Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(8 Ekim 2012)

  YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:   1.

banner396

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(8 Ekim 2012)

  YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:   1.

08 Ekim 2012 Pazartesi 09:27
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(8 Ekim 2012)

 

YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 SayılıKanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent,Profesör) alınacaktır.

 

2. Profesör kadroları daimi statüde...


 YıldırımBeyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 SayılıKanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent,Profesör) alınacaktır.


 


2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolarabaşvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilanaçıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş,noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora,uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfuscüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseribelirtilmiş) ile birlikte bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş veeserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel DairesiBaşkanlığına;


 


3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolarabaşvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilanaçıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarcaonaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanattayeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğrafve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayaneserlerden 4 (dört) takım dosyayı,özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerekPersonel Dairesi Başkanlığına;


 


4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların,başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilinibelirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanıfotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlikbelgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4adet CD’yi ekleyerek İslami İlimler Fakültesi ve Türk Musikisi DevletKonservatuarı kadrolarına başvuran adaylar Personel Daire Başkanlığına,diğerleri İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.


 


5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetedeyayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlereşahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabuledilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefonnumaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığıanlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.


 


6. Yabancı ülkelerden alınan diplomalarınÜniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması vebelgelendirilmesi şarttır.


 


7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçentkadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuruyapamazlar.


 


8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önceçalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmetbelgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.


 


9. Başvuru adresi:


 


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü


 


Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1Ulus/ANKARA


 


(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvurubelgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.


 


(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (TıbbiBiyoloji Doçent Kadrosu ve Biyoistatistik ve TıpBilişim Yardımcı Doçent kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisansmezunu olmaları gerekmektedir.


 Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

4

1

Şirketler Topluluğu Hukuku alanında karşılaştırmalı çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doçent

1

1

Doğrusal olmayan sistemlerin analizi konusunda deneyimli olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri/Din Sosyolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

Mezheplerin sosyolojik alt yapıları konusunda çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an ilimleri ve Tefsir alanında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an'ın çağdaş tefsiri alannında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

2

1

Kur'an kıraat ilimleri ve Tefsir konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

2

Osmanlı dönemi müfessirleri konularında çalışma yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Hadis - Tasavvuf ilişkileri konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

2

1

İslamda aile ve ceza hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

İslam epistemolojisi ve ontoloji konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

1

Arap Dilbilgisi, Arap edebiyatı ve Arapça süreli yayınlar üzerinde çalışmalar yapmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

2

1

Ahlak felsefesi ve İslam düşüncesi - Batı düşüncesi alanlarında mukayeseli çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Profesör

1

1

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları ve din eğitimi alanlarında çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Orta kulak hastalıklarıyla ilgili patofizyolojik çalışmaları olmak, ileri endoskopik sinüs cerrahisi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Rinoloji ve otoloji alanında deneysel çalışmaları olmak, maksillofasiyal cerrahi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retina dekolman cerrahisi, multipl skleroz’da üveit ve kripton lazer konularında çalışmaları ve deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retraktif cerrahi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Rejyonel anestezide ultrason kullanımı ve Enteral-parenteral nütrisyon konusunda klinik deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Ürogenital ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Nörovasküler cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, Kemoteropötiklerin organ toksisitesiyle ilgili deneysel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak, Siklosporin nefrotoksisitesi ile ilgili deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak, SSPE konusunda deneyim ve çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Hidrojen sülfürün özafagus alt sfinkteri elektiriksel alan uyarısı aracılı nörojenik kasılma yanıtlarına etkisi ile ilgili deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Enzim karakterizasyonu ve tümör ilişkili transmembran proteinleri üzerine çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Yardımcı Doçent

3

1

Karma Rash modelleri konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Yardımcı Doçent

1

1

Uluslararası göç konusunda çalışmaları olmak, sosyal politika ve çocuk sosyolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık İşletmeciliği Yöneticiliği

 

Doçent

1

1

Hastane yönetimi ve sağlık ekonomisi konusunda çalışmaları olmak

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

2

1

Yerel Yönetimlerde ve kar amacı gütmeyen sektör üzerine doktora ve akademik çalışma yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

Hukuk-Siyaset İlişkileri, Anayasa ve Türk Siyasal hayatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Klasik Türk Musikisi Ana Sanat Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Duygusal zekanın müzik eğitimine etkisi ve koro çalışmaları konusunda deneyimli olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.10.2012 09:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394