Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (18 Şubat 2013)

  Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi.

banner396

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (18 Şubat 2013)

  Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi.

18 Şubat 2013 Pazartesi 10:36
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (18 Şubat 2013)

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi...


 Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.İlan olunur.ADRESLERM.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBULM.Ü.Atatürk Eğit.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBULM.Ü.Dişhekimliği Fak.:Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/İSTANBULM.Ü.Eczacılık Fak.:Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBULM.Ü.Fen Edebiyat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBULM.Ü.İktisat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBULM.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBULM.Ü.İşletme Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No:1 Bahçelievler/İSTANBULM.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBULM.Ü.Sağlık Bilimleri Fak.:Kartal Devlet Hastanesi yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBULM.Ü.Siyasal Bil.Fak.:Cuma Yolu Cad.Anadoluhisarı-Beykoz/İSTANBUL 34820M.Ü.Teknoloji Fak.Dek:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBULM.Ü.Tıp Fak.:Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL 
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

O. Öğr.Fen ve Mat.Al.Eğit .-Kimya Eğitimi

Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini kimya eğitimi alanında yapmış olmak.

Eğit.Bil .-Eğit.Prog.ve Öğrt .

Yardımcı Doçent

2

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak. En az 5 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, öğretmen özyeterlilikleri veya modüler sistem konularından birinde çalışmaları bulunmak.

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri

Doçent

1

Oral Histoloji alanına çalışmaları olmak.

Endodonti

Yardımcı Doçent

1

Endodontide sonlu elemanlar konusunda doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Eczacılık Temel Bilimleri

Profesör

1

Kimya Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak ve yüzey aktif maddeler konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Temel Bilimleri

Profesör

1

Biyofizik Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak ve Protein sentezi mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak.

Farmakognazi

Doçent

1

Farmakognazi Bilim Alanında Doçent ünvanına sahip olmak.

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji Bilim Alanında Doçent ünvanına sahip olmak.

Farmasötik Kimya

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Fizik –Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

Pozitron Yokolma Ömür Spektroskopisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kimya-Analitik Kimya

Doçent

1

Makrohalkalı metal komplekslerinin sentezi, konusunda çalışmış olmak.

Kimya-Organik Kimya

Doçent

1

Makrohalkalı bileşiklerin sentezi, konusunda çalışmış olmak.

Matematik-Topoloji

Doçent

1

Konveko kümeler ve zayıf Süreklilik konularında çalışmış olmak.

Matematik-Cebir ve Sayılar Teorisi

Yardımcı Doçent

1

Kodlama teorisi üzerine çalışmış olmak.

Sosyoloji-Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Tarihsel Sosyoloji üzerine çalışmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

İş Hukuku alanında doçent olmak ve İşyerinde, psikolojik taciz alanında çalışmaları olmak.

Ekonometri

Yardımcı Doçent

1

Ekonometri Lisans mezunu olmak Yüksek Lisans ve Doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İslam Hukuku

Profesör

1

İslam Hukuku alanında Doçent olmak.

İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

İslam Mezhepleri Tarihi alanında Doçent olmak.

Hadis

Doçent

1

Hadis alanında Doçent olmak.

Felsefe Tarihi

Doçent

1

Felsefe alanında Doçent olmak.

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

1

İngilizce İlahiyat Programında ders verebilecek dil puanına sahip olmak.

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

2

İlk dönem İslam Tarihi üzerine doktora yapmış olmak.

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

1

Arapça ders verebilecek dil puanına sahip olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İşletme-Muhasebe Finansman

Doçent

2

Muhasebe Bilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak. Uluslararası Muhasebe Standartları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

End.Müh . -Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak ve Tersine Lojistik alanında çalışmaları bulunmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Makine Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Teknolojileri konusunda yayın sahibi ve uzman olmak.

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

Robotik ve İmalat Otomasyonu konusunda yayınları olmak; CAD-CAM, FMS, CİM ve makine tasarımı alanlarında uzman olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

Kaynak Metalurjisi , Plastiklerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı, Paslanmaz Çelik Kaynağı ve Ultrasonik Muayene konusunda uzman olmak.

Tekstil Mühendisliği

Profesör

1

İplik tüylülüğü, tekstüre ipliği ve iplik geometrisi konularında yayın sahibi ve uzman olmak.

Tekstil Mühendisliği

Profesör

1

Teknik Tekstiller ve Tekstil Malzemelerinin Güç Tutuşuluğu konularında yayın sahibi ve uzman olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Elektrik Piyasaları, Elektrik Güç Sistem Çökmeleri ve LED Aydınlatma konusunda yayın sahibi ve uzman olmak.

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Ürün Geliştirme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme ve Tasarım Kalitesi konusunda yayın sahibi ve uzman olmak.

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

1

Uçaklarda Yapısal Durum İzleme Arıza Teşhisi, Enerji Depolama konularından yayın sahibi ve uzman olmak.

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

1

Genel ve Özel Elektrik Makineleri Teorisi, Tasarımı, Lineer Elektrik Makineleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda yayın sahibi ve uzman olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Robotik, Görüntü İşleme, Endüstriyel Otomasyon ve Otomatik Kontrol konularında yayın sahibi ve uzman olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Lineer Asekron Motorlar, Power LED’ler ve yenilenebilir enerji konularında yayın sahibi ve uzman olmak.

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Termoelektrik Güç, Fotolitografi tekniği ile TMR,GMR aygıt üretimi üzerine uzman olmak.

Tekstil Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Magneto reolojik sıvıların 3 boyutlu kumaşlarda kullanımı, tekstil takviyeli kompozitlerin üretimi ve ultrasonik enerjinin tekstilde kullanılması üzerine çalışmalar yapmış ve uzman olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesinde eğitim öğretim faaliyetlerinde deneyimli olmak, tanısal patolojinin Pulmoner Patoloji, Jinekopatoloji alanlarında özelleşmiş ve deneysel Patolojide deneyimli olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak,En az 5 yıllık rutin anaerop bakteriyoloji laboratuvarı deneyimi olmak,

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Psikanaliz konusunda deneyimli, destekleyici psikoterapide eğitici ve nöropsikolojik değerlendirme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Kardiyak cerrahi sonrası görülen komplikasyonlar üzerine doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınları olmak.

Tıbbi Genetik

Doçent

1

İnsan Genetiği, İmmunogenetik ve doku tiplendirme konusunda yurt dışı deneyimi olmak,Tıbbi Biyoloji ve Genetik de Doktorası olmak, Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlusu Belgesi bulundurmak.

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

Avrupa Meme Cerrahisi Yeterlilik Sertifikası olmak.

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Fellow of European Board of Ophthalmology diplomasına sahip olmak, Özellikle ilaç toksisitesi ve kök hücre alanında çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Yurtdışında klinik ve preklinik çalışmalarda deneyim sahibi olmak, Medikal Onkoloji uzmanı olmak.

Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji lisans programını tamamlamış olmak, 3 veya daha fazla süre yüksek öğretim düzeyinde eğitim ve rehberlik/danışmanlık deneyimi olmak,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Hastane İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Sağlık Bilişimi alanında deneyimli ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Sistemleri Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak, Sağlık Yönetimi ve Biyoistatistik alanında deneyimli ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kentleşme ve Çevre Sorunları (Türkçe)

Profesör

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Kentleşme, Çevre, Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

Profesör

1

Uluslararası Hukuk alanında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler (Türkçe)

Doçent

1

Sosyoloji Bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kentleşme, göç ve gecekondulaşma konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Kentleşme ve Çevre Sorunları (Türkçe)

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Bu alanlarda bilimsel çalışmaları bulunmak.

Siyasi Tarih (İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Avrupa Birliği ile Avrupa Tarihi ve Siyaseti üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.02.2013 10:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394