Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru İlanı

  T.

banner396

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru İlanı

  T.

25 Mart 2013 Pazartesi 10:49
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru İlanı

 

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

HAVA ASTSTUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMALARI KILAVUZU 2 0 1 3

BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART - 16 MAYIS 2013

DİKKAT ! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ....


 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİRHAVA ASTSTUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMALARI KILAVUZU 2 0 1 3BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART - 16 MAYIS 2013DİKKAT ! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme KomutanlığıHAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET TAKVİMİS.NU.

FAALİYET

TARİH

1.

YGS Sınavı

24 Mart 2013

2.

Aday Öğrencilerin Başvurularının Kabulü

25 Mart 2013 Saat:10.00 16 Mayıs 2013 Saat:17.00

3.

Seçim Aşamalarına Çağırılacak Adayların Internet'te Yayımlanması

14 Haziran 2013

4.

Seçim Aşamaları

27 Haziran 2013 06 Temmuz 2013

5.

Asıl ve Yedek Listelerin Açıklanması

05 Ağustos 2013

6.

Kazanan Adayların Kayıt İşlemi

13 Ağustos 2013

7.

Katılış ve İntibak eğitimi

03 Eylül 2013 27 Eylül 2013

8.

Yemin Töreni

27 Eylül 2013


DİKKATBu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.Sevgili Gençler;Türk Hava Kuvvetlerinin 21'inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş personelin, Hava Kuvvetlerine kazandırılması amacı ile değişik sınıf, branş ve ihtisaslarda eğitim veren, Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlı Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu hakkında, size kısaca bilgi vermek ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere bu kılavuz hazırlanmıştır.Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişiminde rol oynayabilecek yeterlikte, askerî, fen, teknik ve mesleki, yabancı dil ve sosyal bilimlerde, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, sınıflarına ilişkin temel ihtisas özelliklerinin kazandırıldığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının astsubay ihtiyacının karşılandığı yatılı bir askeri eğitim öğretim kurumudur.Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 21'inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirilerek yürütülmektedir. Öğrenci kaynağını, lise ve dengi okullardan mezun olanlar oluşturmaktadır. Bu kılavuzda belirtilen lise ve dengi okullarda yer alan okul türleri ile öğrenim kollarından mezun olan öğrenciler, başvuruda bulunabilmek için gerekli olan diğer koşulları da sağladıkları takdirde, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurabilmektedir.Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yapılan uçuşları desteklemek, bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel şekilde yetişmek ve teknolojik yenilikler ile bilgi sistemlerindeki değişim hızının, her geçen gün artarak baş döndürücü bir boyuta ulaştığının değerlendirildiği günümüzde, çağı ile yarışan Hava Kuvvetleri Komutanlığının en genç üyeleri arasında yer almak istiyorsanız, sizleri Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda görmek istiyoruz.Bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Eğer, Hava Astsubayı olmak istiyorsanız başvuruda bulununuz. Unutmayınız ki hangi meslek ya da görevi seçerseniz seçin, siz ülkemizin parlak geleceği ve teminatısınız.Başarınız devamlı, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.Hava Teknik Okullar Komutanlığı(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)SAYFA1. GENEL BİLGİLER .......................................................................................................................... 7a. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hv.Astsb.MYO)............................................................... 7b. Temel İlke ve Kurallar............................................................................................................... 82. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURMA İŞLEMLERİ ............................................................................. 9a. Genel Koşullar......................................................................................................................... 9b. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar................................................................................................ 10c. Yaş, Boy, Ağırlık ile İlgili Koşullar............................................................................................. 11ç. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar................................................................................................. 11ç. Başvuru İşlemleri.................................................................................................................... 11d. Başvuru Sırasında Özel Durumlu Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar.............................. 12e. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar............................................................................... 133. SEÇİM AŞAMALARI ...................................................................................................................... 13a. Seçim Aşamalarına Çağrılacak Adaylar ve Duyurunun Yapılması ............................................... 13b. Adayların Yanında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler................................... 15c. Seçim Aşamalarının Kapsamı................................................................................................... 16ç. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları................................................................................................. 19ç. Sonuç Tebliğ ve Sağlık Muayene Merkezine Sevk..................................................................... 19SAYFA4. ASIL VE YEDEK ADAYLARA SONUÇLARIN DUYURULMASI .......................................................... 195. KAYIT İŞLEMLERİ......................................................................................................................... 206. ULAŞIM VE İLETİŞİM.................................................................................................................... 217. İNTİBAK EĞİTİMİ........................................................................................................................... 228. TABLOLAR ................................................................................................................................... 23TABLO-1 OKUL TÜRLERİ .............................................................................................................. 23TABLO-2 ÖĞRENİM KOLLARI ....................................................................................................... 25TABLO-3 (18 VE ALTI YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARI............................................................. 26TABLO-4 (19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARI).......................................................... 26TABLO-5 (FYDT DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ)............................................................................ 279. DİLEKÇE ÖRNEĞİ.......................................................................................................................... 281. GENEL BİLGİLERa. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu(1) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hv.Astsb.MYO), çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişiminde rol oynayabilecek yeterlikte, askerî, fen, teknik ve mesleki, yabancı dil ve sosyal bilimlerde, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, sınıflarına ilişkin temel ihtisas özelliklerinin kazandırıldığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının astsubay ihtiyacının karşılandığı yatılı bir askeri eğitim-öğretim kurumudur.(2) Türk Hava Kuvvetlerinin eğitimi, altyapısı ve teknolojisi ile en ileri eğitim birliklerinden biri olan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Eğitim Komutanlığına bağlı Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlanmıştır.(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup astsubaylar; Hava Trafik, Radar, İstihbarat, Muhabere, Hava Savunma, Uçak Bakım, Silah Mühimmat, İstihkam, Ulaştırma, Piyade, İkmal, Levazım, Maliye, Personel ve Sağlık gibi değişik sınıflarda görev yapmaktadırlar.(4) Kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar yapılacak her türlü harcama, öğrencilerin kendilerine aittir. Astsubay yetiştirilmek üzere, kayıt işlemleri yapılan öğrencilerin eğitim-öğretimleri yatılı ve parasızdır. Adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren, mezun oluncaya kadar her türlü ihtiyaçları (yiyecek, barınma, giyecek, kitap, defter vs.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilere, öğrenimleri süresince öğrenim harçlığı da verilmektedir.(5) Hv.Astsb.MYO'da eğitim-öğretim süresi iki yıldır. İki yılın sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan Hv.Astsb.MYO'lular, Muvazzaf Astsubaylık ve öğrenim gördükleri programa ait ön lisans diploması olmak üzere, iki diploma almaya hak kazanmaktadırlar.(6) Hv.Astsb.MYO öğrencileri, mezuniyetlerini müteakip olarak sınıflarına ait ihtisaslar ile ilgili temel eğitimlerini, Hv.Tek.Okl.K.lığında konuşlu Sınıf Okullarında almaktadırlar.(7) Hv.Astsb.MYO'da eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik, duyuşsal ve askeri olmak üzere üç temel alanda ve birbirini tamamlayan bir sistem içerisinde uygulanmaktadır. Öğretim elemanları, öğrencilerimizin her türlü sorunları ile yakından ilgilenmekte olup, etüt ve hafta sonu gibi ders dışı zamanlarda öğrencilerimize dersleri ile ilgili olarak yardımcı olmaktadırlar.(8) Akademik eğitim faaliyetleri; çağın ve bilimin gereklerine uygun olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, ülkemizin önde gelen yüksekokullarıyla yarışır düzeyde, ulusal ve uluslararası eğitim programlarına denk, Uçak Teknolojisi, Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi, Hava Trafik Kontrol, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Güvenlik ve Koruma, Otomotiv Teknolojisi ve Lojistik olmak üzere toplam on farklı programda, ön lisans diploması verilecek şekilde yürütülmektedir.(9) Hv.Astsb.MYO'da, yirmiye yakın farklı alanda, spor ve sosyal branş faaliyeti vardır. Satranç, Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği, Resim, Model Uçak, Ebru, İngilizce Konuşma Kulübü, Masa Tenisi, Atletizm, Oryantiring, Voleybol ve Basketbol bunlardan bazıları olup, eğitimli personel yardımıyla öğrencilere, yetenekleri veya istekleri doğrultusunda herhangi bir alanda faaliyet gösterebilme imkânı verilmektedir.(10) On sekiz yaşını doldurmuş her Hv.Astsb.MYO öğrencisinin aldığı harçlıktan Emekli Sandığına kesinti yapılarak, emeklilik hizmet süresi okuldayken başlatılmaktadır.(11) İki yıllık eğitimden sonra "Astsubay Çavuş" rütbesi ile ataması yapılacak olanların maaşları; 926 sayılı TSK Personel Kanununda belirtilen ortak maaş gösterge tablosunun 9'uncu derece 1 'inci kademesinde gösterilen katsayı oranlarına göre ödenmektedir. Maaş katsayısına ek olarak, ilgili yasalar çerçevesinde Silahlı Kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, iş riski ve iş güçlüğü tazminatları ödenmektedir.(12) "Astsubay Çavuş" rütbesi ile atamaları yapılan personelin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan lojmanlardan, orduevlerinden, Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tesislerinden, sağlık hizmetlerinden ve devlet konutlarından yararlanabilme hakları bulunmaktadır.(13) Hv.K.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer alma koşuluyla, gerekli niteliklere sahip hava astsubayları, başvuru tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş ve en az 4 yıl süreli bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak koşulu ile yapılacak olan muvazzaf astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş yazılı sınavı ve sonrasında yapılacak olan mülakat aşamasında başarılı olmaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip muvazzaf subay olabilmektedirler.b. Temel İlke ve Kurallar(1) Bu kılavuz, Hava Teknik Okullar Komutanlığı Hv.Astsb.MYO başvuru, seçim aşamaları ile kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadecewww.tekok.edu.tr internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.(2) Hv.Astsb.MYO'na, 2013-2015 Eğitim-Öğretim yılında 2013 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-1,2) ve (YGS-5,6) puan türlerine göre (ÖSYS Birinci Aşama Sınavı), başvuruda bulunan adayların alanları ile ilgili puan türünde almış oldukları en yüksek ham puan kabul edilerek (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı dikkate alınmadan), değerlendirmeye alınmaktadır.(3) Başvuru kılavuzu içerisinde yer alan TABLO-1 ile TABLO-2'de belirtilen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve öğrenim kollarından mezun olanların, Hv.Astsb.MYO'ya başvuruları kabul edilemez.(4) TABLO-1 ve TABLO-2'de yer alan kaynak okul türü ile öğrenim kolu, alan veya bölümlerinden 2012 yılında mezun olmuş olmanız ya da 2013 yılında Hv.Astsb.MYO'na kayıt kabullerin yapıldığı tarihe kadar mezun olacak olmanız (2012 yılından önce mezun olanlar veya 2013 yılı kayıt kabullerin yapıldığı tarihten sonra mezun olacaklar seçim aşamalarında başarılı olsalar dahi kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.) gerekmektedir.(5) Başvuru koşullarını sağlayarak, "Hv.Astsb.MYO Öğrenci Adayı" olmak isteyenlerin; 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunun "Askeri Okullara Girme İsteği" alanındaki kutucuğu işaretlemeleri ve buna ilaveten Hv.Astsb.MYO'na, 25 Mart 2013-16 Mayıs 2013 (saat 17:00) tarihleri arasında, internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.(6) ÖSYS Aday Bilgi Formununda bulunan "Askeri Okullara Girmek İstiyorum"seçeneğini işaretlemek tek başına YETERLİ DEĞİLDİR. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, söz konusu seçeneği işaretleyen veya işaretlemeyen adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla ayrıca 25 Mart - 16 Mayıs 2013 (saat:17.00)'a kadar http://www.tekok.edu.tr internet adresinden, konu ile ilgili alana girip, gerekli bilgileri doldurmanız gerekmektedir.(7) Söz konusu hanenin YGS başvurusu esnasında işaretlenmemesi halinde, Hv.Astsb.MYO'na başvurmak için; http://www.tekok.edu.tr internet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır.(8) YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra, başvuruda bulunan adayların, mezun oldukları/olacakları öğrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alınarak "YGS-1 ve YGS-2" ile "YGS-5 ve YGS-6" puan türlerinde, öğrenim kolu/alan/bölüm bazında "Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı" belirlenecektir.(9) Belirlenecek çağrı puanlarının üzerinde not alan adayların Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri 14 Haziran 2013 tarihinde http://www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır (Posta ile çağrı yapılmayacaktır). 27 Haziran - 06 Temmuz 2013 tarihleri arasında kişilik testi, ön sağlık muayenesi, fizikî yeterlilik değerlendirme testi (FYDT) ve mülâkattan oluşan seçim aşamaları icra edilecek olup, her aday için bir gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.(10) Kendi alanları için belirlenen taban puanın en az %90'ını alan özel durumlu şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları, kendilerinden istenen evrakı beyan etmeleri neticesinde seçim aşamalarına çağrılacaktır.(11) Hv.Astsb.MYO 2013 yılı başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.(12) Hv.Astsb.MYO 2013 yılı temin faaliyetleri kapsamında alınacak olan öğrenciler, sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına temin edilecektir. Bunun yanında diğer Kuvvet Komutanlıkları (K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı) tarafından temin edilen adaylara Hv.Astsb.MYO'da eğitim verilmektedir. Bu adaylar, iki yıl süren Hv.Astsb.MYO eğitimini müteakiben, temin edildiği Kuvvet Komutanlığında görevlendirilmektedirler. Ancak adaylar başvurularını, ilgili Kuvvetin temin merkezi tarafından hazırlanan internet adresine yapacak olup, temin süresince gerçekleşecek olan tüm faaliyetlerden, ilgili Kuvvetin temin merkezine karşı sorumludurlar.2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİa. Genel KoşullarHava Astsubay Meslek Yüksekokuluna aşağıda yer alan başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler başvurabilir.(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,(2) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikteyaşamamak,(3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,(4) Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,(5) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, FYDT ve mülâkat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (27 Haziran-02 Eylül 2013 tarihleri arasında) silahaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınacak olmamak,(6) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,(7) Kusursuz bir ahlâk ve karaktere sahip olmak; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,(8) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmamak,(9) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda Askeri Öğrenci olmayı engelleyen sakıncalı hali bulunmamak,(10) Reşit değilse, okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) veli göstermek,(11) Başvuru, seçim aşamaları, kesin kayıt işlemleri esnasında, adaylardan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirmek gerekmektedir.b. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü sağlık muayene merkezinden "Sağlam, Askerî Öğrenci Olur." kararlı sağlık kurulu raporu almak,(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hükümler esas olmak üzere;(a) Vücut yapısı düzgün olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesinde şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,(b) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıklarıbulunmamak,(c) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberkülozgeçirmemiş olmak,(ç) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,(ç) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,(d) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,(f) Türkçeyi kusursuz konuşmaktır (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak.)DİKKAT: TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, sağlık muayene merkezinden verilecek Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar(1) En fazla 21 yaşında (1992 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması; gün ve aya bakılmaksızın 2013 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Askeri Okullara Girecek Öğrenci Adaylarına ilişkin TABLO-3 ve TABLO-4'de yer alan Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)ç. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar(1) TABLO-1 ve TABLO-2'de kaynak olarak belirtilen okul türleri ve öğrenim kollarından 2012 yıllında mezun olmak, ya da en geç 03 Eylül 2013 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,(2) Her ne sebeple olursa olsun öğrenime; lise ve dengi okullardan sonra bir yıldan fazla ara vermemiş olmak (Liseden yalnızca 2012 ve 2013 yıllarında mezun olanların başvurusu kabul edilecektir.),(3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2013 yılında yapılacak olan YGS'ye katılmış olmak ve Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından, adayların mezun oldukları öğrenim kolu bazında belirlenecek olan taban puan üzerinde puan almak,(4) Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,(5) Başvuru ile ilgili şartları taşıyan adaylardan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarda kayıtlı veya yeni kayıt yaptıracak durumda olanların, Hv.Astsb.MYO'ya başvurmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.ç. Başvuru İşlemleriHv.Astsb.MYO'na başvurular, adaylar tarafından 25 Mart - 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında sadece www.tekok.edu.tr internet adresindeki (Personel ve Öğrenci Temini / İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme (İKDSY) Komutanlığı / Astsubay MYO Komutanlığı / Duyurular) başlığı altında yer alan başvuru linkinin açılması ile ilgili alanlara gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde, adaylar tarafından yapılacaktır.Adaylara yol göstermesi bakımından, konu ile ilgili işlem basamaklarını gösteren örnek doldurma talimatı, www.tekok.edu.tr internet adresinde, (Personel ve Öğrenci Temini / İKDSY Komutanlığı / Astsubay MYO Komutanlığı bölümünde "Başvuru Formu Doldurma Talimatı" başlığı altında açıklanmıştır. Adayın başvuru işlemine başlamadan önce bu talimatı okuması yararına olacaktır.Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, işleminizin tamamlandığını belirten bir şifre alacaksınız. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinize, başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir.Adaylar, başvuru süresi içerisinde sisteme girmek suretiyle 16 Mayıs 2013 saat:17.00'a kadar gerektiğinde (adres, telefon, özel durum vb.) değişiklik yapabileceklerdir. Adayların yapmış oldukları en son değişiklikler, sistem tarafından değerlendirmeye esas alınacaktır.Seçim aşamalarına ait duyurular internette kendi başlıkları altında yayımlanmaktadır.İnternet üzerinden başvuru yoğunluğu veya teknik herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adayların; başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri gerekmektedir. Tekrar denemelerine rağmen sisteme giremeyen adaylar, Hv.Tek.Okl.K.lığına ait 0 232 251 1600 Dahili:4191-4192 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde (saat: 08.30-16.30 arası) arayarak yardım alabilirler.Adayların başvuru bilgileri, ÖSYM Bşk.lığından alınan bilgiler ile karşılaştırılarak adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilir. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları reddedilir. Adayın beyan ettiği bilgiler ile, ÖSYM Bşk.lığında kayıtlı olan bilgilerinde çelişki olması halinde, başvuru süresi içerisinde ve resmi evrak ile belgelenmesi koşuluyla adayın beyanı esas alınır.Başvuruların tamamlanmasına müteakip olarak yapılacak olan itirazlar ve düzeltme/değişiklik talepleri, konusu ne olursa olsun EK'te yer alan dilekçe eksiksiz olarak doldurularak 0 232 251 92 78 numaraya MYO KISMI DİKKATİNE belgegeçer yolu ile iletilecektir.Başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir. Tüm adayların, www.tekok.edu.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri kendi sorumluluklarıdır.DİKKAT: İnternet ortamında başvuru yapabilmek için, 2013 yılı YGS'ye başvuruda bulunmuş olmak zorunludur.e. Başvuru Formunun Doldurulması Sırasında Özel Durumlu Adayların Dikkat Etmesi Gereken HususlarÖzel durumlu adaylar; başvuru sayfasında yer alan Hv.Astsb.MYO 2013 yılı Başvuru Formu üzerinde, kendilerine uyan seçeneği (Şehit Çocuğuyum, Malûl Gazi Çocuğuyum, Muharip Gazi Çocuğuyum), özel durumu bulunmayan adaylar ise "HİÇBİRİ" seçeneğini seçeceklerdir. Seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan özel durumlu adaylar, kendilerine uygun olan seçenek ile ilgili durumlarını ispatlayabilecekleri resmi evrakları (Emekli sandığı maaş kartı ve Şehit/Malûl Gazi/Muharip Gazi yakını olduklarını gösterir belge fotokopileri), www.tekok.edu.tr internet adresinden ulaşacakları belge ile birlikte hazırlayarak beraberlerinde getireceklerdir.(1) Özel Duruma Ait Seçenekler (a) Şehit ÇocuğuyumMilli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan anne veya babanın çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.(b) Malûl Gazi ÇocuğuyumTürk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre; haklarında vazife malûlü kararı verilerek malûl gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.DİKKAT: Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 sayılı kanun)(c) Muharip Gazi ÇocuğuyumKıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan TSK mensubu subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.f. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar(1) İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, cinsiyet, mezuniyet yılı, öğrenim kolu, okul türü vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması, İKDSY K.lığı tarafından yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvurular geçersiz sayılacaktır.(2) Adayların, eksik, yanlış beyan ve bilgilendirmelerinden doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış veya eksik bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenler hakkında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu durumda olan adaylardan okula kaydını yaptırmış olanların, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve ilgili kanun hükümlerince haklarında yasal işlem başlatılır.DİKKAT: Başvurusu geçersiz sayılan adaylara, durumları ile ilgili başvuru ret nedenleri, internet aracılığıyla ayrıntılı olarak, (yaş, cinsiyet, mezuniyet yılı, mezun olunan okul türünün/öğrenim kolunun uygun olmaması vb.) www.tekok.edu.tr internet adresinden bildirilir.3. SEÇİM AŞAMALARIHv.Astsb.MYO 2013 yılı öğrenci temin faaliyetleri kapsamında icra edilecek olan seçim aşamaları, 27 Haziran - 06 Temmuz 2013 tarihleri arasında, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir - İZMİR)'nda, her bir aday için bir günde tamamlanacak şekilde yapılacaktır.a. Seçim Aşamalarına Çağrılacak Adaylar ve Duyurunun Yapılması(1) Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılacak adaylara ait isim listesi ve bilgilendirme, 14 Haziran 2013 tarihinde, www.tekok.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, 14 Haziran 2013 tarihinden itibaren durumunuzu öğrenmek üzere www.tekok.edu.tr internet adresini kontrol etmelisiniz.(2) Seçim aşamalarına çağrılmak için, ÖSYM'nin iki yıllık meslek yüksekokullarına kayıt yaptırabilmek amacıyla gerekli asgari puan (ham puan) ve yukarısında puan almak yeterli değildir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtisas bazında belirlenen Hava Astsubayı kontenjanına göre, İKDSY K.lığı tarafından öğrenim kolu bazında belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olan adaylar seçim aşamalarına çağrılacaklardır.(3) Seçim aşamalarına çağrılan tüm adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Hv.Tek.Okl.K.lığı (Gaziemir/İZMİR) Sınav Nizamiyesinde hazır bulunacaklardır.(4) Seçim aşamaları süresince adayların ve 1 'inci dereceden yakın akrabalarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü ile Hv.Tek.Okl.K.lığı arasında koordine kurulmaktadır. Bu doğrultuda, yer ihtiyaçlarınız ile ilgili koordine kurmak için, seçim aşamalarına çağrı belgenizde yer alan, Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü telefon numaraları ile irtibat kurmanız faydanıza olacaktır.(5) Seçim aşamalarına çarılan aday ve yakını, Erkek ve Kız yurtlarından ücreti mukabilinde faydalanabilmektedir. Tahsis edilecek olan kredi yurdu ve Hv.Tek.Okl.K.lığı arasındaki ulaşım, adayın kendi imkanları ile yapılacak olup, otobüs ve Metro/İZBAN aktarmalı olarak ulaşım yaklaşık 1 (bir) saat içerisinde gerçekleşmektedir. 2013 yılında yaklaşık barınma bedeli, kişi başı 1 (bir) gün için 7-10 lira arasında olacaktır. Ayrıca ücreti mukabilinde, yemek hizmeti verilebilmektedir.(6) Seçim aşamaları, her bir aday için 1 (bir) gün içerisinde tamamlanacak olup, gün içerisinde sabah kumanyası, öğle ve akşam yemeği adaylara ücretsiz olarak, Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından verilecektir.(7) Hv.Astsb.MYO öğrencisi 2013 yılı seçim aşamalarına, yaklaşık olarak on bin (10.000) öğrencinin çağrılacağı değerlendirilmekte olup, 2012 yılına ait öğrenim kolu bazında çağrı tablosu aşağıda gösterilmiştir:

2012 YILI SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILAN ADAY ÖĞRENCİ YGS BARAJ PUAN TABLOSU

KOD

Ö Ğ REN İ M KOLU

EN DÜ Ş ÜK PUAN

Ş EH İ T/GAZ İ TABAN PUANI

PUAN TÜRÜ

1595

FEN / FEN BİLİMLERİ

180,01

162,01

YGS 1 - 2

3303

TÜRKÇE-MATEMATİK

264,20

237,78

YGS 5 - 6

4176

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

215,09

193,58

YGS 1 - 2

4244

ENDÜSTİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

218,44

196,59

YGS 1 - 2

4312

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

224,31

201,88

YGS 1 - 2

4327

KİMYA TEKNOLOJİSİ

217,83

196,05

YGS 1 - 2

4381

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

217,20

195,48

YGS 1 - 2


DİKKAT: Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir. Seçim aşamalarına katılamayan adaylardan geçerli mazereti bulunanlar dilekçe ile beyan etmek koşulu ile uygun görülmesi halinde, seçim aşamaları süresince kendilerine bildirilecek farklı bir tarihte katılım sağlayabilirler. Seçim aşamalarının uygulandığı tarihler dışında katılım sağlamak isteyen adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.b. Adayların Yanında Bulundurmaları ve Teslim Etmeleri Gereken BelgelerSeçim aşamalarına çağrılan adaylar, diplomanın aslı veya okul tarafından onaylı sureti ve nüfus cüzdanı aslı yanlarında olacak şekilde, fotokopilerini ise diğer belgeler ile birlikte, aşağıda belirtilen sıraya göre, Seçim Aşamalarına Çağrı Belgesi en üstte olacak ve tek tek çevrilebilecek şekilde delerek, plastik kapaklı telli dosyaya takacaklardır. Belgeler cep, föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.(1) Seçim Aşamalarına Çağrı BelgesiSeçim aşamalarına çağrı belgesi, seçim aşamalarına katılmaya hak kazanıldığını gösteren internet sayfasının çıktısıdır. Bu belgenin çıktısı, yazıcı vasıtası ile mutlaka alınacaktır. Belgenin sağ üst köşesine adaya ait son 3 ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf yapıştırılacaktır. (Belge üzerinde, adayın sınavlara gireceği tarih ve saat ile ulaşım, barınma vb. ihtiyaç duyulabilecek bilgiler bulunmaktadır.)(2) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi(a) Sınavlara girebilmeniz için fotoğraflı nüfus cüzdanınızın aslını yanınızda getirmeniz, ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde çekilmiş fotokopisini ise dosyaya takmanız gerekmektedir.(b) Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yoksa veya T.C. kimlik numarası yazılı değilse, Nüfus Müdürlüğüne başvurarak, yeni nüfus cüzdanı çıkartmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanını yanında getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.(3) Vesikalık FotoğrafAdaya ait 8 (sekiz) adet, son 6 ay içinde 4,5X6 cm ebadında başı görünecek şekilde, gözlüksüz, sakalsız, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafların arkasına, T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı tükenmez kalem ile yazılacaktır. Fotoğraflar, bir zarf içerisine konularak hazırlanmış olan dosyaya takılacaktır.(4) Mülakat Tanıtım KartıBaşvuru sahibinin öğrenim bilgileri ile kısa öz geçmişini içeren, mülakat aşamasında komisyon üyelerinin aday hakkında ihtiyaç duyabileceği bilgileri içeren bir belgedir. İnternetten çıktı alınarak el yazısı ve mavi renkli kalem ile eksiksiz olarak doldurularak dosyaya takılacaktır.(5) Diplomanın veya Mezuniyet Belgesinin AslıMezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya okul tarafından onaylı sureti (Kayıt tarihine kadar öğrenim gördüğü liseden mezun olacağını gösteren öğrenim durum belgesi) ve bir adet fotokopisi dosyaya takılacaktır.(6) Şehit/Malûl Gazi/Muharip Gazi Çocuğu Belgesi(a) Özel durumu bulunan adaylar tarafından bu form, bilgisayardan çıktı alınarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tanzim edilecektir.(b) TSK mensubu olan şehit, malûl gazi, muharip gazi çocuklarının belgeleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili Kuvvet Komutanlıklarının Personel Daire Başkanlıkları tarafından doldurulup onaylanacaktır.(c) TSK mensubu olmayan özel durumlu adaylardan sadece şehit çocuğu olanlar özel durumlu olarak değerlendirilecek, bu durumdaki adayların belgesi, ilgili Bakanlığın Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulup onaylanacaktır.(ç) Babası veya annesi geçici veya gönüllü köy korucusu iken şehit veya gazi olan adaylar, bu belgeyi il valiliklerine onaylatacak ve İl Jandarma Komutanlıklarından olayla ilgili evrakın onaylı fotokopilerini de alarak ekleyeceklerdir. (Olay tutanağı, otopsi raporu vs.)(ç) Ayrıca özel durumları ile ilgili kimlik belgesinin fotokopisini ve sosyal güvenlik kuruluşundan maaş aldıklarına dair belgenin aslını, özel durum belgesine ekleyeceklerdir.DİKKAT: İnternet üzerinden yapılan başvuruda "Özel Durumu" bölümünü özel durumlu olarak işaretlediği halde, şehit/malûl gazi-muharip gazi çocuğu belgesini ilgili birimlere onaylatmadan gelen veya seçme sınavlarında yapılan incelemede durumu bu kapsama girmediği anlaşılanlar, kendilerine avantaj sağlayacak olan bu haktan faydalandırılmayacak, ancak adayın kendi öğrenim kolunda kabul edilen ham puanı Hv.Tek.Okl.K.lığınca ilan edilen taban puanın üzerinde ise normal aday kapsamında sınavlara alınacaklardır.(d) Başvuruların sona erdiği 16 Mayıs 2013 tarihinden sonra; şehit, malûl gazi veya muharip gazi çocuğu olma durumu ortaya çıkan adaylar, bu kılavuzda açıklandığı şekilde belgeleri hazırlayacak ve seçim aşamalarına geldiğinde, bir suretini Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığına elden teslim edeceklerdir.(7) Seçim Aşamaları TaahhütnamesiSeçim aşamalarında adayın karşılaşabileceği sağlık vb. sorunlara ilişkin sorumluluğun kendisinde olduğuna dair onaylı belgenin (reşit olmayanlar için velisi tarafından onaylı), www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden çıktısı alınarak el yazısı ile mavi renkli kalem kullanılarak doldurulacak ve dosyaya takılacaktır.Yukarıda belirtilen belgeler dışında;Spor ayakkabısı, şort, tişört veya eşofman, mavi tükenmez kalem, siyah kurşunkalem, kalem açacağı ve silgi getirmeniz gerekmektedir. Bunların dışında herhangi bir kırtasiye malzemesine seçim aşamaları süresince ihtiyacınız OLMAYACAKTIR.DİKKAT: Hava Kuvvetleri Komutanlığının seçim aşamalarına ait tarih,

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.03.2013 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394