2013 Yılı Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınav Giriş İlanı(25 Ocak 2013)

  JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM   Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:   Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak.

2013 Yılı Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınav Giriş İlanı(25 Ocak 2013)

  JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM   Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:   Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak.

25 Ocak 2013 Cuma 08:56
2013 Yılı Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınav Giriş İlanı(25 Ocak 2013)

 

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM

 

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

 

Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak...


 JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM


 


Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:


 


Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı yetiştirmek üzere; Jandarma Astsubay Temel Kursuna davet ediyoruz.


 


Jandarma Astsubay Temel Kursu:


 


* Jandarma Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren askerî okul kapsamında bir kurstur.


 


* Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabul edilenler, intibak eğitimini müteakiben Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine tabi tutulurlar. Daha sonra Astsubay Çavuş naspedilerek Jandarma Astsubay Temel Kursuna alınırlar.


 


* İntibak eğitimini tamamlayan Jandarma Astsubay adaylarına, eğitim-öğretim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır.


 


* Eğitim ve öğretim programlarında yer alan derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri geliştirilir.


 


Kursiyerlere Sağlanan İmkanlar :


 


* Jandarma Astsubay Temel Kursu parasız yatılı okuldur.


 


* Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.


 


* Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.


 


Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:


 


* Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.


 


* Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkanlarından yararlanabilmektedir.


 


* Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.


 


* Astsubayların zorunlu hizmet süresi 10 yıldır ve isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.


 


* Gerekli niteliklere sahip Astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir.


 


GİRİŞ KOŞULLARI


 


JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?


 


1. Genel Koşullar:


 


a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,


 


b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,


 


c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,


 


ç. Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,


 


ç. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,


 


d. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,


 


e. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,


 


f. Hakkında "Yedek Subay Olamaz" kararı bulunmamak,


 


ğ. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,


 


g. Kayıt-kabul tarihlerinde silah altında olmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,


 


ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,


 


i. Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.


 


2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar :


 


a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden "Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,


 


b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;


 


(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,


 


(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,


 


(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,


 


(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,


 


(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,


 


(6) İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,


 


(7) Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak,


 


(8) Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),


 


3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar :


 


a. Başvuru tarihi başlangıcı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;


 


(I) Önlisans son sınıf/mezunu adaylar 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (28 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olmak.),


 


(II) Lisans son sınıf/mezunu adaylar 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak ( 28 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olmak.),


 


b. Tablo-1'de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)


 


4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar :


 


a. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-2'de belirtilen üniversitelere bağlı; TABLO-3'teki fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2013) mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)


 


(Önlisans/lisans programlarının isimleri ve kod numaraları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-4 ve TABLO-5'te yeralacaktır.)


 


b. Kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, aynı zamanda lise/dengi okul öğrenimini Giriş Sınavı Klavuzu TABLO-6'da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,(Lise/dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmemektedir.)


 


c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmak,


 


ç. Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.


 


DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.


 


 


 


BAŞVURU İŞLEMLERİ


 


 


 


Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurular, 28 Ocak - 15 Şubat 2013 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezlerinde elektronik ortamda yapılacaktır.


 


Son iki yıl içinde ÖSYM'nin yapmış olduğu sınav uygulaması gerçekleşen herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2013 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı başvurularını; isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezine başvurarak yapabilirler


 


Adaylar, 45,00 TL olan sınav ücretini sınava başvuru süresi içerisinde Giriş Sınavı Kılavuzunda belirtilen ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.


 


Sınav başvurularının kabul edilmesi, başvuru ücretlerinin belirlenmesi, yazılı sınavın yapılması ve sonuçlarının duyurulması işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. Başvurular için kılavuz, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri başvuru tarihinden itibaren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.


 


Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Başvuru Formunu başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden temin edecektir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.


 


Başvuruların kabulü, yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Aday Başvuru Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.


 


Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye ve Jandarma Okullar Komutanlığı'na posta ile gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.


 


YAZILI SINAV


 


Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 06 Nisan 2013 Cumartesi günü yapılacaktır.


 


Yazılı sınavın başlama saati, adayların hangi bina ve salonlarda yazılı sınava girecekleri, yazılı sınava gelirken neler getirmeleri gerektiği, sınav süresi, adayların sınavda uymaları gereken kurallar ÖSYM tarafından internette yayımlanacak giriş sınavı kılavuzunda adaylara duyurulacaktır.


 


Jandarma Astsubay Temel Eğitim kursuna girecek adaylardan; şehit, malûl gazi, muharip gazi çocuklarına, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan en son adayın almış olduğu puanın %90'ını alan şehit, malûl gazi, muharip gazi çocukları başarılı sayılarak ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) ve Mülâkat) Jandarma Okullar Komutanlığınca çağırılacaktır.


 


Yazılı sınav sonuçları www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.


 


Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların ne şekilde olacağı ÖSYM tarafından yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.


 


İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI


 


İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon www.jandarma.tsk.tr internet adresinde (Personel/Öğrenci Alımı bölümünde) yayımlanacaktır.


 


İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat aşamalarını kapsamaktadır.


 


Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.


 


Sağlık Muayenesi: Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.


 


DİĞER BİLGİLER


 


Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Okullar Komutanlığının, başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.


 


ÖSYM BAŞKANLIĞI Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA


 


Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : www.osym.gov.tr


 


JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI


 


Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı


 


İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/ANKARA


 


Telefon : (0312) 464 51 10 (Saat 08.00 - 17.30 arası)


 


İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr


 


SINAV ÜCRETİNE İLİŞKİN ESASLAR


 


Sınav ücreti tutarı ve sınav ücretlerinin hangi banka ve hesap numaralarına yatacağı ÖSYM tarafından internette yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.


 


YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU


 


TABLO -1 BOY-KİLO TABLOSU


 
BOY (CM.)

AĞIRLIK EN AZ (KG.)

AĞIRLIK EN FAZLA (KG.)

190

69

94

191

70

95

192

70

96

193

71

97

194

72

98

195

72

99

196

73

100

197

74

101

198

75

102

199

75

103

200

76

104

201

77

105

202

78

106

203

78

107

204

79

108

205

80

109

206

81

110

207

81

111

208

82

112

209

83

114

210

84

115
BOY (CM.)

AĞIRLIK EN AZ (KG.)

AĞIRLIK EN FAZLA (KG.)

168

54

73

169

54

74

170

55

75

171

56

76

172

56

77

173

57

78

174

58

79

175

58

80

176

59

81

177

60

81

178

60

82

179

61

83

180

62

84

181

62

85

182

63

86

183

64

87

184

64

88

185

65

89

186

66

90

187

66

91

188

67

92

189

68

93


YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU (1995 ve 1996 Doğumlu Adaylardan 168 cm.den kısa olanlar için)

DOĞUM YILI

YAŞ

BOY EN AZ (CM)

AĞIRLIK EN AZ (KG)

AĞIRLIK EN FAZLA (KG)

AÇIKLAMALAR

1996*

17

166

51

71

1995 ve 1996 doğumlu 168 cm.den uzun olan adaylar da yukarıdaki tabloya tabidir.

1995*

18

167

52

72


DİKKAT ! Boy, çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür.ALIM YAPILACAK LİSANS, ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BAĞLI OLDUĞU FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR


KODU

FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI

KODU

FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI

1

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

47

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

2

BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

48

MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

3

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

49

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

4

BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

50

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

5

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

51

MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ

6

DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

52

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

7

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU

53

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

8

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

54

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

9

DEVLET KONSERVATUARI

55

ORMAN FAKÜLTESİ

10

DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI

56

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

11

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

57

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

12

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

58

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

13

ECZACILIK FAKÜLTESİ

59

SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

14

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

60

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

15

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

61

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

16

EĞİTİM FAKÜLTESİ

62

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

17

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

63

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

18

ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ

64

SPOR YÜKSEKOKULU

19

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU

65

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

20

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

66

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

21

FEN FAKÜLTESİ

67

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

22

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

68

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ

23

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

69

TIP FAKÜLTESİ

24

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

70

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ

25

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

71

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

26

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

72

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE BİLİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

27

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

73

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

28

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU(ERKEK)

74

TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

29

HUKUK FAKÜLTESİ

75

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU

30

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

76

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

31

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

77

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU

32

İKTİSAT FAKÜLTESİ

78

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

33

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

79

UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

34

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

80

UYGULAMALI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

35

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

81

VETERİNER FAKÜLTESİ

36

İNŞAAT FAKÜLTESİ

82

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

37

İŞLETME FAKÜLTESİ

83

YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

38

İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ

84

ZİRAAT FAKÜLTESİ

39

KİMYA FAKÜLTESİ

87

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

40

KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ

88

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

41

KONSERVATUAR

89

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

42

MADEN FAKÜLTESİ

90

MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

43

MAKİNE FAKÜLTESİ

91

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

44

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

92

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

45

MİMARLIK FAKÜLTESİ

93

DİĞER (Lisans ve önlisans programlarının bağlı olduğu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları)

46

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI

KODU

ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ

KODU

ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ

LİSELER

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

11017

Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)

54012

Endüstri Meslek Lisesi

11025

Özel Lise

54029

Anadolu Meslek Lisesi

11033

Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

54045

Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

11041

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

54053

Gemi Yapı Meslek Lisesi

11058

Fen Lisesi

54061

Kimya Meslek Lisesi

11066

Özel Fen Lisesi

54078

Matbaa Meslek Lisesi

11106

Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler

54086

Motor Meslek Lisesi

11122

Sosyal Bilimler Lisesi

54094

Yapı Meslek Lisesi

11139

Spor Lisesi

54142

Tekstil Meslek Lisesi

ÇOK PROGRAMLI LİSELER

54167

Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi

30028

Lise Programı

54175

Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi

30036

Endüstri Meslek Lisesi Programı

54183

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

30044

Kız Meslek Lisesi Programı

54207

Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi

30052

Ticaret Meslek Lisesi Programı

KIZ MESLEK LİSELERİ

30077

Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

55017

Meslek Lisesi (Kız Teknik)

30085

Anadolu Meslek Lisesi Programı

55025

Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

30093

Teknik Lise Programı (Kız Teknik)

55058

Tekstil Meslek Lisesi

30109

Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)

55066

Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

30117

Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)

55082

Seramik Meslek Lisesi

30125

Sağlık Meslek Lisesi Programı

55155

Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

55188

Anadolu Seramik Meslek Lisesi

40015

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

55228

Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)

40023

Güzel Sanatlar Lisesi

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

ÖĞRETMEN LİSELERİ

56013

Sağlık Meslek Lisesi

50019

Öğretmen Lisesi

56021

Özel Sağlık Meslek Lisesi

50027

Anadolu Öğretmen Lisesi

56038

Çevre Sağlığı Meslek Lisesi

TİCARET MESLEK LİSELERİ

56046

Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi

52011

Ticaret Meslek Lisesi

56102

Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.

52028

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

56119

Laborant Meslek Lisesi

52036

Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

56127

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

52052

Özel Ticaret Meslek Lisesi

OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ

TEKNİK LİSELER

57018

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

53016

Teknik Lise (Erkek Teknik)

57026

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

53024

Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

57034

Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

53032

Anadolu Gazetecilik Lisesi

57067

Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

53049

İnşaat Teknik Lisesi

DİĞER MESLEK LİSELERİ

53057

Kimya Teknik Lisesi

80013

Adalet Meslek Lisesi

53065

Meteoroloji Teknik Lisesi

80021

Denizcilik Meslek Lisesi

53073

Motor Teknik Lisesi

80038

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

53081

Teknik Lise (Kız Teknik)

80054

Maliye Meslek Lisesi

53098

Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80079

Spor Meslek Lisesi

53105

Ziraat Teknik Lisesi

80087

Tapu Kadastro Meslek Lisesi

53113

Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80095

Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi

53121

Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)

80119

Mahalli İdareler Meslek Lisesi

53138

Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80127

Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

53146

Özel Anadolu Teknik Lisesi

80143

Meteoroloji Meslek Lisesi

80151

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

53154

Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)

80168

Anadolu İletişim Meslek Lisesi

80176

Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi

5316
Son Güncelleme: 25.01.2013 08:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Verification: 1ba45668fa4004d3