İnönü Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(1 Aralık 2012)

      İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden   Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca.

banner396

İnönü Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(1 Aralık 2012)

      İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden   Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca.

01 Aralık 2012 Cumartesi 23:45
İnönü Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(1 Aralık 2012)

 

 

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine...


  


 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden


 


Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür, ilan olunur.


 


MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR :


 


PROFESÖRLER


 


1 - Profesör kadroları daimi statüde olup. adavlar dilekçe ve ekindeki bütün dosvalanna: doçentlik beldelerini, noter veva resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.


 


2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Esen olarak göstereceklerdir.


 


DOÇENTLER :


 


1- Doçent kadroları daimi statüde olup. adavlar dilekceVe ekindeki bütün dosvalanna: doçentlik bebelerini, noter veva resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.


 


2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


YARDIMCI DOÇENTLER :


 


1 - Adavlar dilekçe (vatana dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosvalanna: oorenim beldelerini, noter veva resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.


 


2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 3- Yardıma Doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.


 


NOT:


 


1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.


 


2- Adaylar sadece bir Anabüim Dalına müracaat edebilirler.


 


3-Tıp Fakültesi için başvuracak adayiarın ders verebilecek düzeyde ingilizce bilmeleri şarttır. İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.


 
BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bitimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Tıbbi Anatomide doktora yapmış ve doçentliğini Tıbbi Anatomide almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyolojı

Profesör

1

1

 

Tp Fakültesi

Cerrahı Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Mikrocerrahı Eğitimi Almış Olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

 

İktisadı ve idari Bilimler Fakültesi

iktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültes

ilköğretim

Fen Bilgisi öğretmenliği

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

2

 

Tp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Karaciğer Nakli Tecrübesi Olmak

Tp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

Tp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

2

 

Tp Fakülte »

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötfc Botanik

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötk Toksıkoloji

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Doçent

1

 

 

Malatya SYO

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

EOtöm Faktftes #

ilköğretim

Matematik Öğretmenliği

Doçent

1

1

Değme metrik manıfoidlar konusuıda çalışmaları oimak

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç

3

1

Romatotoji Uzmanı Olmak.

Tıp Faküttes .

Cerrahi Tıp Bdimlerı

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç

3

1

Hematolenfoid Patoloji Eğitimi Almış Olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağl $ ve Hastalıkları

Yrd.Doç

3

1

Çocuk Hematoloji Uzmanı Olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkian

Yrd.Doç

3

1

Çocuk Alierjı Eğitimi Almış Olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahı Tıp Biimlen 1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç

3

1

Spinal Biyomekanfc Konusunda Tecrübeli Olmak.
Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç

3

1

Ortopedik Adi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoiojı ve Reanimasyon

Yrd.Doç

3

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahı Tıp Bilimlen

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç .

3

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bdimlen

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd.Doç

3

1

Tıbbı Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yrd.Doç .

3

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakürtesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazgımı

Yrd.Doç .

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Yrd.Doç .

3

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi öğretmenliği

Yrd.Doç

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve öğretimi

Yrd.Doç

3

1

Üstün Yetenekliler eğitimi konusunda çaltşmalan olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd.Doç

3

1

 

Malatya SYO

Ebelik

Ebelik

Yrd.Doç

3

1

Ebelik yüksek lisans mezunu ; doğum kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanmda doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç

3

1

islam Tarihi alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimlen

Din Felsefesi

Yrd.Doç

3

1

Gazali ve ibn Rüşd üzerinde çalışmaları olmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tahtım

Halkla ilişkiler

Yrd.Doç

3

1

Sosyal Medya ve Sosyal Sermaye alanmda doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç

3

1

Dilbilim alannda doktora yapmış olmak

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.12.2012 23:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394