Nevşehir Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(15 Ekim 2012)

        T.

banner396

Nevşehir Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(15 Ekim 2012)

        T.

15 Ekim 2012 Pazartesi 11:48
Nevşehir Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(15 Ekim 2012)

 

 

 

 

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya...


  


 


 


T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);


 


a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.


 


b) Öğretim Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak,(Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır.)


 


c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;


 


a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla 10 (on) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.


 


b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


 


c) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlarda lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yüksek lisans veya en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.


 


MUAFİYET;


 


Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER


 


1- www.nevsehir.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması


 


2- Özgeçmiş.


 


3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.


 


4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı).


 


5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).


 


6- Lisans ve Yüksek lisans transkripti (onaylı)


 


7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).


 


8- ALES Belgesi örneği (onaylı).


 


9- Yabancı Dil Belgesi (onaylı) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği) (M.Y.O. Başvuruları hariç)


 


10- Hizmet Belgesi onaylı örneği.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)


 


BAŞVURU YERİ;


 


Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul, Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.nevsehir.edu.tr) adresinde mevcuttur.


  


Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak ve Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden mezun olmak ve yiyecek-içecek alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Resim Öğretmenliği veya Resim Bölümü alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 3 yıl akademik tecrübeye sahip olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Aşçılık Prog. için;İlgili Fak. veya Yüksekokulların Gastronomi, Beslenme veya Yiyecek İçecek Lisans programlarından mezun olmak ve alanında en az 2 yıl deneyimli olmak veya yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmokoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Pazarlama veya İşletme Bölümlerinden mezun olmak ve Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarından birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012


T.C.NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. GENEL ŞARTLAR; a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Araştırma Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ den (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak.c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.b) Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. MUAFİYET;Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 1- www.nevsehir.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması2- Özgeçmiş.3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı).5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).6- Lisans ve Yüksek lisans transkripti (onaylı)7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).8- ALES Belgesi onaylı örneği.9- Yabancı Dil Belgesi (onaylı) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği)10- Hizmet Belgesi onaylı örneği.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) BAŞVURU YERİ;Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul, Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi(www.nevsehir.edu.tr) adresinde mevcuttur. 


 

Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak, Türk İslam Sanatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin İktisat Bölümü lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetiminden veya Yiyecek-İçecek Bölümlerinden lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dallarından mezun olmak ve Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012
 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak ve Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden mezun olmak ve yiyecek-içecek alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Resim Öğretmenliği veya Resim Bölümü alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 3 yıl akademik tecrübeye sahip olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Aşçılık Prog. için;İlgili Fak. veya Yüksekokulların Gastronomi, Beslenme veya Yiyecek İçecek Lisans programlarından mezun olmak ve alanında en az 2 yıl deneyimli olmak veya yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmokoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Pazarlama veya İşletme Bölümlerinden mezun olmak ve Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarından birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012


T.C.NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. GENEL ŞARTLAR; a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Araştırma Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ den (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak.c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.b) Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. MUAFİYET;Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 1- www.nevsehir.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması2- Özgeçmiş.3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı).5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).6- Lisans ve Yüksek lisans transkripti (onaylı)7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).8- ALES Belgesi onaylı örneği.9- Yabancı Dil Belgesi (onaylı) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği)10- Hizmet Belgesi onaylı örneği.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) BAŞVURU YERİ;Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul, Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi(www.nevsehir.edu.tr) adresinde mevcuttur. 


 

Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak, Türk İslam Sanatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin İktisat Bölümü lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetiminden veya Yiyecek-İçecek Bölümlerinden lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dallarından mezun olmak ve Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012
 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak ve Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden mezun olmak ve yiyecek-içecek alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Resim Öğretmenliği veya Resim Bölümü alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 3 yıl akademik tecrübeye sahip olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Aşçılık Prog. için;İlgili Fak. veya Yüksekokulların Gastronomi, Beslenme veya Yiyecek İçecek Lisans programlarından mezun olmak ve alanında en az 2 yıl deneyimli olmak veya yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmokoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Pazarlama veya İşletme Bölümlerinden mezun olmak ve Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarından birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012


T.C.NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. GENEL ŞARTLAR; a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Araştırma Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ den (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak.c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.b) Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. MUAFİYET;Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 1- www.nevsehir.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması2- Özgeçmiş.3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı).5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).6- Lisans ve Yüksek lisans transkripti (onaylı)7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).8- ALES Belgesi onaylı örneği.9- Yabancı Dil Belgesi (onaylı) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği)10- Hizmet Belgesi onaylı örneği.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) BAŞVURU YERİ;Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul, Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi(www.nevsehir.edu.tr) adresinde mevcuttur. 


 

Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak, Türk İslam Sanatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin İktisat Bölümü lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetiminden veya Yiyecek-İçecek Bölümlerinden lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dallarından mezun olmak ve Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012
 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak ve Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden mezun olmak ve yiyecek-içecek alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Resim Öğretmenliği veya Resim Bölümü alanında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 3 yıl akademik tecrübeye sahip olmak

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Fakültelerin Elektronik ve Haberleşme Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve alanında en az 2 yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Aşçılık Prog. için;İlgili Fak. veya Yüksekokulların Gastronomi, Beslenme veya Yiyecek İçecek Lisans programlarından mezun olmak ve alanında en az 2 yıl deneyimli olmak veya yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak veya Farmokoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin Pazarlama veya İşletme Bölümlerinden mezun olmak ve Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarından birinden yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

29 Ekim 2012


T.C.NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. GENEL ŞARTLAR; a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Araştırma Görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ den (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak.c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.b) Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. MUAFİYET;Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 1- www.nevsehir.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması2- Özgeçmiş.3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.4- Nüfus cüzdanı örneği (onaylı).5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).6- Lisans ve Yüksek lisans transkripti (onaylı)7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).8- ALES Belgesi onaylı örneği.9- Yabancı Dil Belgesi (onaylı) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği)10- Hizmet Belgesi onaylı örneği.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) BAŞVURU YERİ;Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıkları veya Yüksekokul, Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi(www.nevsehir.edu.tr) adresinde mevcuttur.  

Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak, Türk İslam Sanatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin İktisat Bölümü lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi

1

29 Ekim 2012

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanat
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.10.2012 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394