Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(19 Eylül 2012)

        T.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(19 Eylül 2012)

        T.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:56
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(19 Eylül 2012)

 

 

 

 

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik...


  


 


 


T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLAR


 


- 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.


 


- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


-Öğretim Görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az


 


alanında on yıl tecrübeli olmak.


 


- Alanında araştırma, incelemelerde bulunmaya ve ders anlatmaya engel olacak şekilde özrü bulunmamak.


 


MUAFİYET


 


-Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


Başvuruda istenen belgeler ;


 


- Başvurduğu görevi ve Bölüm/Anabilim Dalı ile Sabıka Kaydının olup olmadığını belirttiği dilekçesi ekinde,


 


- Özgeçmiş,


 


-Öğrenim belgeleri, (Lisans/Yüksek Lisans) Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının


 


diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge


 


- Transkript, (Lisans/Yüksek Lisans)


 


- ALES belgesi,


 


- Dört adet fotoğraf,


 


- Kamu hizmetinde bulunanların Hizmet Belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)


 


- Yabancı Dil Belgesi, (KPDS ve ÜDS puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan


 


muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge)


 


- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile, ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya postayla başvurmaları


 


gerekmektedir.


 


- Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan, postada geciken ve


 


eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.


 


NOT: Öndeğerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı


 


 


T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLAR


 


- 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.


 


- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


-Öğretim Görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az


 


alanında on yıl tecrübeli olmak.


 


- Alanında araştırma, incelemelerde bulunmaya ve ders anlatmaya engel olacak şekilde özrü bulunmamak.


 


MUAFİYET


 


-Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


Başvuruda istenen belgeler ;


 


- Başvurduğu görevi ve Bölüm/Anabilim Dalı ile Sabıka Kaydının olup olmadığını belirttiği dilekçesi ekinde,


 


- Özgeçmiş,


 


-Öğrenim belgeleri, (Lisans/Yüksek Lisans) Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının


 


diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge


 


- Transkript, (Lisans/Yüksek Lisans)


 


- ALES belgesi,


 


- Dört adet fotoğraf,


 


- Kamu hizmetinde bulunanların Hizmet Belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)


 


- Yabancı Dil Belgesi, (KPDS ve ÜDS puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan


 


muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge)


 


- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile, ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya postayla başvurmaları


 


gerekmektedir.


 


- Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan, postada geciken ve


 


eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.


 


NOT: Öndeğerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

DER.

ADET

NİTELİĞİ

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğretim Görevlisi

6

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği yüksek Lisans mezunu, C, C# veya Java programlama dilleri, algoritma ve veritabanı konularında ders verebilecek düzeyde bilgi ve tecrübeli olmak

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

DER.

ADET

NİTELİĞİ

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Öğretim Görevlisi

6

1

Makine Mühendisliği yüksek lisans mezunu, CAD/CAM konularında ders verebilecek düzeyde bilgi ve tecrübeli olmakBİRİMİ

UNVAN

DER.

ADET

NİTELİĞİ

Kadirli MYO

Öğretim Görevlisi

6

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, grafik ve animasyon programı konularında ders verebilecek düzeyde bilgi ve tecrübeli olmak

Son Güncelleme: 19.09.2012 09:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.