Mustafa Kemal Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(8 Ocak 2013)

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ   2012-2013 BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS   GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI   2012-2013 Öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüze alınacak tezli yüksek lisans öğrenci kontenjanları.

banner396

Mustafa Kemal Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(8 Ocak 2013)

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ   2012-2013 BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS   GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI   2012-2013 Öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüze alınacak tezli yüksek lisans öğrenci kontenjanları.

08 Ocak 2013 Salı 11:00
Mustafa Kemal Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(8 Ocak 2013)

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2012-2013 BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

2012-2013 Öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüze alınacak tezli yüksek lisans öğrenci kontenjanları...


 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


 


2012-2013 BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS


 


GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


 


2012-2013 Öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüze alınacak tezli yüksek lisans öğrenci kontenjanları, kayıt-kabul şartları, sınav yeri ve tarihleri aşağıdaki gibidir.


 


TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI


 


Anabilim/Anasanat Dalı

Kontenjanı

Koşullar

Arkeoloji

7

Arkeoloji Bölümü mezunu olmak

Coğrafya (Ortak Yüksek Lisans)

11

Fakültelerin Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.

Resim

4

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü veya Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunu olmak.


 Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların ALES 'e girmiş olmaları ve bu sınavdan başvurduğu program türüne göre Eşit Ağırlık veya Sözel puan türünden en az 55 (Elli Beş) puan almış olmaları gerekmektedir.Başvuru İçin Gerekli Belgeler1) Onaylı Lisans mezuniyet belgesi,2) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript),3) ALES sınav sonuç belgesi onaylı sureti,4) Onaylı nüfus cüzdanı sureti,5) Erkek adaylar için askerlik beyanı6) Öğrenim görmek istedikleri Anabilim/Anasanat Dalını ve yabancı dil durumunu bildirendilekçe ve özgeçmiş,7) 2 adet vesikalık fotoğraf. Tezli Yüksek Lisan Programına Başvuru Tarihleri Adaylar 03-09 Ocak 2013 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Sınav Yerleri Sınavlar, öğrencilerin başvuru yaptıkları Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır Sınav Tarihleri Tezli Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Sınavı : 14/01/2013 Saat: 10:00Tezli Yüksek Lisans Programları Bilim Sınavı (Yazılı) : 16/01/2013 Saat: 10:00Resim Anasanat Dalı Uygulama Sınavı : 16/01/2013 Saat: 15:30 (*)Resim Anasanat Dalında ALES puanı aranmamaktadır.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE NİTELİKLERİ Enstitümüz Anabilim Dalları tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 2012-2013 öğretim yılı Bahar yarıyılında alınacak öğrenci sayıları ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.Anabilim Dalı

Kontenjanı

İstenilen Nitelikler

Yüksek Lisans

Doktora

Vet. Anatomi

--

2

Veteriner Fakültesi mezunu olmak veya Veteriner Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

Vet. Cerrahi

2

3

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Vet. Doğum ve Jinekoloji

3+2*

--

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Vet. Dölerme ve Suni Tohumlama

3

--

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Vet. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

1

--

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Vet. Histoloji-Embriyoloji

4

--

Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği , Fen Fakülteleri veya Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

Vet. Mikrobiyoloji

2

--

Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak.

Vet. Parazitoloji

2

1

---

Tıp Biyokimya

3

--

4 (Dört) yıllık eğitimi süresince “Temel Biyokimya” dersi görmüş olmak

Tıp Mikrobiyoloji

1

--

---


*Özel Öğrenci Başvuru Şartları:1)- Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) 55 sayısal puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. 2)- Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) 55 sayısal puan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.  Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular İçin Gerekenler:1)- Yüksek lisans için mezuniyet belgesinin veya lisans diplomanın aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, Doktora programı için lisans ve yüksek lisans diplomalarının aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.2)- Not belgesi aslı (Transkript), Doktora programı için lisans ve yüksek lisans not belgesi3)- ALES sınav sonuç belgesinin aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi4)- Onaylı Nüfus cüzdanı sureti5)- Erkek adaylar için, Askerlik izin belgesi6)- Öğrenim görmek istedikleri Anabilim Dalını ve Yabancı Dil yeterliğini gösterir belge, dilekçe ile özgeçmiş.7)- 2 adet vesikalık fotoğraf Başvuru Tarihleri:Adayların 3-9 Ocak 2013 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurarak aday kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Sınav Tarihleri ve Sınav Yerleri:Yabancı Dil Sınavı : 14 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 10.00Sınav Yeri : MKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü MüdürlüğüVeteriner Fakültesi Dekanlığı 1. Kat.Antakya/HatayBilim Sınavı : 16 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 10.00 Sınav Yeri : İlgili Anabilim Dalları Tel: 0326 245 57 74 – 0326 245 56 61Fax: 0326 245 56 61  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILIYATAY GEÇİŞ İLE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARIVE BAŞVURU ŞARTLARI* Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yatay Geçiş Yolu ile Alınacak Öğrenci Kontenjanları ve Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir.


Anabilim Dalı

Doktora

Yüksek Lisans (Tezli)

Nitelikleri

Tıp Biyokimya

---

1

Tıp Biyokimya alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (50/d kadrosundan müracaat edenlere öncelik tanınacaktır.)


Başvuru tarihiBaşvuruların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 18 Ocak 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, ilgili Enstitü Müdürlüğü’ ne şahsen yapılması gerekmektedir.AdresAdres: MKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Veteriner Fakültesi Dekanlığı Kat :1Serinyol/Hatay 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILILİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENCİ KONTENJANLARIVE BAŞVURU ŞARTLARI   Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Alınacak Öğrenci Kontenjanları ve Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir.Öğrenci Kontenjanları

 

Öğrenci Kontenjanları

 

Anabilim Dalı

Doktora

Yüksek Lisans (Tezli)

Nitelikleri

Bahçe Bitkileri

8

16

Tarım, Orman, Biyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, Peyzaj Mimarlığı, Biyosistem Mühendisliği ve Gıda Bilimlerinde Yüksek Lisans mezunu olmak. (doktora için). Tarım, Orman, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Genetik, Gıda ve Kimya Bilimlerinde lisans mezunu olmak.( yüksek lisans için )

Bitki Koruma

5

10

Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölümü Mezunları. (doktora için) Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları. (yüksek lisans için )

Biyoloji

3

5

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında yada Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Yüksek lisans Diplomasına sahip olmak (doktora için). Fen ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü , Moleküler Biyoloji yada Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Diplomasına sahip olmak ( yüksek lisans için )

Biyosistem Mühendisliği

1

6

Enstitülerin Tarım Makinaları Bölümü ve/veya Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapmış olmak. (doktora için). Fakültelerin Tarım Makinaları Bölümü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezunu olmak. (yüksek lisans için)

Fizik

4

12

-Fakültelerin Fizik/Fizik müh./Fizik öğretmenliği Bölümü, -Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, -Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik/Bilgisayar Öğretmenliği mezunu olmak. (Yüksek Lisans için) -Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar ve Eğitim Fakültesi Alan Eğitiminde Yüksek Lisans yapanlar başvuramazlar. (doktora için)

Gıda Mühendisliği

--

8 - 2

Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Beslenme Diyetetik Bölümü, Süt Teknolojileri Bölümü, Fen ve Fen Edebiyat Fakülteleri Kimya ve Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.( yüksek lisans için)

İnşaat Mühendisliği

7

20

İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans Eğitimini tamamlamış olmak. (doktora için) İnşaat Mühendisi bölümü lisans Eğitimini tamamlamış olmak. (yüksek lisans için)

Kimya

12

20

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya, Kimya Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi veya Biyokimya mezunu olmak. (doktora için) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya, Kimya Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Eczacılık Fakültesi veya Biyokimya mezunu olmak. (yüksek lisans için)

Makine Mühendisliği

--

14

------------

Tarla Bitkileri

5

10

Tarım, Orman, Biyoloji, Kimya, Biyoteknoloji, Genetik, Peyzaj Mimarlığı, Biyosistem Mühendisliği ve Gıda Bilimlerinde Yüksek Lisans mezunu olmak. (doktora için). Tarım, Orman, Biyoloji, Kimya, Biyoteknoloji, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Genetik, Gıda ve Kimya Bilimlerinde lisans mezunu olmak. ( yüksek lisans için )

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2

7

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında Yüksek lisans yapmış olmak. (doktora için) Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Kimya bölümü mezunu olmak. (yüksek lisans için)

Su Ürünleri

5

15

Su Ürünleri alanında yüksek lisans yapmış olmak. (doktora için) En az dört yıllık lisans mezunu olmak. (yüksek lisans için)

Zootekni

10

10

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü veya Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalından mezun olmuş olmak. (doktora için). Fen Bilimleri alanında lisans derecesine sahip olmak (yüksek lisans için)

Enformatik

11

26

Lisans ve Yüksek lisans Eğitimlerini Mühendislik veya Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Biyomedikal ve Makine Mühendislikleri Bölümlerinde; Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde veya Enformatik Anabilim dalında tamamlamış olmak. (doktora için) Mühendislik veya Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme ve Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinden; Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinden; Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden mezun veya yüksek lisans yapıyor olmak (yüksek lisans için)


Müracaat yapacak adaylardan istenen belgeler1) Başvuru dilekçesi,2) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,3) Not belgesi (Transkript), Doktora programı için lisans ve yüksek lisans, yüksek lisans programı için lisans not belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri,4) ALES (sayısal alandan en az 55) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,5) Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi,6) Özgeçmiş,7) 2 adet vesikalık fotoğraf.8) Doktora öğrencileri için ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan aldığını gösteren sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,(Belgelerin asılları ibraz edilmek şartıyla fotokopileri kabul edilebilecektir.) Başvuru tarihleriAdayların 03 – 09 Ocak 2013 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurarak aday kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Sınav tarihleriYabancı Dil Sınavı : 14 Ocak 2013 Pazartesi günü, saat 10:00’ daBilim (Mülakat) Sınavı : 16 Ocak 2013 Çarşamba günü, saat 10:00’ daSınav yeriİlgili Anabilim Dallarının bulunduğu fakültelerTLF:0 326 245 58 10FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILIYATAY GEÇİŞ İLE ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARIVE BAŞVURU ŞARTLARI* Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yatay Geçiş Yolu ile Alınacak Öğrenci Kontenjanları ve Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir.Öğrenci Kontenjanları 

Anabilim Dalı

Doktora

Yüksek Lisans (Tezli)

Nitelikleri

 

Bahçe Bitkileri

2

3

--------------

 

Bitki Koruma

 

2

Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dallarında yüksek lisans yapıyor olmak. (yüksek lisans için)

 

Biyosistem Mühendisliği

1

2

Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak (doktora için). Biyosistem Mühendisliği veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor olmak (yüksek lisans için)

 

Enformatik

---

2

Mühendislik veya Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme ve Biyomedikal Mühendislikleri Anabilim Dallarında veya Enformatik Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor olmak

 

Tarla Bitkileri

2

5

-------------

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak ( doktora için ). Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak ( yüksek lisans için )

 

3

3

--------------

 

----

4

--------------

 

2

2

---------------

 

4

4

---------------

 

---

1

Gıda Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek lisans yapıyor olmak.

 

---

3

İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek lisans yapıyor olmak.


Yatay geçiş yapacak adaylardan istenen belgeler *1) Başvuru dilekçesi,2) Bağlı bulunduğu programda en az 1 (bir) yarıyıl okuduğunu gösteren resmi belge.NOT: Lisansüstü programlara yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. * MKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 50 d kadrosundan başvuran araştırma görevlileri önceliklidir.Başvuru tarihiBaşvuruların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 18 Ocak 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, ilgili Enstitü Müdürlüğü’ ne şahsen yapılması gerekmektedir.AdresMKÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTayfur Sökmen KampüsüSerinyol (HATAY)   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ2012-2013 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILIÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ALINACAKÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI  Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Özel Öğrenci Statüsünde Alınacak Olan Öğrenci Kontenjanları ve Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir.


Anabilim Dalı

Doktora

Yüksek Lisans

Nitelikleri

Bahçe Bitkileri

2

4

Tarım, Orman, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyosistem Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı, Genetik, ve Gıda Bilimlerinde Yüksek Lisans mezunu olmak .(doktora için). Tarım, Orman, Biyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, Peyzaj Mimarlığı, Biyosistem Mühendisliği ve Gıda Bilimlerinde lisans mezunu olmak.( yüksek lisans için )


Özel öğrenci statüsünde başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler1) Başvuru dilekçesi2) Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve Transkript (Not Belgesi) onaylı fotokopisi3) Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve Transkript (Not Belgesi) onaylı fotokopisi. Başvuru tarihiBaşvuruların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 18 Ocak 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, ilgili Enstitü Müdürlüğü’ ne şahsen yapılması gerekmektedir.AdresMKÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTayfur Sökmen KampüsüSerinyol (HATAY)>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2013 11:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394