İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 46 Personel Alıyor!

İstanbul -Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda 46 Öğretim görevlisi alımı yağılacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

Akademik İlanlar 19.03.2019, 15:20 19.03.2019, 22:42
3667
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 46 Personel Alıyor!

İstanbul -Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan ilanda 46 Öğretim görevlisi alımı yağılacağı açıklandı.Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Başvuru Şartarı ve Detayları:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 - Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4 - Adli Sicil Kaydı,
5 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7 - Kimlik Fotokopisi
8 - Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3 - Adli Sicil Kaydı,
4 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6 - Kimlik Fotokopisi

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
1 - İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3 - Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4 - İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6 - İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8 - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9 - Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.
10 - 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
11 - İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal ihtisası yapmış olmak, üç boyutlu ekokardiyografi teknikleri konusunda deneyimli ve bilimsel çalışması olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk Romatolojisi yan dal ihtisası yapmış olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk Gastroenterolojisi yan dal ihtisası yapmış olmak. İnflamatuar Barsak hastalıkları üzerine deneyimli ve genetik çalışma yapmış olmak
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DOÇENT 1 Doku kültürü ve elektron mikroskopisi alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Otizm ve çocuklarda uyku üzerine deneyimli ve bilimsel çalışması olmak
AİLE HEKİMLİĞİ DOÇENT 1 İyi klinik uygulamaları alanında deneyimli olmak
ACİL TIP DOÇENT 1 Akut Travmalar üzerinde deneyimli ve Travma skorlama sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Geropsikiyatri ve elektrofizyoloji deneyimine sahip ve o alanda bilimsel çalışmaları olmak
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Bipolar bozukluklar, şizofreni ve adli pskiyatri alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 El rehabilitasyonu,Tanısal ultrasonografi ve ultrasonografik girişimsel işlemler alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 Omurilik yaralanmaları ve Rehabilitasyonu konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DOÇENT 1 Kalp nakli konusunda deneyimli olmak ve bilimsel çalışma yapmış olmak
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DOÇENT 1 Epilepsi Cerrahisi konusunda deneyim sahibi ve bilimsel çalışmaları olmak
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DOÇENT 1 Glial Tümörler ve uyanık cerrahi alanında deneyimli ve bilimsel çalışması olmak
ÇOCUK CERRAHİSİ DOÇENT 1 Çocuklarda Robotik Torax cerrahisi uygulamaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
RADYOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Nöroradyoloji konusunda deneyimli ve bilimsel çalışması olmak
TIBBİ PATOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Nöropatoloji konusunda deneyimli ve bilimsel çalışması olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Çocuk hematolojisi alanında yan dal ihtisası yapmış olmak.Pediatrik kemik iliği ve kök hücre nakli konusunda deneyimli, yurt dışı deneyimi olan
GÖZ HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Oküler yüzey hastalıkları ve limbal kök hücre nakilleri ve kontakt lens konusunda deneyimli ve bilimsel çalışma yapmış olmak
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA PROFESÖR 2
ORMANCILIK POLİTİKASI VE YÖNETİMİ DOÇENT 2
HAVZA YÖNETİMİ DOÇENT 1
ORMANCILIK EKONOMİSİ DOÇENT 1
ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU DOÇENT 1
ORMAN BİYOLOJİSİ VE ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DOÇENT 1
PROSES VE REAKTÖR TASARIMI DOÇENT 2
ELEKTRONİK DOÇENT 1
UYGULAMALI JEOFİZİK DOÇENT 1
YAPI DOÇENT 1
ORGANİK KİMYA DOÇENT 1
FİZİKO KİMYA DOÇENT 1 Nükleer Kimya alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
BİYOMEKANİK DR.ÖĞR. ÜYESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK PROFESÖR 1 Doçentlik Ünvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim alanında almış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Doçent ünvanı almış Veteriner Hekim olmak ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar konusunda çalışmalar yapmış olmak
VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında Doçent ünvanı almış Veteriner Hekim olmak ve et kalitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak
VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 Veterinerlik Mikrobiyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak ve antibakteriyal direnç konularında bilimsel çalışmaları olmak
VETERİNERLİK ZOOTEKNİ DOÇENT 1 Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik Bilim alanında Doçent Ünvanı almış Veteriner Hekim olmak ve Genetik Bilim alanında kalıtsal hastalıklar konusunda çalışmaları olmak
VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
GIDA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6