8537

İtfaiyecilik ve Sivil Savunma

6436

Bilgisayar Teknolojileri Bilişim Sistemleri

1208

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

8507

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

1209

İthalat-İhracat

6417

Bilgisayar Teknolojisi

1216

Karayolu Ulaşımı ve Trafik

1122

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

5346

Lojistik

1123

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

4444

Lojistik Yönetimi

1124

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama

1230

Mahalli İdareler

6401

Bilişim ve İletişim Teknolojisi

1231

Mahalli İdareler (Zabıta)

8508

Bilişim-Yönetim

1235

Maliye

5317

Borsa ve Finans

4445

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

1129

Büro Yönetimi

6232

Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri

1130

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

1249

Muhasebe

8510

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

4446

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2578

Coğrafi Bilgi Sistemleri

5351

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi

1133

Çevre

8549

Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi

6134

Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü

1254

Orta Kademe Yöneticiliği/Yöneticilik

1135

Çevre Koruma

5353

Özel Güvenlik ve Koruma

6431

Çevre Temizlik Hizmetleri

5355

Para ve Sermaye Yönetimi

1137

Deniz Elektroniği

6271

Personel/Personel Yönetimi

1138

Deniz Haberleşme

5359

Savunma ve Güvenlik

1145

Dış Ticaret

8560

Sekreterlik

1146

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği

1303

Sigortacılık

1152

Elektrik

3478

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

1153

Elektrik-Elektronik

4262

Spor Yönetimi

8524

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

1312

Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu

1154

Elektronik

8567

Tapu ve Kadastro

6155

Elektronik Haberleşme / Haberleşme Teknolojisi

6327

Telekomünikasyon

5327

Elektronik Ticaret

1333

Ticaret ve Yönetim

1159

Endüstriyel Elektronik

5371

Uçak Elektriği

5330

Endüstriyel Otomasyon

5417

Uçak Elektriği ve Elektroniği

1160

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi

5372

Uçak Elektroniği

1163

Endüstriyel Yönetim

1341

Ulaştırma

5335

Finans

4449

Ulaştırma ve Otomotiv

8526

Finans ve Muhasebe

4447

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

6176

Genel İşletme

5375

Uluslararası Lojistik

8528

Gıda Kalite/Kalitesi ve Sağlık Kontrolü

4448

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

8583

Gıda Teknikerliği

1342

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

1177

Gıda Teknolojisi

5376

Uluslararası Ticaret

5941

Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı

1343

Uluslararası Ticaret Yönetimi

8530

Gümrük İşleri

8580

Yerel Yönetimler

1178

Gümrük İşletme

6309

Yönetim


TABLO -3SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) ADAYLARI İÇİN BOY- KİLO TABLOSUBOY (CM)

AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)

AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)

164

51

69

165

51

70

166

52

70

167

53

71

168

53

73

169

54

74

170

54

75

171

55

75

172

56

76

173

56

77

174

57

78

175

58

79

176

58

80

177

59

81

178

60

82

179

60

83

180

61

84

181

62

85

182

62

86

183

63

87

184

64

88

185

64

88

186

65

89

187

66

90
BOY (CM)

AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)

AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)

188

67

91

189

67

92

190

68

93

191

69

94

192

70

95

193

70

96

194

71

97

195

72

98

196

72

99

197

73

100

198

74

101

199

75

102

200

76

104

201

76

105

202

77

106

203

78

107

204

79

108

205

79

109

206

80

110

207

81

111

208

82

112

209

83

113

210

83

114

DİKKAT! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu ve eşofman ile ölçülür. Bayanlar için boy alt sınırı 164 cm.


TABLO - 4SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN TSK'NDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLERİÇİN NİTELİK BELGESİ  GÖREVİADI VE SOYADIBABA ADIMEMLEKETİDOĞUM TARİHİSINIFIBRANŞIKendisinin Fotoğrafı(Resmi Mühür ve İmza)Eşinin Fotoğrafı(Resmi Mühür ve İmza)SİLAHLI KUVVETLERE GİRİŞ TARİHİ AYLIK DERECE VE KADEMESİ BULUNDUĞU DERECEYE YÜKSELİŞ TARİHİ SİCİL NUMARASI T.C.KİMLİK NUMARASISIRA NU.

CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER

1.SİCİL ÜSTÜ

2.SİCİL ÜSTÜ

3.SİCİL ÜSTÜ

1.

Genel Görünüşü, sosyal durumu

 

 

 

2.

Askeri tavır ve hareketi

 

 

 

3.

İtaati

 

 

 

4.

Görevde sabır ve tahammülü

 

 

 

5.

Sadakat ve bağlılığı

 

 

 

6.

Tetkik ve etraflıca inceleme merakı

 

 

 

7.

Düzgün söz söyleme kabiliyeti

 

 

 

8.

Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti

 

 

 

9.

Kesin hüküm

 

 

 

10.

DOLDURANIN ADI SOYADI : RÜTBESİ : İMZASI VE TARİH :

 

 

 


NOT : 1. Sorular 1 'inci, 2'nci ve 3'üncü sicil üstleri tarafından ÇOK İYİ, İYİ, ORTA, ZAYIF şeklinde açık olarak cevaplandırılacaktır.2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.3. Kesin Hüküm : "Sözleşmeli Subaylığa/Astsubaylığa layıktır veya değildir" şeklinde yazılacaktır.4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.5. Bu belge ilk başvuruda düzenlenmeyecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylar hakkında tanzim edilerek mülâkata gelirken aday tarafından kapalı mühürlü zarf içinde diğer belgeler ile birlikte mülâkat komisyonuna teslim edilecektir.6. Üç ay görev yapmadığı için düzenlenememesi durumunda, üç ayı doldurduğu tarihte düzenlenerek gönderilecek, bu durumda adaya mülâkata gelirken konuyu açıklayıcı yazı verilecek/aday getirecektir.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.01.2014 10:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394