Hitit Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(7 Ocak 2013)

  anabilim DALI TEZLİ yüksek LİSANS Öğrenci Kontenjanı ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA BİYOLOJİ 2 SAYISAL 1-Lisans derecesi, Biyoloji alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde.

banner396

Hitit Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(7 Ocak 2013)

  anabilim DALI TEZLİ yüksek LİSANS Öğrenci Kontenjanı ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA BİYOLOJİ 2 SAYISAL 1-Lisans derecesi, Biyoloji alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde.

07 Ocak 2013 Pazartesi 12:47
Hitit Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(7 Ocak 2013)

 
anabilim DALI

TEZLİ yüksek LİSANS Öğrenci Kontenjanı

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMABİYOLOJİ

2

SAYISAL

1-Lisans derecesi, Biyoloji alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde...


 
anabilim DALI

TEZLİ yüksek LİSANS Öğrenci Kontenjanı

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

BİYOLOJİ

2

SAYISAL

1-Lisans derecesi, Biyoloji alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde bilimsel hazırlık programına alınırlar. (Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.7)

KİMYA

9

SAYISAL

1-Lisans derecesi, Kimya alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde bilimsel hazırlık programına alınırlar. (Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.7)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

18

SAYISAL

1-Lisans derecesi, Kimya Mühendisliği alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıklarıtakdirde bilimsel hazırlık programına alınırlar. (Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.7)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

16

SAYISAL

1-Lisans derecesi, Makine Mühendisliği alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıklarıtakdirde bilimsel hazırlık programına alınırlar. (Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.7)
BAŞVURU TARİHLERİ BAŞVURU YERİMÜLAKAT YERİMÜLAKAT TARİHİ SONUÇLARIN İLANIKESİN KAYIT TARİHLERİ YEDEK KAYITBaşvurular 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. :Hitit Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Çepni mah. Fen Lisesi cad. (Eski Rektörlük Binası Arkası) 19100 ÇORUM Tel: 0364-6661112 /4006-4007-4008
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fak.(Kimya Müh. ve Mak. Müh.) - Fen-Edebiyat Fak.(Kimya ve Biyoloji) :23 Ocak 2013, Saat 10.0025 Ocak 2013 (Sonuçlar Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nde ilan edilecek, ayrıca www.fbe.hitit.edu.tr adresinde duyurulacaktır.) :04-06 Şubat 2013
Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.YATAY GEÇİŞ KONTENJANIANABİLİM DALI

KONTENJAN

AÇIKLAMA

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 9. Maddesi ve Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin 12. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince alınacaktır

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

2

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 9. Maddesi ve Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin 12. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince alınacaktır

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

3

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 9. Maddesi ve Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin 12. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince alınacaktır

KİMYA ANABİLİM DALI

2

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 9. Maddesi ve Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin 12. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince alınacaktır


YÜKSEK LİSANSBAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLARa) Adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan lisans diplomasına sahip olmaları ve 100'lük sistemde en az 60; 4'lük sistemde ise en az 2,30 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,
b) ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,
c) ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri gerekir.BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER1- Aday tarafından doldurulacak başvuru dilekçesi (Enstitüden sağlanır.)
2- Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği. (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar içinayrıca,Yüksek Öğretim Kurulu'ndan alınan denklik belgesi)
3- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti. Adaylardan 4'lük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin 100'lük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme 100'lük sisteme göre yapılacaktır.
4- ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5- ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslıveya onaylı sureti,
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİYüksek Lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.
Adayların ALES puanının % 50'si, lisans mezuniyet notunun %40'ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10'unun toplamı ile bulunacak puanlar kontenjanın iki katına kadar sıralanır.KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Lisan programları için;Adayların ALES puanının % 50'si, lisans diploma derecesinin %20'si, yabancı dil puanının (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) %20'si ve 100 tam puan üzerinden 50'den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10'u alınır.Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER1- Kayıt formu (Enstitüden temin edilecek)2- Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti. (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar içinayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan alınan denklik belgesi)
3- Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin 100'lük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme 100'lük sisteme göre yapılacaktır.
4- ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
5- ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslıveya noter onaylı sureti,
6- 6 adet vesikalık fotoğraf (Mevzuata uygun çekilmiş)
7- Nüfus cüzdanı onaylı örneği,8- Erkek öğrenci adaylardan, ilgili askerlik şubesinden alınacak "Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır" ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
9- Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi

T.CHİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMI İLANI2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR


ANABİLİM DALI

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

10 (On)

SAYISAL

1-Lisans derecesi, Makine Mühendisliği alanı dışında olan adaylar kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde bilimsel hazırlık programına alınırlar. (Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.7)


BAŞVURU TARİHLERİBAŞVURU YERİ MÜLAKAT YERİ MÜLAKAT TARİHİ SONUÇLARIN İLANIKESİN KAYIT TARİHLERİ YEDEK KAYIT:Başvurular 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Ocak 2013, Saat 15.3025 Ocak 2013 (Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nde ilan edilecek, ayrıca www.fbe.hitit.edu.tr adresinde duyurulacaktır.) : 04-06 Şubat 2013Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
ANABİLİM DALI

DOKTORA

AÇIKLAMA

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

2 (İki)

Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin 13. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince alınacaktır


DOKTORABAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR Doktora programına başvurabilmek için adayların;1- Bir yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,2- Not ortalamalarının 100'lük sistemde en az 75; 4'lük sistemde ise en az 2,9 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,3- ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları veya hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha uzun süreli lisans diplomasıyla yapılan başvurularda ise en az 70 standart puan almış olmaları,4- KPDS veya ÜDS'den en az 55 puan almış olmaları ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birinden bu puana eşdeğer puan almış olmaları, gerekir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER1- Başvuracağı Doktora programını belirten başvuru dilekçesi (Enstitüden temin edilecek)2- Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'ndan alınan denklik belgesi)3- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti. Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme 100'lük sisteme göre yapılacaktır4- ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti5- ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı suretiMÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ Doktora Programları için;Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.Adayların ALES puanlarının %50'si, lisans mezuniyet notunun %40'ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10'unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar sıralanır.KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ Doktora programları için;ALES puanının % 50'si, yüksek lisans diploma derecesinin %20'si, yabancı dil puanının (ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb.) %20'si ve 100 tam puan üzerinden 50'den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10'u alınır.Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER1- Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecek)2- Doktora Programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'ndan alınan denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti)3- Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi ya da karşılığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme 100'lük sisteme göre yapılacaktır.4- ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı5- ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birine ait sınav sonuç belgesinin aslı6- 6 adet vesikalık fotoğraf (Mevzuata uygun çekilmiş)7- Nüfus cüzdanının onaylı örneği8- Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak "yüksek lisans veya doktora yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır" ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz9- Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi 


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.01.2013 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394