Hitit Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (16 Ekim 2012)

      T.

banner396

Hitit Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (16 Ekim 2012)

      T.

16 Ekim 2012 Salı 17:23
Hitit Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (16 Ekim 2012)

 

 

 

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak...


  


 


T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile aynı yönetmelikte yapılan değişiklik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.hitit.edu.tr.) yayımlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ


 


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


 


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.


 


2) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


3) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak; Lisans mezunu olarak başvuracak öğretim görevlisi adaylarında alanlarında en az On yıl tecrübeli olmak.


 


4) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. Yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmaz.


 


5) Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.


 


MUAFİYET


 


1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,


 


b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Arş.Gör.,


 


Okutman unvanlarında çalışmakta olanlar,


 


c) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim


 


Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar


 


Merkezi Sınav (ALES)’den,


 


2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise Yabancı Dil koşulundan


 


muaftır.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER


 


1- Dilekçe (http://www.hitit.edu.tr adresinde yer alan dilekçe doldurularak başvurulan birim, anabilim dalı, yazışma adresi, telefon numarası ve duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.)


 


2- Özgeçmiş


 


3- Nüfus cüzdanı fotokopisi


 


4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi, yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)


 


5- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)


 


6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi


 


7- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi


 


8- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi


 


9- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)


 


10- Alanlarında tecrübe belgesi. (Tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde kabul edilmeyecektir.)


 


11-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.


 


NOT: İstenen belgelerin fotokopi olması durumunda Resmi Kurumlarca “ASLI GİBİDİR” yapılarak onaylanması gereklidir.


 


BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ


 


Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.


 


Başvuru, kadronun ilan edildiği ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

İlgili Fakültelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

30 Ekim 2012

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği veya Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

30 Ekim 2012


T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile aynı yönetmelikte yapılan değişiklik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.hitit.edu.tr.) yayımlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.2) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.3) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca yapılacaktır.4) Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.5) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. MUAFİYET1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Arş.Gör.,Okutman unvanlarında çalışmakta olanlar,c) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları YükseköğretimKurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlarMerkezi Sınav (ALES)’den,2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise Yabancı Dil koşulundanmuaftır. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1- Dilekçe (http://www.hitit.edu.tr adresinde yer alan dilekçe doldurularak başvurulan birim, anabilim dalı, yazışma adresi, telefon numarası ve duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.) 2- Özgeçmiş  3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti ( ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi )  5- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge 6- İki adet fotoğraf  7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 8- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi  9- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi 10- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 11-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.   NOT: İstenen belgelerin fotokopi olması durumunda Resmi Kurumlarca “ASLI GİBİDİR” yapılarak onaylanması gereklidir. BAŞVURU SÜRESİ VE YERİBaşvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.Başvuru, kadronun ilan edildiği ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.   

Arkeoloji Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Araştırma Görevlisi

1

30 Ekim 2012

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

30 Ekim 2012

 

İlgili Fakültelerin İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve Muhasebe anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

30 Ekim 2012

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.10.2012 17:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394