DKK 2015 Yılı 1. Dönem Uzman Tabip Subay Alım İlanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Tabip Subay alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.

DKK 2015 Yılı 1. Dönem Uzman Tabip Subay Alım İlanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Tabip Subay alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.

05 Ocak 2015 Pazartesi 12:41
DKK 2015 Yılı 1. Dönem Uzman Tabip Subay Alım İlanı
T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

31 Aralık 2014 - 23 Ocak 2015

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz

TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanelerindeki kadrolar ile Deniz Kuvvetleri K.lığının muhtelif kadrolarına muvazzaf uzman tabip subay olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak subaylığı ve denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

İÇİNDEKİLER

1.ALIM YAPILACAK UZMAN TABİP BRANŞLARI5

2.YASAL DAYANAK :6

3.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:6

4.BAŞVURU YÖNTEMİ:7

5.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :8

6.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :8

7.YAZILI SINAVLAR :9

8.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINAKATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :9

9.2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI :10

10.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :10

11.2'NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :11

12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ :11

13.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :11

14.TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ :11

15.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :11

16.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :11

17.SINAV TAKVİMİ :12

GENEL KÜLTÜR BRANŞINA AİT SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI13

BOY-KİLO STANDARTLARI14

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ15

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ16

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.. 17

SUBAY ADAYI BİLGİ FORMU.. 19

Sevgili Uzman Tabipler;

Bu kılavuz; kendi gemisini yapabilen ve dünya denizlerinde sancak varlık gösteren donanmaya sahip Türk Deniz Kuvvetlerine muvazzaf subay statüsünde uzman tabiplerin nasıl başvuracağı konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Deniz Kuvvetleri K.lığına başvuru esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede yetişmek, Türk Deniz Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu projeler ile yeni yapılan gemileri ve personelini desteklemek, Kaptan-ı Derya Barbaros'un "Denizlere Hakim Olan Cihana Hakim Olur" hedefi doğrultusunda silah arkadaşımız olmak istiyorsanız, sizleri Deniz Kuvvetleri K.lığına bekliyoruz.

Başarınız devamlı, pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarlarınız bol, geleceğiniz aydınlık olsun.

Dz.K.K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. İLGİLİ DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDA YER ALAN İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANIR.

3.ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

1.ALIM YAPILACAK UZMAN TABİP BRANŞLARI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ALINACAK

MUVAZZAF SUBAY UZMAN TABİP BRANŞLARI

Acil Tıp

Anestezi ve Reanimasyon

İç Hastalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Göz

Kadın Hastalıkları ve Doğum

KBB

Psikiyatri

Radyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Üroloji


2.YASAL DAYANAK :


Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'e dayanılarak yukarıdaki çizelgede belirtilen branşlardaki uzman tabip erkek ve bayanlardan TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanelerindeki kadrolar ile Deniz Kuvvetleri K.lığının muhtelif kadrolarına muvazzaf uzman tabip subay temini yapılacaktır.

3.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a.Genel Koşullar:

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2)Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a)Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c)22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden,

mahkum olmamak.

(4)Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,

b.Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1)Adayların tıp fakültesi mezunu ve alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren kurumlardan en geç 31 Aralık 2015 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

(2)Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(5)Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

(8)Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (Askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.) (Kredi yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredileri hariç)

c.Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük olmamak, (01 Ocak 1982 ve sonra doğanlar) şartı aranır.

ç.Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1)Fiziki Yeterlilik ve değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak.

(2) Sevk edileceği Asker Hastanesi/Geçici Sağlık Kurulu (GSK)/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) "Sınıfında Muvazzaf Subay Olur" kararlı sağlam raporu almak,

d.Kaynaklar:

(1) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için;

(a)Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b)Askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlardan nitelik belgesi uygun olanlar,

(c)Askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler,

(ç)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur ve işçiler,

(d)Bayanlar

başvuru yapabilirler.

e.Özel Koşullar:

(1)Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(2)Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(3)Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.


4.BAŞVURU YÖNTEMİ:

a.Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki "İnsan Kaynakları-Personel Alım Alımları'' sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinden "2015 yılı 1. Dönem Muvazzaf Subay Uzman Tabip Alımı"başlığından yapılacaktır.

b.Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ''İlk Başvuru" kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c.Başvuru Sayfası'nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d.Başvurular; 31 Aralık 2014 günü saat 14:00'da başlayıp, 23 Ocak 2015 günü saat 08:00'da sona erecektir.

e.Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince "Aday Girişi" kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

f.Adayların, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda "Aday Girişi" kısmında bulunan "Şifremi Unuttum" kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. Şifreler e-mail adresine gönderilmemektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Şifre Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir.

g.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ğ.Alım süresince her türlü duyuru http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi tebligat gönderilmeyecektir. http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.


5.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. Başvurusu uygun görülen ve yazılı sınava girecek adayların listesi 5 Şubat 2015 tarihinde http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeilan edilecektir.

b.Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında

(1)Aday Bilgi Formu (sayfa 19'da yer alan form doldurularak çıktı alınacak ve imzalanacaktır.),

(2)Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (sayfa 17'de yer alan form bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha çıktı alınacak ve imzalanacaktır.)

(3)Tıpta Uzmanlık Diploma fotokopisi (öğrenciler için öğrenci belgesi)


6.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a.Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1)Genel kültür ve sayısal yetenek sınavına,

(2)Ön sağlık muayenesine,

(3)Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4)Mülakata

tabi tutulacaklardır.

b.Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki adıma devam edemezler.

c.Ayrıca tüm adaylara kişilik değerlendirme testi uygulaması yapılacaktır.


7.YAZILI SINAVLAR :

a.Yazılı sınav ve 2. seçim aşamaları 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde saat 10:00'da Deniz Harp Okulu K.lığında icra edilecektir. Sınav merkezleri ile ilgili planlamada değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

b.Yazılı sınavda; test usulü 50 genel kültür, 50 sayısal yetenek (liselerin fen bilimlerinde okutulan temel matematik müfredatı, sayısal ve sözel mantıksal muhakemeyi ölçücü nitelikte sorular) olmak üzere 100 soru sorulacaktır

c.Yazılı Sınavda sorulabilecek Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu başlıkları sayfa 13'da belirtilmiştir.

ç.Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır.

d.Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.Sınav değerlendirmesi Standart Puan Hesaplaması ile yapılacaktır.

e.Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, sayısal yetenek sınavından 35 standart puan ve daha yukarı puan olması kaydıyla, her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

f.Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır.

g.Yazılı sınav ve 2'nci Seçim aşamalarının 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde tamamlanması planlanmaktadır.


8.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, sınavın yapıldığı yerde adaylara sınav bitiminden 2 saat sonra tebliğ edilecek ve ayrıca http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonrasında diğer seçim aşamalarına geçilecektir. Yazılı sınav ve 2'nci Seçim Aşamalarının 1-2 gün sürmesi planlanmaktadır.9.2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI:

Yazılı sınavı geçen adaylara katılacakları 2'nci Seçim aşamalarında önce kişilik testi uygulanacaktır. Kişilik testinin sonuçları mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır. 2'nci Seçim Aşamalarının diğer safhaları aşağıda açıklanmıştır.

a.Ön Sağlık Muayenesi :

Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde öngörülen koşulları taşımak (Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşulları ile sayfa 14'de belirtilen boy/kilo standartlarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik).

b.Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri :

(1)Ön sağlık muayenesinden geçen adaylara Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testleri uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için sayfa 15, bayan adaylar için sayfa 16'dadır.Değerlendirmede branşlardan baraj puanı olmaksızın üç testin ortalaması 30 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır.

(2)Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

(3)Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

c.Mülakat :

Mülakat sınavında aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Sınavda 100 üzerinden 80 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

(1)Genel Görünüm (Kılık kıyafet, genel fiziki görünüm)

(2)Davranış (Tavır ve Hareketler, Sınav Ciddiyeti, Jest ve Mimikler)

(3)Kendine Güveni (Heyecan Durumu, İletişim Yeteneği)

(4)Konuşması (Diksiyonu, Kelimeleri Düzgün Seçip Seçmediği, Ses Tonu, Konuşması ve Anlaşılabilirliği)

(5)Anlama ve Anlatma Kabiliyeti (Kendine İfade Yeteneği, Anlatım Düzgünlüğü, İkna Yeteneği, Kavrama Yeteneği, Konuya Hakimiyeti).


10.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a.Yazılı sınav toplamının %70'i, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi'nin %10'u, mülakatın %20'si ve özel niteliklerden alınan puanların toplamına göre yapılır.

b.Tüm sınavları başarı ile geçen adayların nihai sıralamasında,

(1)Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2)Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,

(3)Şehit eş ve çocuklarına 10, gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave edilmektedir.

(4)2010 yılından itibaren 2015 bahar dönemine kadar YDS sınavı veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Kılavuzu) en az 75 puan almış adaylara 5 puan ilave edilir.


11.2'NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

2'nci seçim aşamaları sonuçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanmasını müteakip sonuçlar http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.


12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ:

Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Sevk edileceği Asker Hastanesi/Geçici Sağlık Kurulu (GSK)/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) "Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay/Astsubay Olur" kararlı sağlam raporu almalıdırlar.


13.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği askeri teşkilatlarda çalıştırılacak kamu personeli hakkında yapılmaktadır. Başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.


14.TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ :

Güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan ve mezun olduğunu ibraz eden adaylardan; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adayları ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresinde taahhütname imzalanacaktır.


15.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

Adayların katılacağı eğitimler bilahare ilan edilecektir.Muvazzaf/sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden tefrik edildiği eğitime başlamadan önce ayrılmak zorundadır.


16.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :

Muvazzaf subay adayları kararnamesinin onaylanması müteakip Teğmen rütbesine naspedilirler.


17.SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati: 31 Aralık 2014 saat 14:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 23 Ocak 2015 saat 08:00

Yazılı Sınav ve 2'nci Seçim Aşamaları Merkezi: Deniz Harp Okulu K.lığı

Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi: 5 Şubat 2015.

Yazılı Sınav ve 2'nci Seçim Aşamaları: 10-11 Şubat 2015

2'nci Seçim Aşamaları Sonuçları: 2'nci Seçim aşamaları sonuçlarının

onaylanmasını müteakip ilan edilecektir.

İlan ve Başvuru Adresi: http://personeltemin.dzkk.tsk.tr


T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

İnsan Kaynakları Başkanlığı

İrtibat Numaraları

Telefon

0 (216) 310 93 65

Faks

0 (216) 310 72 46

S.NU

BRANŞ ADI

KONU BAŞLIKLARI

1

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Anlamca Kalıplaşmış Söz Öbekleri

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

2

İNKILAP TARİHİ

20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu

1.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Durumu

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı

Kurtuluş Savaşı

Cumhuriyet Dönemi

Atatürk Devrimleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Siyaseti

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri

3

MİLLİ COĞRAFYA

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Harita Bilgisi

Türkiye Denizleri ve Boğazları (Kavrama Düzeyli)

Türkiye Bölgeler Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)

Türkiye Ekonomik Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)

Türkiye Beşeri Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)

Türkiye Jeomorfolojisi (Kavrama Düzeyli)

Türkiye İklimi

Türkiye'nin Pakt ve ilişkide Olduğu Ülkeler Beşeri ve Ekonomik Özellikler

Çevre Sorunları

4

T.C. ANAYASASI (Son değişiklikleri ihtiva edecek şekilde)

5

ULUSLARARASI KURULUŞLAR / SÖZLEŞME / ANTLAŞMALAR (Birleşmiş Milletler, NATO, Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi, 1947 Paris Sözleşmesi)

6

AKTÜEL KONULAR (Son bir sene içerisinde basın organlarında yayımlanmış ekonomi, siyasal, spor, sanat vb. güncel olaylar.)


Yukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiştir. Sınav soruları hazırlanırken yukarıda belirtilen alt konu başlıklarından ve/veya benzer konu başlıklarından yararlanılacaktır.

BOY-KİLO STANDARTLARI

ERKEK ADAYLARDA ARANAN                                 BAYAN ADAYLARDA ARANAN

Boy (cm)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

Boy (cm)

Ağırlık Üst Sınırı (kg)

Ağırlık Alt Sınırı (kg)

164

72

51

153

60

44

165

72

52

154

61

45

166

72

52

155

62

45

167

73

53

156

63

46

168

73

54

157

63

46

169

74

54

158

65

47

170

75

55

159

65

48

171

76

56

160

66

48

172

77

56

161

67

49

173

78

57

162

68

49

174

79

58

163

69

50

175

80

58

164

69

51

176

81

59

165

70

51

177

81

60

166

70

52

178

82

60

167

71

53

179

83

61

168

73

53

180

84

62

169

74

54

181

85

62

170

75

54

182

86

63

171

75

55

183

87

64

172

76

56

184

88

64

173

77

56

185

89

65

174

78

57

186

90

66

175

79

58

187

91

66

176

80

58

188

92

67

177

81

59

189

93

68

178

82

60

190

94

69

179

83

60

191

95

70

180

84

61

192

96

70

181

85

62

193

97

71

182

86

62

194

98

72

183

87

63

195

99

72

184

88

64

196

100

73

185

88

64

197

101

74

186

89

65

198

102

75

187

90

66

199

103

75

188

91

67

200

104

76

189

92

67

201

105

77

190

93

68

202

106

78

191

94

69

203

107

78

192

95

70

204

108

79

193

96

70

205

109

80

194

97

71

206

110

81

195

98

72

207

111

81

196

99

72

208

112

82

197

100

73

209

114

83

198

101

74

210

115

84

199

102

75

200

104

76

201

105

76

202

106

77

203

107

78

204

108

79

205

109

79

206

110

80

207

111

81

208

112

82

209

113

83

210

114

83


ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV

.KOŞU

MEKİK

Tekrar

Puan

Süre dk.

Puan

Tekrar

Puan

1

2

3

1'inci Grup

2'nci Grup

3'üncü Grup

1

2

3

40

100

6.30-6.39'

100

40

100

39

98

6.40-6.49'

98

100

39

98

38

96

6.50-6.59'

94

98

100

38

96

37

94

7.00-7.09'

90

94

98

37

94

36

92

7.10-7.19'

85

90

94

36

92

35

90

100

7.20-7.29'

75

85

90

35

90

100

34

88

97

7.30-7.39'

65

75

85

34

88

97

33

86

94

7.40-7.49'

55

65

75

33

86

94

32

84

92

7.50-7.59'

50

55

65

32

84

92

31

82

90

8.00-8.09'

40

50

55

31

82

90

30

80

88

8.10-8.19'

36

40

50

30

80

88

29

78

86

8.20-8.29'

32

36

40

29

78

86

28

76

84

8.30-8.39'

28

32

36

28

76

84

27

74

82

8.40-8.49'

24

28

32

27

74

82

26

72

80

8.50-8.59'

20

24

28

26

72

80

25

70

78

100

9.00-9.09'

16

20

24

25

70

78

100

24

68

76

97

9.10-9.19'

12

16

20

24

68

76

97

23

66

74

94

9.20-9.29'

8

12

16

23

66

74

94

22

64

72

91

9.30-9.39'

4

8

12

22

64

72

91

21

62

70

88

9.40-9.49'

0

4

8

21

62

70

88

20

60

68

85

9.50-9.59'

0

4

20

60

68

85

19

58

66

82

10.00'

0

19

58

66

82

18

56

64

80

18

56

64

80

17

54

62

77

17

54

62

77

16

52

60

74

16

52

60

74

15

50

58

72

15

50

58

72

14

47

56

70

14

47

56

70

13

44

54

68

13

44

54

68

12

40

50

66

12

40

50

66

11

38

48

64

11

38

48

64

10

35

46

60

10

35

46

60

9

32

44

55

9

32

44

55

8

29

40

50

8

29

40

50

7

26

35

45

7

26

35

45

6

23

30

40

1'in Grup: 17-25 Yaş Arası

2'nci Grup: 26-30 Yaş Arası

3'üncü Grup: 31-35 Yaş Arası

6

23

30

40

5

20

25

35

5

20

25

35

4

15

20

30

4

15

20

30

3

10

15

20

3

10

15

20

2

5

8

10

2

5

8

10

1

1

1

1

1

1

1

1


BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV

.KOŞU

MEKİK

Tekrar

Puan

Süre dk.

Puan

Tekrar

Puan

1

2

3

1'inci Grup

2'nci Grup

3'üncü Grup

1

2

3

20

100

9.00-9.09'

100

20

100

19

98

9.10-9.19'

96

19

98

18

96

9.20-9.29'

92

100

18

96

17

94

100

9.30-9.39'

88

96

17

94

100

16

92

98

9.40-9.49'

84

92

100

16

92

98

15

90

96

9.50-9.59'

80

88

96

15

90

96

14

85

94

100

10.00-10.09'

76

84

92

14

85

94

100

13

80

92

97

10.10-10.19'

72

80

88

13

80

92

97

12

75

90

95

10.20-10.29'

68

76

84

12

75

90

95

11

70

85

92

10.30-10.39'

64

72

80

11

70

85

92

10

65

80

90

10.40-10.49'

60

68

76

10

65

80

90

9

60

75

84

10.50-10.59'

56

64

72

9

60

75

84

8

55

70

80

11.00-11.09'

52

60

68

8

55

70

80

7

50

65

75

11.10-11.19'

48

56

64

7

50

65

75

6

45

60

70

11.20-11.29'

44

52

60

6

45

60

70

5

40

50

60

11.30-11.39'

40

48

56

5

40

50

60

4

30

40

50

11.40-11.49'

36

44

52

4

30

40

50

3

20

30

40

11.50-11.59'

34

40

48

3

20

30

40

2

10

15

20

12.00-12.09'

30

36

44

2

10

15

20

1

5

10

15

12.10-12.19'

28

34

40

1

5

10

15

12.20-12.29'

24

30

36

12.30-12.39'

20

28

34

12.40-12.49'

15

24

30

12.50-12.59'

10

20

28

13.00-13.09'

5

15

24

13.10-13.19'

0

10

20

13.20-13.29'

5

15

13.30-13.39'

0

10

13.40-13.49'

5

13.50'

0


1'inci Grup: 17-25 Yaş Arası

2'nci Grup: 26-30 Yaş Arası

3'üncü Grup: 31-35 Yaş Arası


GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

Fotoğraf

İmza

Mühür

1. Adı, Soyadı (*)

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

İl

2. Uyruğu

İlçe

3. T.C.Kimlik Nu.

Köy/Mah.

4. Doğum Yeri

Cilt Nu.

5. Doğum Tarihi

Aile S.Nu.

Medeni Hali:

İkamet Adresi

Sıra Nu.

Dini:

Seri Nu.

Veriliş Sebebi:

Veriliş Tarihi

Kayıtlı Old.Nüf.İdaresi:

Daimi Adresi

Öğrenim

Durumu

Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri

Giriş Tar.

Mezuniyet Tar.

Ayrılma Nedeni (**)

Çalıştığı İşyeri

Son Çalıştığı İşyeri Ünvanı ve Adresi

İşin Nevi

Aileye Dair

Bilgiler

Adı Soyadı

Adresi (Yaşayanların)

Doğ.Yeri Tarihi

Uyruğu

Babasının

Anasının

Velisinin

(Öğc.İçin)

Eşinin

(İşe Girecekler İçin)

Kardeş 1

Kardeş 2

(****)

Kardeş 3

Kardeş 4

18 yaşından

büyük

çocuklarının

Askerlik

Durumu

Başlama Tar.

Terhis Tarihi

Cezaları

Birliğin Adı ve Yeri

---

---

---

---

Hakkında bilgi verecek şahısların (Akraba ve eski işverenler hariç)

Adı Soyadı

İkamet ve İş Adresi

Doğum Yeri ve Tarihi

Milliyeti

Mesleği

İşe Alınacaklar İçin

-Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? VAR(........)YOK()

-Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemenin adını belirtilen belgeyi forma ekleyiniz.

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

Şahsın imzası

Soruşturma makamlarınca dikkate alınması istenilen hususlar (***)

1'nci Sicil Amirinin

İmzası:

Adı Soyadı:

Rütbesi:

Görevi:

UYARI

-Form, nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.

-(*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da belirtirler.

-(**) Okuldan ayrılma nedeni olarak, Mezuniyet, tasdikname vb. yazılacak, ancak tasdikname alma gerekçesi belirtilecektir.

-(***) Yenilenen güvenlik soruşturmasında doldurulacaktır.

-(****) Kardeş sayısı ikiden fazla ise diğer kardeşlere ilişkin bilgiler ayrıca eklenir.

NOT:

1.Adayların müracaat sürecini kısaltmak ve işlemlerde kolaylık sağlamak maksadıyla, bu form personel temin makamları tarafından internet ortamında yayınlanabilir.

2.Bu form doldurulduğunda gizlilik derecesi asgari "ÖZEL", dağıtım sınırlaması "KİŞİYE ÖZEL" olur.


T.C.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

A N K A R A

SUBAY ADAYI BİLGİ FORMU

UYARI


A-Bu formdaki soruları okunabilir nitelikte, el yazınızla ve dolmakalem kullanarak cevaplayınız. Durumunuza uygun olmayan sorulara (-) işareti koyunuz.


B-Bütün sorular tam olarak cevaplandırılmadığı takdirde bu form işleme konulmayacaktır.


C-Bu formda yazılı soruların cevaplarının gerçeğe uygun olmadığı anlaşıldığı takdirde muvazzaf/ sözleşmeli subaylığa/ astsubaylığa alım işlemleriniz hükümsüz sayılır ve işe başlamışsanız görevinize son verilir.


I.KİŞİSEL BİLGİLER

TC NO

BRANŞI

1.

Adınız Soyadınız

2.

Doğum Yeri ve Tarihiniz

3.

Cinsiyetiniz

4. Kan Grubunuz

5.

Boyunuz

Kilonuz

6.

Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl/İlçe

7.

Medeni Haliniz

(Bekar, Evli, Dul, Boşanmış)

8.

Evliyseniz, Eşinizin Adı ve

Doğum Tarihi

9.

Eşiniz Çalışıyorsa İşi,

Ünvanı ve Adresi

10.

Çocuklarınız varsa

Ad ve Soyadları

Tahsilde ise

Okulu

Doğum Tarihi

Cinsiyeti

11.

Eğer Yaşıyorlarsa,

Babanızın Adı/İşi

(Adresi ve telefonu)

Annenizin Adı/İşi

(Adresi ve telefonu)

12.

Varsa Yaşayan Kardeşlerinizin, Sayısı, Cinsiyetleri, öğrenim durumları ve çalışıp çalışmadıkları.

13.

Varsa kanunen bakmakla mükellef olduğunuz kişiler (Sizin gelirinizden başka geliri olmayanlar)

(İlk sayfada belirttiğiniz çalışmayan eş ve/veya okuyan çocuklarınızı tekrar yazmayınız.)

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Yakınlık Derecesi

14.

Vücutça bir sakatlığınız veya müzmin bir hastalığınız var mı? Varsa açıklayınız.

15.

Şimdiye kadar herhangi bir sebeple mahkemeye verildiniz mi?Verildinizse mahkum oldunuz mu? Ne kadar?

(Basit trafik suçları hariç)

16.

Hakkınızda idari, adli veya askeri kovuşturma açıldı mı? Evet ise açıklayınız.

17.

Ödüllendirildiniz mi?

Ödüllendirildiyseniz sebep ve türleri?

(Sadece çalışanlar cevaplandıracaktır.)

18.

Askerliğinizi yaptınız mı? Yaptınızsa sınıf ve rütbeniz, terhis tarihiniz. Yapmadınızsa sebebi.

19.

Yurt dışında bulunduysanız ülke ve süre ile bulunma nedeninizi belirtiniz. (Okul,iş vb.)

II.ÖĞRENİM BİLGİLERİ (Öğrenim hayatı süresince nakil olunan okullar da yazılacaktır.)

20.

Türü

Okulun Adı

Okulun Yeri

Mezuniyet Tarihi ve Derecesi

Varsa Bölümü

İlkokul

Ortaokul

Lise veya Dengi

2 Yıllık

Yüksek Okul

Fakülte veya

4 Yıllık Yüksek Okul

21.

Daha önce askeri okulda okudunuz mu?Okuduysanız ismi ve ayrılma nedeniniz?

22.

Varsa Lisansüstü Öğrenim

Türü

Programı

Yılı

Diploma Derecesi

Öğrenim Kurumunun

Adı ve Yeri

Master

Doktora

23.

Yabancı Dil Bilgisi (En az orta düzeyde ise cevaplayınız.)

Düzeyi

Adı

Okuma

Anlama

Yazma

Konuşma

Öğrenme Şekli ve/veya

Kaynağı

Çok İyi

İyi

Orta

Çok İyi

İyi

Orta

Çok İyi

İyi

Orta

Çok İyi

İyi

Orta

İngilizce

Almanca

Fransızca

Diğer

24.

Yabancı dille ilgili olarak sahip olduğunuz sertifika ya da diplomalar.

Veren Kurumun

Programın

Belgenin Alınma

Tarihi

Adı

Yeri

Türü

Süresi

25.

Yabancı dil dışında katıldığınız staj, kurs, seminer vb. eğitim etkinlikleri. (En az 1 hafta ve/veya 40 saat süreli olup sonucunda diploma, sertifika ya da katılma belgesi aldıklarınızı yazınız. Bilgisayar vb. eğitimlerinizi de bu kapsamda belirtiniz.)

Etkinliğin

Adı ve/veya Konusu

Düzenleyen Kurum veya Kuruluşun Adı

Süresi

Tarihi

III.İŞ HAYATI VE DENEYİMLE İLGİLİ BİLGİLER

26.

Ücret ve/veya maaş karşılığı çalışmalar.

(Sonuncusundan başlayarak yazınız ve belgelendiremeyeceğiniz hizmetlerinizi belirtmeyiniz.)

İşyerinin Adı

Göreviniz veya Unvanınız

Başlama Tarihiniz

Ayrılma Tarihiniz

Son Net Ücretiniz

Ayrılma Nedeniniz

27.

Serbest (kendi adınıza) çalışmanız olduysa konusunu, tarihlerini ve son bulma nedenlerini belirtiniz.

28.

Geçmişte ya da halen Ulusal ya da Uluslar arası nitelikte bir dernek, klüp, topluluk vb. kuruluşta

üye olduysanız (üye iseniz) veya çalıştıysanız (çalışıyorsanız) belirtiniz.

Organizasyonun Adı

Yeri (İl/Ülke)

Etkinlik Süreniz

Pozisyonunuz

29.

İlgi ve hobileriniz nelerdir? Uğraşı boyutunuz nedir?

(Spor, müzik, edebiyat, güzel sanatlar, seyahat, el uğraşları, koleksiyon vb.)

30.

Hakkınızda bilgi alınabilecek kişiler (Akrabalarınızı yazmayınız.)

Adı Soyadı

Görevi

Adresi

Telefon

NOT: 4. kişi (varsa) en son çalıştığınız işyerinizden ve amiriniz olmalıdır.

31.

Adresleriniz

Ev

İş

Varsa Yazışma

Adresiniz

32.

Telefon Numaralarınız

Ev

GSM

İş

33.

Sizi tanımaya yardımcı olacak sorulmasını gerekli gördüğünüz başka soru (ya da sorular) varsa belirtiniz ve cevaplayınız?

TARİH : ___/NİSAN / 201İMZA :

Son Güncelleme: 05.01.2015 12:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.