Mustafa Kemal Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(18 Eylül 2012)

                                       MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN                                                                                                              .

banner396

Mustafa Kemal Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(18 Eylül 2012)

                                       MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN                                                                                                              .

18 Eylül 2012 Salı 10:36
Mustafa Kemal Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(18 Eylül 2012)

 

 

 

 

                               MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                                                                                                             ...


                                   MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN                                                                                                                 HATAY             Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.                       Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.                                                             1-)Doçentliğe başvuracak adaylar 4 (dört) takım halinde özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyaları dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.            2-)Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan 4 (Dört) takım başvuru dosyasını ve nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğrafını ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe müracaat eden tüm adaylar yabancı dil sınavına girecek olup sınav tarihi birimlerce daha sonra ilan edilecektir.                     3-)Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.            4-)Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.              5-)Erkek Adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.            Sınav yeri, günü ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler başvurulara göre ilgili birimden veya aşağıda yazılı telefon numarasından bizzat öğrenilebilir.            Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı; DUYURULUR. Rektörlük                                       : 0-326- 221 33 17-18Eğitim Fakültesi                             : 0-326- 245 60 03Fen Edebiyat Fakültesi                   : 0-326- 245 58 66Mimarlık Fakültesi                          : 0-326- 221 33 23Mühendislik Fakültesi                   : 0-326- 613 70 80-56 00Su Ürünleri Fakültesi                     : 0-326- 614 18 66-16 93Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi  : 0-326- 245 51 13Veteriner Fakültesi                        : 0-326- 245 53 13Ziraat Fakültesi                               : 0-326- 245 58 29Turizm İşl. ve Otel. Y.O.                : 0-326- 618 49 30-31                   


BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI
UNVANI
DRC.
AD.
NİTELİKLERİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 
 
 
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
 
 
 
 
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
YRD.DOÇ.
1
1
BÖTE veya Fizik alanında doktora yapmış; Java, Flash, 3D Studio Max ile öğretim materyali geliştirme konularında deneyimli ve Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 
 
 
 
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖGRETİM
YRD.DOÇ.
3
1
Eğitim Bilimleri Bölümünde Doktora Yapmış olmak
İLKÖĞRETİM BÖL.
 
 
 
 
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
YRD.DOÇ.
3
1
Eğitim Fakültesi mezunu ve Metaloksit ince filmlerin üretilmesi ve elektriksel karakteristiklerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ BÖL.
 
 
 
 
BİYOLOJİ EĞİTİMİ
DOÇENT
1
1
Hidrobiyoloji doçenti olmak ve su keneleri ve balıklarda beslenme alışkanlıkları konusunda çalışmış olmak
FEN EDEBİYAT FAK.
 
 
 
 
ANTROPOLOJİ BÖL.
 
 
 
 
PALEOANTROPOLOJİ
DOÇENT
1
1
Arkeolojik topluluklarda biyolojik uzaklık alanında çalışmış olmak
PALEOANTROPOLOJİ
YRD.DOÇ.
1
1
Arkeolojik kemik kimyası üzerine doktora yapmış olmak
SOSYAL ANTROPOLOJİ
YRD.DOÇ.
2
1
Antakya’da gıda ve din antropolojisi çalışmış olmak
FİZİK BÖL.
 
 
 
 
KATIHAL FİZİĞİ
DOÇENT
1
1
Gözenekli Sialon seramiklerinin sertlikleri üzerine çalışmış olmak
KİMYA BÖL.
 
 
 
 
BİYOKİMYA
DOÇENT
1
1
Halofilik enzimler, biyosensör elektrotlar ve impedans konusunda çalışmış olmak
 MİMARLIK FAK.
 
 
 
 
MİMARLIK BÖL.
 
 
 
 
MİMARİ RESTORASYON
YRD.DOÇ.
4
1
Kum taşlarının bozulma sorunları ve koruma müdahalelerinin geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak.
MİMARİ RESTORASYON
YRD.DOÇ.
4
1
Kentsel korumada mülkiyet haklarının tanımlanması üzerine çalışmış olmak
YAPI
YRD.DOÇ.
3
1
İşitsel peyzaj ve kentsel akustik konfor ilişkisi üzerinde çalışmış olmak
 
 
 
 
 
MÜHENDİSLİK FAK.
 
 
 
 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
 
 
 
 
YAPI
DOÇENT
1
1
Çok sıra boşluklu perdelerin statik ve dinamik analizi üzerinde çalışmış olmak
BİGİSAYAR  MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
 
 
 
 
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
YRD.DOÇ.
3
1
Alanında Doktora yapmış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI
YRD.DOÇ.
3
1
Alanında Doktora yapmış olmak.
MAKİNA  MÜHENDİSLİĞİ BÖL.
 
 
 
 
MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
YRD.DOÇ.
3
1
Alanında Doktora yapmış olmak.
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAK.
 
 
 
 
CERRAHİ  TIP BİLİMLERİ BÖL.
 
 
 
 
ÇOCUK CERRAHİSİ
DOÇENT
1
1
Kısa barsak sendromunda ve intestinal iskemi-reperfüzyon hasarı konularında çalışmalar yapmış olmak
GENEL CERRAHİ
YRD.DOÇ.
3
1
Periperatif karın içi temizlik yöntemlerinin peritoneal adhezyon etkisi üzerinde çalışmış olmak
GENEL CERRAHİ
YRD.DOÇ.
3
1
Tirioidektomi sonrası Rezidü Dokunun değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak
GÖĞÜS CERRAHİ
YRD.DOÇ.
1
1
Nonkardiyak torasik cerrahide postoperatif komplikasyonlar konusunda çalışmış olmak
GÖĞÜS CERRAHİ
YRD.DOÇ.
3
1
Akciğer Kanserlerinde Histopatolojik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi konusunda çalışmış olmak
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
YRD.DOÇ.
3
1
Histero-Salpingo-Sonografik Yöntemle Tubaların incelenmesi konusunda doktora yapmış ve Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi Sertifikası olmak
KULAK BURUN BOĞAZ
YRD.DOÇ.
1
1
Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Postoperatif Patoloji sonuçları üzerinde çalışmış olmak
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
YRD.DOÇ.
2
1
Gelişimsel kalça çıkığında total kalça protezi uygulamaları üzerinde çalışmış olmak
PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
YRD.DOÇ.
3
1
Periferik sinir onarımında Skar oluşumunu önlemek konusunda deneysel çalışma yapmış olmak
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖL.
 
 
 
 
AİLE HEKİMLİĞİ
YRD.DOÇ.
3
1
Hipotiroidizm'deendotel disfonksiyonu tedavisi konusunda çalışmış olmak.
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
YRD.DOÇ.
2
1
Tip 2 Diabetes Mellitusu olan hastalarda görülen Kas iskelet sistemi bozuklukları üzerinde çalışmış olmak
HALK SAĞLIĞI
DOÇENT
1
1
Halk Sağlığı ihtisası yapmış olmak ve Hatay bölgesinde hemoglobinopatiler konusunda çalışmış olmak
İÇ HASTALIKLARI
DOÇENT
1
1
Nefroloji alanında yan dal ihtisaslı olmak ve alanında en az bir yıl yurtdışı deneyimi olmak
İÇ HASTALIKLARI
DOÇENT
1
1
Gastroenteroloji yan dal ihtisası yapmış olmak ve diyabetli hastalarda gizli hepatit B enfeksiyonu konusunda çalışmış olmak
  
 
 
 
 
İÇ HASTALIKLARI
YRD.DOÇ.
3
1
Kolorektal karsinomlu hastalarda Bevacızumab kullanımının hipertansiyona etkisi üzerine çalışma yapmış olmak ve onkoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
KARDİYOLOJİ
DOÇENT
1
1
Elektrofizyolojik çalışmalar, periferik girişimler ve atriyal fibrilasyon ablasyonu konusunda deneyimli olmak
KARDİYOLOJİ
DOÇENT
1
1
Metabolik sendromu olan koroner arter hastalarında adiponektin düzeyleri konusunda çalışmış olmak ve elektrofizyolojik çalışmalar konusunda yurtdışı deneyimi olm.
NÖROLOJİ
YRD.DOÇ.
3
1
Epileptik hastalarda görsel uyarılmış potansiyeller konusunda çalışmış olmak
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖL.
 
 
 
 
ANATOMİ
DOÇENT
1
1
Arteria Ophthalmica’nin ve Dallarının Anatomik Özellikleri Konusunda Çalışmış Olm.
TIBBİ BİYOKİMYA
DOÇENT
1
1
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve alanında enaz 6 ay yurtdışı deneyimi olmak
TIBBİ BİYOLOJİ
YRD.DOÇ.
3
1
Tıp mezunu olmak ve tıbbi genetik ihtisası yapmış olmak
TIBBİ BİYOLOJİ
YRD.DOÇ.
3
1
Şizofreni konusunda çalışmış olmak ve prenatal ve postnatal sitogenetik tanı deneyimi olmak
TIBBİ BİYOLOJİ
YRD.DOÇ.
3
1
Prostat Kanserinde ELAC2 ve SRD5A2 Gen Polimorfizmi konusunda çalışmış olmak
SU ÜRÜNLERİ FAK.
 
 
 
 
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
 
 
 
 
BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ
DOÇENT
1
1
Balıkçılık Geneteiği ve Balıkçılık Biyolojisi Konusunda Çalışmış Olmak
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖL.
 
 
 
 
HASTALIKLAR
DOÇENT
3
1
Balık yemlerinde enzim kullanımı ve balık hastalıkları konusunda çalışmış olmak
YETİŞTİRİCİLİK
DOÇENT
1
1
Kerevit Biyolojisi, Ekolojisi ve Yetiştriciliği Konusunda çalışmış olmak
VETERİNER FAK.
 
 
 
 
VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖL.
 
 
 
 
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
DOÇENT
1
1
Hemal Düğümlerin Histolojisi konusunda çalışmış olmak
ZİRAAT FAK.
 
 
 
 
BAHÇE BİTKİLERİ BÖL.
 
 
 
 
SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI
DOÇENT
1
1
Sebze Tohumu konusunda çalışmış olmak.
BİYOSİSTEM MÜHENDİLİĞİ BÖL.
 
 
 
 
TARIM MAKİNA SİSTEMLERİ
DOÇENT
1
1
Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojileri konusunda çalışıyor olmak
TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ
YRD.DOÇ.
1
1
Tarımda Enerji Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi konularında çalışmış olmak
TARLA BİTKİLERİ BÖL.
 
 
 
 
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ
DOÇENT
1
1
Baklagil Yem Bitkileri Biyoteknolojisi ve Sitolojisi konularında çalışmış olmak
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
YRD.DOÇ.
3
1
Pamukta Verticillium’a dayanıklılığın kalıtımı konusunda çalışmış olmak
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO.
 
 
 
 
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖL.
YRD.DOÇ.
4
1
Turizm Sektörünün Uluslar arası Rekabet Gücü Konusunda Doktora Yapmış Olmak


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.09.2012 10:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394