Namık Kemal Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı(26 Eylül 2012)

  Namık Kemal Üniversitesine Öğretim üyesi Alımı   Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:   AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR   (PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)   Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim.

Namık Kemal Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı(26 Eylül 2012)

  Namık Kemal Üniversitesine Öğretim üyesi Alımı   Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:   AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR   (PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)   Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim.

26 Eylül 2012 Çarşamba 09:21
Namık Kemal Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı(26 Eylül 2012)

 

Namık Kemal Üniversitesine Öğretim üyesi Alımı

 

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

 

(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim...


 Namık Kemal Üniversitesine Öğretim üyesi Alımı


 


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR


 


(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.


 


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların ilgili Dekanlıklara şahsen başvurmaları gerekmektedir.


 


Profesör ve doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.


 


Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.


 


NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.


 


ü Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.


 


ü Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.


 


ü Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.


 


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ


 


İLAN EDİLEN AKADEMİK KADROLAR


 
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

PROF. Adet/Der.

DOÇ. Adet/Der.

YARD. DOÇ. Adet/Der.

KOŞULLAR

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

Tarla Bitkileri

-

1/1

-

Tahıl Islahı ve Biyoteknoloji konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

Bahçe Bitkileri

-

1/1

-

Bağ Yetiştirme ve Islahı konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM MÜH.

Tarımsal Yapılar

-

1/1

-

Tarımsal Ürünlerin Depolanması konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM MÜH.

Tarımsal Yapılar

-

1/1

-

Hayvan Barınakları konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM MÜH.

Tarımsal Makine Sistemleri

-

1/2

-

Kaba Yem ve Gübre Mekanizasyonu konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

Yemler ve Hayvan Besleme

-

-

1/3

Kanatlı Hayvan Besleme konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ

Tarım Politikaları ve Yayım

-

-

1/3

Buğdayda Uygulanan Tarım Politikaları konusunda doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

Entomoloji

-

-

1/3

Depolanmış ürün zararlıları alanında doktora yapmış olmak ve monoterpenoid bileşikler konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

Tarla Bitkileri

1/1

-

-

Endüstri bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda çalışması olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

Tarla Bitkileri

1/1

-

-

Ayçiçeği ve alternatif yağ bitkileri konusunda çalışması olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

Fitopatoloji

1/1

-

-

Bitki virüs hastalık etmenleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

Fitopatoloji

-

1/2

-

Bitki Bakteri Hastalıkları konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj Mimarlığı

-

1/2

-

Karayolları Bitkisel Onarımları konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj Mimarlığı

-

1/2

-

Biyosfer Rezervlerinin Planlanması konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

-

-

1/3

Matematiksel Modelleme ve Mikrobiyal Kaynaklı Gıda Renklendiricileri konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

Yemler ve Hayvan Besleme

-

1/1

-

Silaj Mikrobiyolojisi ve Kalitesi konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

Yemler ve Hayvan Besleme

-

1/1

-

Silaj Mikrobiyolojisi konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

Yemler ve Hayvan Besleme

-

1/1

-

Kanatlı Hayvan Besleme konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Gıda Bilimleri

-

-

1/3

Doğal Gıda Renklendiricileri ile ilgili doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

Tarla Bitkileri

-

1/1

-

Çayır Mera Yem Bitkileri konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Genel Cerrahi

-

-

1/4

Tiroidektomi sonrası kalan dokunun ultrasonografik ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi hakkında çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Üroloji

-

-

1/4

İşeme disfonksiyonu olan hastalarda Botulinum Toksininin etkinliği hakkında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Dermatoloji

-

-

1/4

Psoriasisli hastalarda işitme kaybı ile ilgili çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Plastik Rek . ve Estetik Cerrahi

-

-

1/4

Trombositten zengin plazmanın fleb visbilitesi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

-

-

1/4

Stereotoksik cerrahi konusunda deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Anesteziyoloji

-

-

1/3

Anesteziyoloji ve Reanimasyon konusunda uzman olmak, periferik sinir bloklarında eğitici eğitmenliği sertifikası olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1/1

-

-

Çocuk yoğun bakım yandal uzmanı olmak, yenidoğan konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Klinik Bak. ve Enfeksiyon Hastalıkları

1/1

-

-

Hastane enfeksiyonları ve antibiyotik dirençleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İç Hastalıkları

1/1

-

-

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Kardiyoloji

1/1

-

-

Kardiyoloji Uzmanı Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda sol atrial mekanik fonksiyonların üzerine hemodializin etkileri konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

-

1/1

-

Tıbbi Mikrobiyoloji konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Hastalıkları

-

-

1/3

Yoğun bakım alanında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Ortapedi ve Travmatoloji

-

-

1/3

Erişkin alt ekstremite deformitesi ve bilgisayar destekli heksapot fiksator ile ilgili çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

-

-

1/3

Sepsis üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Göz Hastalıkları

-

-

1/3

Merkezi görme tarayıcısı (Central Vision Screener ) ile otomatik perimetreyi karşılaştıran çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Biyokimya

-

-

1/4

Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Hastalıkları

-

-

1/4

Uyku alanında eğitim almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Deontoloji ve Tıp tarihi

-

-

1/3

Diş hekimliğinde malpraktis olgularıyla ilgili çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyodiagnostik

-

-

1/4

Koroner arter hastalığı olan olgularda karotis arter hastalığı bulunma sıklığının powe doppler ultrasonografi ile araştırılması konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyodiagnostik

-

-

1/4

Karaciğer sirozunda hepatik ve renal hemodinamik değişikliklerin doppler ile değerlendirilmesi üzerine çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Adli Tıp

-

-

1/4

Belge inceleme konusunda sertifika sahibi olmak, trafik kazalarında sürücünün tespit edilmesi üzerine çalışması olmak.

ÇORLU MÜH. FAK.

ÇEVRE MÜH.

Çevre Teknolojisi

-

1/2

-

Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu konusunda çalışmış olmak.

ÇORLU MÜH. FAK.

MAKİNA MÜH.

Konstrüksiyon ve İmalat

-

-

1/3

Mikrodalga ve Vakum Kurutma konusunda doktora yapmış olmak.

ÇORLU MÜH. FAK.

MAKİNA MÜH.

Mekanik

-

-

1/3

Hidrolik Pnömatik Sistemler ve Lojik Valfler konularında doktora yapmış olmak.

ÇORLU MÜH. FAK.

İNŞAAT MÜH.

Yapı

-

-

1/3

Titreşim ve Dalga Yayılımı konusunda çalışmış olmak.

ÇORLU MÜH. FAK.

İNŞAAT MÜH.

Yapı Malzemesi

-

-

1/3

Farklı uçucu kül katkılı betonların mekanik ve dayanıklılık özellikleri alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İKTİSAT

İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat

-

-

1/4

Küreselleşme AB Dış Ticaret konularında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER

Sosyal Politika

1/1

-

-

Sosyal Politika ve Avrupa Müktesebatı konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

Üretim Yönetim ve Pazarlama

-

1/1

-

İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati konularında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

MALİYE

Maliye

-

-

1/5

Sanatın kurumsal mali boyutlarının iktisadi kalkınma süreci bağlamında değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler

-

-

1/3

Uluslar arası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler

-

-

1/3

Uluslar arası İlişkiler AB Siyaseti ve Uluslarası İlişkiler ABD’da doktora yapmış olmak ve Türkiye’deki çevre politikalarının Avrupalaşması üzerine çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

BİYOLOJİ

Zooloji

-

1/1

-

Veteriner parazitoloji konusunda uzman olmak. Zoonoz hastalıklar konusunda araştırmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

SOSYOLOJİ

Kurumlar Sosyolojisi

-

-

1/3

19.Yüzyılda Osmanlıda sosyal ve ekonomik görüşler üzerinde çalışması olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

ARKEOLOJİ

Klasik Arkeoloji

1/1

-

-

Hellence ve Latince bilmek, antik seramik, heykel mimari bezeme konularında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TARİH

Ortaçağ Tarihi

-

-

1/3

İslam tarihinde kurulan aile vakıfları üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TARİH

Yakıncağ Tarihi

-

-

1/3

18.Yüzyılda Osmanlı Avusturya ilişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Yeni Türk Dili

-

-

1/3

18.Yüzyıl Osmanlı Türkçesi alanında çalışması olmak.

GÜZEL SANATLAR. TAS. VE MİM.FAK .

MİMARLIK

Mimarlık

1/1

-

-

Şehircilik konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR. TAS. VE MİM.FAK .

MİMARLIK

Mimarlık

-

-

1/4

Mimari tasarım konusunda doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR. TAS. VE MİM.FAK .

MİMARLIK

Mimarlık

-

-

1/4

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR. TAS. VE MİM.FAK .

RESİM

Resim

-

-

1/4

Türk Resim Sanatı üzerine doktora yapmış veya sanatta yeterlilik almış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik

1/1

-

-

Kardiyoloji Uzmanı, Assendon aorta, aort kök dılatasyonları ve oksidatif stres ilişkisini inceleyen klinik çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet

-

-

1/3

Genel cerrahi konusunda uzman olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet

-

-

1/3

Kimya mezunu toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet

-

-

1/3

Genel Cerrahi Uzmanı olmak, penetre edici abdominal travmalara laparoskopik yaklaşım üzerine çalışması olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik

-

-

1/4

İç Hastalıkları uzmanı ve diyaliz sertifikasına sahip olmak, idrarda elektrolit düzeyleri ile laporoskopik yaklaşım üzerine çalışması olmak.

SOSYAL BİLİMLER MYO.

 

 

-

-

1/3

Devletin ekonomideki düzenleyici rolü, Türk Elektrik Piyasası üzerinde çalışması olmak.

SOSYAL BİLİMLER MYO.

 

 

-

-

1/3

Gümrük Birliği, Dış Ticaret Dengesi ve Türk Bankacılık Sistemi konusunda çalışmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MYO.

 

 

-

-

1/3

Bilgisayar programcılığı uzaktan eğitim konusunda çalışmış olmak.

TOPLAM

11

16

43

 

Son Güncelleme: 26.09.2012 09:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.