Selçuk Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(29 Eylül 2012)

      T.

banner396

Selçuk Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(29 Eylül 2012)

      T.

29 Eylül 2012 Cumartesi 16:55
Selçuk Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(29 Eylül 2012)

 

 

 

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav...


  


 


T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.


 


Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)


 


Birimler adına Rektörlüğümüze gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.


 


Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından www.selcuk.edu.tr ulaşılabilmektedir.


 


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR


 


1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.


 


2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak: a. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak, b. Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapan okullardan mezun olanlar için ALES’ten herhangi bir puan türünde (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak


 


3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.


 


5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


 


1. Lisans Düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak


 


2. Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların da en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08.01.2009 tarih ve 127-000721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda 2 yıl tecrübe şartı aranmaz)


 


MUAFİYETLER


 


1. Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.


 


2. Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


 


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


 


1. Başvuru dilekçesi,


 


2. Özgeçmiş,


 


3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,


 


4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


 


5. Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere yapılacak müracaatlarda Yüksek Lisans belgesi, yoksa 10 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge; Güzel Sanatlar Fakültesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere yapılacak müracaatlarda Yüksek Lisans belgesi, yoksa 2 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge, (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)


 


6. Bir adet fotoğraf,


 


7. ALES Belgesi,


 


8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),


 


9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)


 


10. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)


 

 

Tezhip bölümü lisans mezunu ve tezhip alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Tıp Fakültesi mezunu ve Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Tıbbi Biyolojide doktora yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Otomotiv Eğitimi, otomotiv alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Hukuk Fakültesinde yüksek lisans yapmış olmak ve en az 5 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

İşletme bölümü lisans mezunu ve işletme alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

İktisat bölümü mezunu olmak ve alanında en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, alanında en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012


T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDENÜniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)Birimler adına Rektörlüğümüze gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından www.selcuk.edu.tr ulaşılabilmektedir.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak: a. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak, b. Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapan okullardan mezun olanlar için ALES’ten herhangi bir puan türünde (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.ÖZEL ŞARTLAR OKUTMAN1. Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.2. Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.MUAFİYETLER 1. Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.2. Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.OKUTMAN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1. Başvuru dilekçesi,2. Özgeçmiş,3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)5. Bir adet fotoğraf,6. ALES Belgesi,7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)9. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir) 


 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak ve en az 10 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak.

Okutman

1

12 Ekim 2012

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu ve en az 5 yıl eğitim öğretim tecrübesine sahip olmak.

Okutman

1

12 Ekim 2012

 

Alman Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve en az 5 yıl eğitim öğretim tecrübesine sahip olmak.

Okutman

1

12 Ekim 2012

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak ve en az 2 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak.

Okutman

1

12 Ekim 2012


T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDENÜniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine (Rektörlük kadroları için Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına) şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)Rektörlük için ilan edilen kadroların dışında, birimler adına Rektörlüğümüze gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından www.selcuk.edu.tr ulaşılabilmektedir.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak: a. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak, b. Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapan okullardan mezun olanlar için ALES’ten herhangi bir puan türünde (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.ÖZEL ŞARTLARUZMAN1. En az lisans mezunu olmak.2. Belgelendirmek kaydıyla alanlarında lisans mezuniyeti sonrasında en az iki yıl tecrübeli olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08.01.2009 tarih ve 127-000721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda bu şart aranmaz).MUAFİYETLER1. Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.2. Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.UZMANBAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1. Başvuru dilekçesi,2. Özgeçmiş,3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)5. Bir adet fotoğraf,6. ALES Belgesi,7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)9. Özel şartta Yüksek Lisans şartı yok ise alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)10. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir) 


 

Spor Sağlık Bilimleri, Antrenörlük Eğitimi alanlarında Y.L. yapmış olmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

 

İletişim Fakültelerinin Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinden mezun olmak, kamera, kurgu ve jimmy jib kullanımında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

 

Biyokimya yüksek lisansı yapmış ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip bulunmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

 

Fizik veya Fizik Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak, ESR konusunda yetkili kurumlarca verilmiş sertifikası bulunmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

 

Tıp Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik veya Fen Fakültesi Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Genetik, Postnatal Sitogenetik ve Prenatal Genetikte en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

 

Tıbbi Biyokimya alanında İhtisas (Tıpta Uzmanlık) yapmış olmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

 

Teknik Eğitim Fakültelerinin Matbaa Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak, baskı, montaj, CTP, CTCP sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

Uzman

1

12 Ekim 2012

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.09.2012 16:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394