Şırnak Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(2 Kasım 2012)

        ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN   Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi.

banner396

Şırnak Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(2 Kasım 2012)

        ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN   Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi.

02 Kasım 2012 Cuma 09:10
Şırnak Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(2 Kasım 2012)

 

 

 

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi...


  


 


 


ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLAR


 


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


2- a) ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)


 


b) Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES (Akademik


 


Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. Ayrıca alan türü değişen programlardan mezun olanların alan


 


türü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.


 


3- Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli Yabancı


 


Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı Dil


 


Okutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak


 


şartı aranır.


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


A - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


 


a) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak


 


b) 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


 


B - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


 


a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dâhil) başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az ilgili alanda


 


Yüksek Lisans mezunu olmak.


 


b) Önlisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında ilgili alanda yüksek lisans mezunu olmak veya ilgili


 


alandan en az lisans mezunu olup SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli


 


olmak.


 


C - OKUTMAN


 


a) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye


 


Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği


 


Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.


 


b)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutman


 


adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.


 


D - UZMAN


 


a) En az lisans mezunu olmak


 


b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak


 


E - MUAFİYET


 


1 - a) Doktorasını tamamlamış olanlar.


 


b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,


 


c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretim


 


kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘den.


 


2 - Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER


 


1- Dilekçe (Başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir.)


 


2- Özgeçmiş


 


3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.


 


4- Nüfus cüzdan sureti.


 


5- İki adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş).


 


6- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)


 


7- ALES Sonuç Belgesi.


 


8- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).


 


9- Hizmet belgesinin aslı. ( Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).


 


10- Lisans Not Transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi


 


11- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.


 


12- Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


 


İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz İlgili birimlerine bizzat veya kargo - posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya postadaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.sirnak.edu.tr adresinden temin edecektir. Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (www.sirnak.edu.tr) web sitesinde ilan edilecektir.


 


NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanlar Üniversitemiz web sitesinde yayınlandığından itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine


 


başlamak için atamaya esas evraklarla Üniversitemize başvurmak zorundadırlar.


 

 

İşletme Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve Türk Din Musikisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

Enerji Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve ilgili alanda 5 yıl tecrübeli olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

Yüksek Enerji Fiziği Alanında veya Fizik Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve bu alanların birinde en az 5 yıl tecrübeli olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

Fakülte veya Yüksekokulların Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler, Lojistik, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu bölümlerin birinden Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

Fakültelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Özel Eğitim Öğretmenliği mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012  ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLAR


 


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


2- a) ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)


 


b) Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES (Akademik


 


Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. Ayrıca alan türü değişen programlardan mezun olanların alan


 


türü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.


 


3- Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli Yabancı


 


Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı Dil


 


Okutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak


 


şartı aranır.


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


A - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


 


a) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak


 


b) 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


 


B - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


 


a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dâhil) başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az ilgili alanda


 


Yüksek Lisans mezunu olmak.


 


b) Önlisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında ilgili alanda yüksek lisans mezunu olmak veya ilgili


 


alandan en az lisans mezunu olup SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli


 


olmak.


 


C - OKUTMAN


 


a) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye


 


Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği


 


Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.


 


b)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutman


 


adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.


 


D - UZMAN


 


a) En az lisans mezunu olmak


 


b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak


 


E - MUAFİYET


 


1 - a) Doktorasını tamamlamış olanlar.


 


b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,


 


c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretim


 


kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘den.


 


2 - Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER


 


1- Dilekçe (Başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir.)


 


2- Özgeçmiş


 


3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.


 


4- Nüfus cüzdan sureti.


 


5- İki adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş).


 


6- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)


 


7- ALES Sonuç Belgesi.


 


8- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).


 


9- Hizmet belgesinin aslı. ( Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).


 


10- Lisans Not Transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi


 


11- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.


 


12- Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


 


İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz İlgili birimlerine bizzat veya kargo - posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya postadaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.sirnak.edu.tr adresinden temin edecektir. Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (www.sirnak.edu.tr) web sitesinde ilan edilecektir.


 


NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanlar Üniversitemiz web sitesinde yayınlandığından itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine


 


başlamak için atamaya esas evraklarla Üniversitemize başvurmak zorundadırlar.


 

 

İşletme Bölümü mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve Arap Dili ve Belagatı alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Felsefesi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

16 Kasım 2012

 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Tarihi ve Sanatları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

16 Kasım 2012  

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Uzman

1

16 Kasım 2012
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.11.2012 09:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394