AÖF Sınavında Hatalı Sorular Olduğu İddaa Ediliyor...

  İKTİSADA GİRİŞ-1 Cevap  anahtarında ki hataların düzeltilmesi hususunu bilgilerinize arz  ederim.

banner396

AÖF Sınavında Hatalı Sorular Olduğu İddaa Ediliyor...

  İKTİSADA GİRİŞ-1 Cevap  anahtarında ki hataların düzeltilmesi hususunu bilgilerinize arz  ederim.

15 Ocak 2013 Salı 18:38
AÖF Sınavında Hatalı Sorular Olduğu İddaa Ediliyor...

 

İKTİSADA GİRİŞ-1 Cevap 

anahtarında ki hataların düzeltilmesi hususunu bilgilerinize arz 

ederim.

 

 

 

Sınav: 2012-2013 

Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı

Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 

GİRİŞ-1

Soru...


 İKTİSADA GİRİŞ-1 Cevap 


anahtarında ki hataların düzeltilmesi hususunu bilgilerinize arz 


ederim.


 


 


 


Sınav: 2012-2013 


Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı


Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 


GİRİŞ-1


Soru Kitapçık Türü: D


Soru Numarası: 1


Soru Arz Esnekliği ile 


ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?


A) Arz esnekliği katsayısı 


sadece +1 olur


B) Arz esnekliği negatif veya pozitif olabilir.


C) Arz 


esnekliği -1 ile +1 arasında değişir.


D) Arz esnekliği daima 


pozitifdir.


E) Arz esnekliği daima negatiftir.


Cevap Anahtarında 


verilencevap C) Arz esnekliği -1 ile +1 arasında değişir


Ders kitabına göre 


olması gereken doğru cevap: D) Arz esnekliği daima pozitifdir. 


Sıfır 


Esnek Arz Eğrisi (ės = 0) Bu durumda esneklik sıfıra eşittir. Kitap sayfa 


64


 


İnelastik Arz Eğrisi (0 < ės < 1) Bu durumda esneklik sıfırdan 


büyük ama birden küçüktür. sayfa 65


 


Birim Esnek Arz Eğrisi (ės=1)Bu 


durumda arz esneklik katsayısı bire eşittir. sayfa 65


 


Esnek Arz Eğrisi 


(es> 1) Bu durumda arz esneklik değeri birden büyüktür.


 


sayfa 66


 


Tam 


Esnek Arz Eğrisi (es = ∞) sayfa 66


 


 


 


Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı 


Güz Dönemi Ara Sınavı 


 


Dersin Adı: İktisada Giriş-I 


 


Soru Kitapçık 


Türü: D Grubu 


 


Soru Numarası: 6 


 


Soru: Piyasa dengesi arz ve 


talebin kesişme noktası ile belirlenir. Piyasa dengesinin değişmesine 


aşağıdakilerden hangisi neden olur? 


 


Cevap Anahtarında verilen cevap: E) 


Azalan verimler yasası 


 


Olması gereken doğru cevaplar(iki doğru cevap 


var) : A) Ürünün tamamlayıcı mal olması (Kitap sayfa 42ilk cümle) - D) Ürünün 


girdi fiyatlarındaki değişim (Kitap sayfa 42"Girdi fiyatlarındaki azalma 


nedeniyle, örneğin işçi ücretlerinin azalmasıyla, üretim maliyetleri azalacak ve 


bu da arz eğrisinin sağa kaymasına sebep olacaktır". )


Sınav: 


2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı


Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 


GİRİŞ-1


Soru Kitapçık Türü: D


Soru Numarası: 7


Soru: Bir mal düşük 


malsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


A) Bu malın ikame malının fiyatı 


azalırken, talebi artar.


B) Tüketicinin geliri arttığında, talebi 


azalır.


C) Tüketicinin geliri arttığında, talebi artar.


D) Malın hem 


fiyatı hem talebi artar.


E) Malın fiyatı artar, talebi azalır.


Cevap 


Anahtarında verilencevap D) Malın hem fiyatı hem talebi artar.


Ders kitabına 


göre olması gereken doğru cevap: B) Tüketicinin geliri arttığında, talebi 


azalır.


 


sayfa 33"Gelir artışı durumunda talebi azalan mallara düşük mal 


denir." 


 


 


 


 


Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara 


Sınavı


Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1


Soru Kitapçık Türü: D


Soru 


Numarası: 8


Soru: X ve Y gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliği -2,5 


ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Her ikisinin de fiyatını düşürerek 


satış gelirleri artırılabilir.


B) Mallardan birisinin talep esnekliği 


sıfırdır.


C) Her ikisi de düşük maldır.


D) X ve Y malları ikame 


mallardır.


E) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.


 


Cevap Anahtarında 


verilencevap B) Mallardan birisinin talep esnekliği sıfırdır.


Ders kitabına 


göre olması gereken doğru cevap: E) X ve Y malları tamamlayıcı 


mallardır.


Kitap Sayfa 63 Eğer epy < 0 ise; x ve y tamamlayıcı 


mallardır


 


 


 


Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı 


 


 


Dersin Adı: İktisada Giriş-I 


 


Soru Kitapçık Türü: D Grubu 


 


 


Soru Numarası: 9 


 


Soru: Su-elmas paradoksu, suyun çok önemli bir 


kaynak olmasına rağmen çok ucuz bir ürün olarak kalmasını; buna rağmen elmasın 


insan hayatına katkıda bulunmamasına rağmen çok değerli olmasınıanlatmaktadır. 


Buna göre, su-elmas paradoksunun geçerli olduğu bir ortamda fiyatların 


temel belirleyicisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? 


 


A) 


Emek-Değer


B) Kıtlık


C) Malın Tüketici için yararlılığı.


D) Malın 


üretici için yararlılığı.


E) Malın üretim maliyetleri.


 


Cevap 


Anahtarında verilen cevap: C) Malın tüketici için yararlılığı 


 


Ders 


kitabına göre olması gereken doğru cevap : B) Kıtlık


 


Kitap Sayfa 80-81 


"elmas arz miktarı olarak dünyada çok sınırlı miktarda olduğu için bir 


miktarının daha elde edilmesi ya da kaybolması marjinal analize göre onu oldukça 


değerli kalacaktır."


 


 


 


Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara 


Sınavı


Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1


Soru Kitapçık Türü: D


Soru 


Numarası: 10


Soru: Bir malın piyasa talebi veri iken, arzdaki artış 


aşağıdakilerden hangisine neden olur?


A) Denge miktarı artarken, denge fiyatı 


azalır.


B) Denge miktarı sabitken, denge fiyatı artar.


C) Denge fiyatı 


sabit, denge miktarı artar.


D) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı 


azalır.


E) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar.


Cevap Anahtarında 


verilencevap: D) Hem denge fiyatı hemde denge miktarı azalır 


 


Ders 


kitabına göre doğru cevap : A) Denge miktarı artarken, denge fiyatı 


azalır


 


Kitap Sayfa 41 Arzdaki Değişmelerin (Kaymaların) Piyasa Dengesine 


Etkisi


 


Piyasa talebi sabitken, arzın artması durumunda, denge fiyatı 


azalırken denge miktarı artar.


 


 


 


Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz 


Dönemi Ara Sınavı


Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1


Soru Kitapçık Türü: 


D


Soru Numarası: 11


Soru: Bay N çok susadığı için 5 litrelik su satın 


almış ve içmeye başlamıştır. N'nin her bir litreden sağladığı marjinal fayda 


sırasıyla 16, 14, 8, 2 ve -6 dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 


doğrudur?


A) N, ilk 3 litreyi içtiğinde faydası maksimuma ulaşmış olur.


B) 


N için sabit marjinal fayda durumu geçerlidir.


C) N, maksimum fayda için 


suyun tamamını içmelidir.


D) N, suyun yarısını içerse 34 birim fayda 


sağlar.


E) N, suyun tamamını içerse 34 birim fayda sağlar.


Cevap 


Anahtarında verilencevap: B) N için sabit marjinal fayda durumu 


geçerlidir.Ders kitabına göre doğru cevap : E) N, suyun tamamını içerse 


34 birim fayda sağlar.


 


Kitap Sayfa 79-80


 


 


 


Sınav: 2012-2013 


Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı


Dersin Adı: İKT103U İKTİSADA 


GİRİŞ-1


Soru Kitapçık Türü: D


Soru Numarası: 12


Soru: İnsulin kullanma 


zorunluluğu olan diyabetik bir hasta için insulin talebinin fiyat esnekliği 


aşağıdakilerden hangisidir?


A) Birden büyük bir değer alır


B) Sıfırdan 


büyük bir değer alır


C) Sıfır değeri alır


D) Sıfır ile bir arasında bir 


değer alır.


E) Kişiden kişiye değişir.


Cevap Anahtarında verilencevap: C) 


Sıfır değeri alır


 


Ders kitabına göre cevap : C) Sıfır değeri alır veya D) 


Sıfır ile bir arasında bir değer alır.


 


Sayfa 73 (sıra sizde 2 : " insülin 


şeker hastaları için zorunlu bir maldır ve aynı zamanda


 


yakın ve uzak 


ikamesi yoktur. Bu sebeple inelastic talebe sahiptir.)


 


Sayfa 55 e = 0 : 


Sıfır Esnek (Tam inelastik)


 


0 <e < 1 : Esnek Olmayan (İnelastik) 


 


 


 


 


Sınav: 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı


Dersin 


Adı: İKT103U İKTİSADA GİRİŞ-1


Soru Kitapçık Türü: D


Soru Numarası: 


13


Soru: Aşağıdakilerden hangisinde azalan marjinal fayda söz konusu 


olmaz?


A) Art arda içilen çay


B) Arka arkaya dinlenen müzik


C) Arka 


arkaya yapılan yakıt ikmali


D) Üst üste yapılan yürüyüş


E) Art arda 


yenilen elma


Cevap Anahtarında verilencevap: A) Art arda içilen çay 


 


 


Olması gereken doğru cevap : C) Arka arkaya yapılan yakıt 


ikmaliSoru Kitapçık Türü: D Grubu 


 


 


Soru Numarası: 20 


 


Soru: Devletin OTV vergilerini artırmasının 


üretici arz eğrisinde ne gibi bir değişiklik yaratması beklenir? 


 


Verilen 


yanlış cevap : D) Arz eğrisi üzerinde aşağıya doğru bir hareketlenme görülür 


 


Kitaba göre Olması gereken doğru cevap : E) Arz eğrisi sola kayar


 


 


 


Sayfa 39 Vergi ve Subvansiyonlar


 


 


 


 


egitimajansi.com

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.01.2013 18:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394