Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alıyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda 15 Öğretim Görevlisi Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, Başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alıyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda 15 Öğretim Görevlisi Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, Başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında.

12 Nisan 2019 Cuma 16:13
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alıyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda 15 Öğretim Görevlisi Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, Başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında.

İşte Başvuru Şartları ve detayları:

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddede belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
7- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.”

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 12.04.2019 Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 02.05.2019
Başvuru Başlangıç Tarihî : 12.04.2019 Giriş Sınavı Tarihi : 07.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 26.04.2019 Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 10.05.2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi :

http://www.sbu.edu.tr/

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognazi Araştırma Görevlisi 5 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Odyoloji lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
3 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri Öğretim Görevlisi (DersVerecek) 5 Eczacılık veya Kimya lisans mezunu olmak. İleri Teknolojiler alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olmak.
4 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Ortopedik Protez ve Ortez Öğretim Görevlisi (DersVerecek) 5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonlisans ve yüksek lisans mezunuolmak. Alanında en az 10 yıldeneyimi bulunmak.
5 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğretim Görevlisi (DersVerecek) 5 İşletme Bölümü veya KamuYönetimi Bölümü lisans mezunu olmak.İşletme yüksek lisans mezunuolmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl eğitim vermiş olmak.
6 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Görevlisi (DersVerecek) 5 Kimya lisans ve Tıbbi Biyokimya yüksek lisans mezunu olmak. Lisans sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyimi bulunmak.
7 Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Öğretim Görevlisi (DersVerecek) 5 Hemşirelik lisans ve Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans mezunu olmak. PsikiyatriHemşireliği alanında doktorayapmış/yapıyor olmak.
8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi Araştırma Görevlisi 5 Ergoterapi Bölümü lisans mezunu olmak. Ergoterapi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Odyoloji lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
10 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Otopsi Yardımcılığı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Biyoloji lisans mezunu olmak. Anatomi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Görevlisi (DersVerecek) 5 Biyoloji lisans ve Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Görevlisi (DersVerecek) 5 Kimya lisans ve Tıbbi Biyokimya yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Klinik ve Toplum Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
14 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Araştırma Görevlisi 5 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında doktora yapıyor olmak.
15 Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 Egzersiz ve Spor Bilimleri veya Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.


DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

İSTENEN BELGELER
1- Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.
5- ALES ve Yabancı Dil sonuç belgesi.
6- Doktora/Lisans/Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.
7- Lisans/Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.
9- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)
10- Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.) İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.04.2019 21:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.