Jandarma Astsubay Temel Kurs İlanı (JATEK)

  JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM   Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:   Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak.

banner396

Jandarma Astsubay Temel Kurs İlanı (JATEK)

  JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM   Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:   Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak.

16 Ocak 2014 Perşembe 08:46
Jandarma Astsubay Temel Kurs İlanı (JATEK)

 

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM

 

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

 

Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak...


 JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM


 


Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:


 


Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı yetiştirmek üzere; Jandarma Astsubay Temel Kursuna davet ediyoruz.


 


Jandarma Astsubay Temel Kursu:


 


* Jandarma Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren askerî okul kapsamında bir kurstur.


 


* Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabul edilenler, intibak eğitimini müteakiben Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine tabi tutulurlar. Daha sonra Astsubay Çavuş naspedilerek Jandarma Astsubay Temel Kursuna alınırlar.


 


* İntibak eğitimini tamamlayan Jandarma Astsubay adaylarına, eğitim-öğretim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır.


 


* Eğitim ve öğretim programlarında yer alan derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri geliştirilir.


 


Kursiyerlere Sağlanan İmkanlar :


 


* Jandarma Astsubay Temel Kursu parasız yatılı okuldur.


 


* Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.


 


* Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.


 


Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:


 


* Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.


 


* Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkânlarından yararlanabilmektedir.


 


* Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.


 


* Astsubayların zorunlu hizmet süresi 10 yıldır ve isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.


 


* Gerekli niteliklere sahip Astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir.


 


GİRİŞ KOŞULLARI


 


JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?


 


1. Genel Koşullar:


 


a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,


 


b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,


 


c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,


 


ç. Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,


 


ç. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,


 


d. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,


 


e. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,


 


f. Hakkında "Yedek Subay Olamaz" kararı bulunmamak,


 


ğ. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,


 


g. Kayıt-kabul tarihlerinde silah altında olmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,


 


ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer


 


almak,


 


i. Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.


 


2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar :


 


a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden "Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,


 


b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;


 


(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,


 


(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,


 


(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları


 


bulunmamak,


 


(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,


 


(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,


 


(6) İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,


 


(7) Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak,


 


(8) Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),


 


3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar :


 


a. Başvuru yılı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;


 


(I) Önlisans son sınıf/mezunu adaylar 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1989 ve daha sonra doğmuş olmak.),


 


(II) Lisans son sınıf/mezunu adaylar 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak ( 01 Ocak 1987 ve daha sonra doğmuş olmak.),


 


b. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzunda yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)


 


4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar :


 


a. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-2'de belirtilen üniversitelere bağlı; TABLO-3'teki fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2014) mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)


 


(Önlisans/lisans programlarının isimleri ve kod numaraları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-4 ve TABLO-5'te yeralacaktır.)


 


b. Kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, aynı zamanda lise/dengi okul öğrenimini Giriş Sınavı Klavuzu TABLO-6'da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,(Lise/dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmemektedir.)


 


c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmak,


 


ç. Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.


 


DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.


 


BAŞVURU İŞLEMLERİ


 


¦ Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurular, 21 Ocak - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezlerinde elektronik ortamda yapılacaktır.


 


¦ Son 30 ay içinde ÖSYM'nin yapmış olduğu sınav uygulaması gerçekleşen herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2014 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı başvurularını; isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezine başvurarak yapabilirler


 


¦ Adaylar, 45,00 TL olan sınav ücretini sınava başvuru süresi içerisinde Giriş Sınavı Kılavuzunda belirtilen ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.


 


¦ Sınav başvurularının kabul edilmesi, başvuru ücretlerinin belirlenmesi, yazılı sınavın yapılması ve sonuçlarının duyurulması işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. Başvurular için kılavuz, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri başvuru tarihinden itibaren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.


 


¦ Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Başvuru Formunu başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden temin edecektir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.


 


¦ Başvuruların kabulü, yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Aday Başvuru Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.


 


¦ Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye ve Jandarma Genel(Personel Temin Merkezi) Komutanlığı'na posta ile gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.


 


YAZILI SINAV


 


Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 08 Mart 2014 Cumartesi günü yapılacaktır.


 


Yazılı sınavın başlama saati, adayların hangi bina ve salonlarda yazılı sınava girecekleri, yazılı sınava gelirken neler getirmeleri gerektiği, sınav süresi, adayların sınavda uymaları gereken kurallar ÖSYM tarafından internette yayımlanacak giriş sınavı kılavuzunda adaylara duyurulacaktır.


 


Yazılı sınav sonuçları www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.


 


Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların ne şekilde olacağı ÖSYM tarafından yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.


 


İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI


 


İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği yer www.jandarma.tsk.tr internet adresinde (Personel/Öğrenci Alımı bölümünde) yayımlanacaktır.


 


İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat aşamalarını kapsamaktadır.


 


Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.


 


Sağlık Muayenesi: Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.


 


DİĞER BİLGİLER


 


Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Genel Komutanlığının(Personel Temin Merkezi), başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.


 


ÖSYM BAŞKANLIĞI Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : www.osym.gov.tr


 


JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI


 


Adres : Jandarma Genel Komutanlığı


 


Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası 06835 Anıttepe/ANKARA


 


Telefon : (0312) 456 36 31 (Saat 08.00 - 17.30 arası)


 


İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr


 


SINAV ÜCRETİNE İLİŞKİN ESASLAR


 


Sınav ücreti tutarı ve sınav ücretlerinin hangi banka ve hesap numaralarına yatacağı ÖSYM tarafından internette yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.01.2014 08:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394