Hitit Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(7 Kasım 2012)

        T.

banner396

Hitit Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(7 Kasım 2012)

        T.

07 Kasım 2012 Çarşamba 09:10
Hitit Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(7 Kasım 2012)

 

 

 

 

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan...


  


 


 


T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile aynı yönetmelikte yapılan değişiklik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.hitit.edu.tr.) yayımlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


 


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


 


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.


 


2) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


3) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak; Lisans mezunu olarak başvuracak öğretim görevlisi adaylarında alanlarında en az On yıl tecrübeli olmak.


 


4) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. Yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmaz.


 


5) Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.


 


MUAFİYET


 


1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,


 


b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Arş.Gör.,


 


Okutman unvanlarında çalışmakta olanlar,


 


c) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim


 


Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar


 


Merkezi Sınav (ALES)’den,


 


2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise Yabancı Dil koşulundan


 


muaftır.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER


 


1- Dilekçe (http://www.hitit.edu.tr adresinde yer alan dilekçe doldurularak başvurulan birim, anabilim dalı, yazışma adresi, telefon numarası ve duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.)


 


2- Özgeçmiş


 


3- Nüfus cüzdanı fotokopisi


 


4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi, yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)


 


5- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)


 


6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi


 


7- ALES sonuç belgesi fotokopisi


 


8- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)


 


9- Alanlarında tecrübe belgesi. (Tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde kabul edilmeyecektir.)


 


10-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.


 


NOT: İstenen belgelerin fotokopi olması durumunda Resmi Kurumlarca “ASLI GİBİDİR” yapılarak onaylanması gereklidir.


 


BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ


 


Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.


 


Başvuru, kadronun ilan edildiği ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.


 

 

Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi veya Sağlık İdaresi bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.

Öğretim Görevlisi

1

20 Kasım 2012 T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile aynı yönetmelikte yapılan değişiklik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.hitit.edu.tr.) yayımlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. OKUTMAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.2) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.3) Yabancı Dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.4) Yabancı Dil okutmanı başvurularında ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretik Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.5) Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.  MUAFİYET1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Arş.Gör.,Okutman unvanlarında çalışmakta olanlar,c) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları YükseköğretimKurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlarMerkezi Sınav (ALES)’den,2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise Yabancı Dil koşulundanmuaftır. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1- Dilekçe (http://www.hitit.edu.tr adresinde yer alan dilekçe doldurularak başvurulan birim, anabilim dalı, yazışma adresi, telefon numarası ve duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.) 2- Özgeçmiş 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi, yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) 5- İki adet fotoğraf 6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 7- ALES sonuç belgesi fotokopisi 8- Varsa Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 9-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. NOT: İstenen belgelerin fotokopi olması durumunda Resmi Kurumlarca “ASLI GİBİDİR” yapılarak onaylanması gereklidir.  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİBaşvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.Başvuru, kadronun ilan edildiği ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Lisans mezunu olmak.

Okutman

1

20 Kasım 2012

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.11.2012 09:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394