Hitit Üniversitesine Öğretim üyesi Alımı(13 Ekim 2012)

      Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.

banner396

Hitit Üniversitesine Öğretim üyesi Alımı(13 Ekim 2012)

      Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.

13 Ekim 2012 Cumartesi 09:13
Hitit Üniversitesine Öğretim üyesi Alımı(13 Ekim 2012)

 

 

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim...


  


 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.


 


Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.


 


Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.


 


Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:


 


PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;


 


- Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)


 


- Özgeçmiş


 


- Yayın Listesi


 


- 2 (iki) adet fotoğraf


 


- Nüfus cüzdanı sureti


 


- Doçentlik belgesi


 


- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,


 


Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


 


DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;


 


- Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),


 


- Özgeçmiş,


 


- Yayın Listesi


 


- 2 (iki) adet fotoğraf,


 


- Nüfus cüzdanı sureti,


 


- Doçentlik belgesi,


 


- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,


 


Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


 


Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.


 


YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;


 


- Başvuru dilekçesi ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),


 


- Özgeçmiş,


 


- Yayın Listesi


 


- 2 (iki) adet fotoğraf,


 


- Nüfus cüzdanı sureti,


 


- Başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi


 


- Yabancı Dil Belgesi


 


- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,


 


Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD


 


Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.


 


Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.


 


-Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi No:56 ÇORUM


 


-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 


-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.


 


-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.


 


-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Daire Başkanlığı tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.


 


Duyurulur.


 


Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Koroner bypass cerrahisi için radial arter grefti çıkarmada yeni teknik, mitral kapak yamirinde yeni loop korda replasman tekniği, ve kord kısaltmayla beraber kordal transferde modifiye yaklaşım konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Böbrek kist hidatiklerinin nefrektomiye gerek kalmadan omentoplasti yöntemi ile tedavisi konusunda uluslararası çalışmaları olmak ve inguinal herni onarımında yeni teknik tarif etmiş ve uluslararası çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Yanık ve yara bakımı konusunda deneyim sahibi ve uluslararası çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

3

1

Yardımcı üreme teknikleri klinik eğitimi sertifikasyonu olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısında elastosonografi ile saptanan strain indeksin tanısal değeri ve Çölyak hastalığında kapsül endoskopi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Doğuştan çarpık ayaklı olgularda Ponseti yöntemi ve Gelişimsel Kalça Displazisinde Aynı Seansata Açık Redüksiyon ve Salter Osteotomisi konularında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

3

1

Malign melanomların diseksiyonları ve adjuvant interferon ile tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

Aile Hekimliğinde Kalitatif Çalışma Yöntemleri konusunda deneyimli olmak bu konuda araştırmalar yapmış olmak, Hipertansiyon, Diyabet, Obezite ve Kalp yetmezliği konularında uluslararası çalışmaları olmak Geriatrik hasta popülasyonunda bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda epidemiyolojik araştırmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak, çift-balon enteroskopi konusunda deneyimli olmak ve endoskopik retrograde kolanjiopankretografiye bağlı gelişen pankreatitler konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Atrial septal defekt ve koroner arter fistüllerinin perkütan yolla kapatılması konularında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Genç yaşta kalp krizi gecirenlerde genetik temelli çalışmalar yapmış olmak ve ileri evre Akciger hastalarının kardiak değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Hematolojik malignitelerle ve fulminant hepatik yetmezlik ile ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yandal uzmanı olmak ., Makroprolaktineminin klinik ve radyoljik bulguları, ve hipertiroidili hastaların subsantimetrik nodüllerinin ultrasonografik özellikleri ve papiller karsinom prevalansı konularında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Stereolojik yöntemler ve elektrikler sinapslar konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

3

1

Tıp Doktoru olmak, Mikrobiyoloji doçent olmak, parazitoloji doktorası olmak Parazitoloji alanında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak, Preanalitik hata kaynakları, idrar analizlerinde hata kaynakları konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

3

1

Tıp doktoru olmak, Fizyoloji uzmanı olmak, deneysel diyabet konusunda ulusal ve uluslararası yayınları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embryoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp doktoru olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası sahibi olmak, Hiperbarik oksijen ve sistemik nikotin kullanımına rat nazal mukozasının cevabı konularında ve streptozotosinle indüklenen diyabetik ratlarda etil piruvatın koruyucu etkisi konularında çalışmaları olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Elit sporcularda fiziksel uygunluk ve sporcu sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak ve alanı ile iglili en az 10 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Alaca Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

-

Yardımcı Doçent

3

1

Serbest radikaller, Antioksidanlar ve Sitokinler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

-

Doçent

1

1

Demir bazlı alaşımlarda martensitik faz dönüşümleri karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

-

Profesör

1

1

Toksikoloji, Sitoloji ve Histoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

-

Doçent

1

1

Muhasebe meslek etiği konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

-

Yardımcı Doçent

3

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

-

Yardımcı Doçent

3

1

Kelam alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

-

Profesör

1

1

İslam Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

Kaynak veya Döküm konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

2

İlgili fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik Haberleşme bölümlerinden lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

2

İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

-

Yardımcı Doçent

3

3

Çocuk gelişimi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

-

Yardımcı Doçent

3

2

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Yardımcı Doçent

3

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktorasını yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Teknik Programlar

-

Yardımcı Doçent

3

1

Sanatta yeterlilik tez konusu tezhip sanatı ile ilgili olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.10.2012 09:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394