Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Gastroenteroloji Enstitüsü aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547.

banner396

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Gastroenteroloji Enstitüsü aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547.

05 Ağustos 2013 Pazartesi 10:29
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Gastroenteroloji Enstitüsü aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547...


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Gastroenteroloji Enstitüsü aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmalarıgerekmektedir.Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir."Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.İlan olunur."


BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI-ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Bankacılık ve Sigortacılık YO

Bankacılık

-

Yrd.Doç.

1

Bankacılık Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve bankacılık alanında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

Ortaçağ Tarihi alanında doçent olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yeniçağ ve Yakınçağ tarihi alanında doçent olmak, 19. yüzyıl Irak tarihi üzerine çalışmaları bulunmak

Gastroenteroloji Enstitüsü

-

-

Yrd.Doç.

1

En az 4 yıllık Gastroenteroloji uzmanı olmak, Karaciğer hücre kültürü ve hepatit C virüsü ile infekte hücre kültür ve modellemede en az 1 yıllık deneyimi olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

Deniz/Deniz Ticaret Hukuku Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Muhasebe alanında Doçent Unvanı almış olmak, İleri düzeyde Almanca ve ayrıca tercihen İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak, Dalında Almanca yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Bilişim Yönetimi

Profesör

1

Çok iyi düzeyde Almanca ve tercihen İngilizce bilmek, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçent olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Örgütsel Davranış

Profesör

1

Alanında Doktora yapmış olmak, Alanında lisansüstü programlarda İngilizce ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama Bilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak, İleri düzeyde Almanca ve ayrıca tercihen İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak, Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk gibi alanların en az birinde ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

2

Muhasebe alanında Doçent Unvanı almış olmak, İleri düzeyde Almanca ve ayrıca tercihen İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak, Muhasebe alanında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlar yapmış olmak, Dalında Almanca yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe ve Finansman alanında Doçent unvanı almış olmak, Alanında uluslararası yayınlanmış makalesi olması, Alanında İngilizce ders vermiş olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Örgütsel Davranış

Doçent

1

Alanında Doktora yapmış olmak, Alanında lisansüstü programlarda İngilizce ders vermiş ve tez yönetmiş olmak, Alanında akademik araştırmalar yürütmüş olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim Organizasyon alanında Doçent unvanı almış olmak, İşletme Doktorası yapmış olmak, Yönetim Organizasyon ve İnsan Kaynakları alanında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak, Alanında İngilizce ders vermiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama Bilim Dalında Doçent unvanı almış olmak, Perakendecilik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sosyal Medya, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konularında Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama Bilim Dalında Doçent unvanı almış olmak, Pazarlama Etiği, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Sosyal Medyada Ağızdan Ağıza Pazarlama, Görsel Mağazacılık konularında Ulusal ve Uluslararası yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji Bilim Dalında Doçent unvanı almak ve Örgüt Kültürü konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji Bilim Dalında Doçent unvanı almak ve Örgütsel Davranış konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Yardımcı Doçent

1

Çok iyi düzeyde Almanca ve tercihen İngilizce bilmek, İşletme Enformatiği veya Enformatik veya İşletme alanında Doktorasını yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Yardımcı Doçent

1

Çok iyi düzeyde Almanca ve tercihen İngilizce bilmek, İşletme Enformatiği veya Enformatik veya İşletme alanında Doktorasını yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Yazılım Sistemleri Geliştirme

Yardımcı Doçent

2

Çok iyi düzeyde Almanca ve tercihen İngilizce bilmek, İşletme Enformatiği veya Enformatik veya İşletme alanında Doktorasını yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malz. Müh. Böl.

-

Yrd.Doç.

1

Polikarbonatların UV ile sertleşebilen malzemelerle kaplanması ve polimer matrisli kompozit malzemeler üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Elektrofizyoloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Fungal enfeksiyonların tanı ve tedavisi alanında bilimsel araştırma tecrübesi bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Halk Sağlığı Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Kalp- Damar Cerrahisi Anestezisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

IVF kursu sertifikası ve yurtdışından Endoskopik Cerrahi sertifikası bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

“NUCLEONICA” ve “PET/CT” sertifikalı ve “PET/CT” / “Gama Probe” için 5 yıl klinik tecrübeli

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Şizofreni hastalarında bazal metabolizma hızı ile ilgili araştırma yapmış olmak ve Uluslararası Faz çalışmalarında araştırıcı olarak çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Girişimsel 3-D Ekokardiyografi konusunda Uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

15 yıllık biyofizik eğitimi tecrübesi olması, Manyetik Alanların Canlılara Etkisi üzerinde çalışmaları olması.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Maksillofasiyal-Ortognatik cerrahi, Dudak-Damak Yarıkları, El Cerrahisi ve Distraksiyon Osteogenezi konularında deneyim sahibi olmak. Mikrocerrahi sertifikası ve deneyimi bulunmak. Yurtdışında mesleki bilgi arttırıcı çalışmalarda bulunmuş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

Reprodüktif endokrinoloji ve infertilite alanında tezi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

En az 1 yıl süreyle Yurt dışında Mezotelyoma ve Özofagus Cerrahisi konusunda çalışmış olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.08.2013 10:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394