Hacettepe Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(22 Aralık 2012)

      Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim.

banner396

Hacettepe Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(22 Aralık 2012)

      Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim.

22 Aralık 2012 Cumartesi 13:12
Hacettepe Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(22 Aralık 2012)

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim...


  


 


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.


 


İsteklilerin, başvurularını 21 Aralık 2012 – 04 Ocak 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.


 


Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.


 


İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. Maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.


 


Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 


FAKÜLTE, KONSERVATUVAR, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL ANASANAT-ANABİLİM DALLARI


 


TIP FAKÜLTESİ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Halk Sağlığı

Profesör (İngilizce) (1)

1

Nöroloji

Profesör (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (İngilizce) (1) (2)

1

Adli Tıp

Profesör (İngilizce) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (3)

1

Halk Sağlığı

Profesör (Türkçe) (1)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (4)

1

İç Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (5)

1

Radyoloji

Profesör (Türkçe) (1)

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent (İngilizce) (1) (6)

1

Göz Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent (İngilizce) (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (İngilizce) (1)

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent (İngilizce) (1)

1

İç Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1) (7)

1

Kardiyoloji

Doçent (İngilizce) (1)

1

Biyoistatistik

Doçent (İngilizce) (1) (8)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Doçent (İngilizce) (1)

1

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent (Türkçe) (1) (10)

1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (11)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (12)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1) (5)

2

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent (Türkçe) (1) (9)

1

Tıbbi Biyokimya

Doçent (Türkçe) (1) (9)

2

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent (Türkçe) (1) (13)

1

Kalp Damar Cerrahisi

Yrd.Doçent (İngilizce) (1)

1

Göz Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (9)

1

Acil Tıp

Yrd. Doçent (İngilizce) (1)

1

Genel Cerrahi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Kardiyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (9)

1

Acil Tıp

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Radyasyon Onkolojisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (15)

1

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

 

 

İç Hastalıkları

Profesör (16)

1

İç Hastalıkları

Profesör (5)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (17)

1

Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

Nöroloji

Yrd. Doçent

1

Nükleer Tıp

Yrd. Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doçent

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Teknoloji

Profesör

1

Farmasötik Toksikoloji

Profesör (18)

1

Farmasötik Mikrobiyoloji

Profesör (19)

1

Farmakoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doçent

1

Analitik Kimya

Yrd. Doçent (19)

1

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör (20)

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent (21)

1

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Profesör (1)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri

Profesör

1

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör (1) (22)

1

Psikoloji

Profesör (23)

1

Tarih

Profesör (24)

1

Türk Halk Bilimi

Profesör

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör (25)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri

Doçent

1

Tarih

Doçent (26)

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doçent(1)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (27)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri

Yrd. Doçent (1) (28)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

Biyoloji Eğitimi

Profesör (1)

1

Fizik Eğitimi

Profesör (1)

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

Fizik Eğitimi

Doçent(1)

1

Matematik Eğitimi

Doçent(1)

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent

3

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doçent

2

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent (29)

1

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Analitik Kimya

Profesör (30)

1

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

Geometri

Doçent(31)

1

Topoloji

Doçent

1

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doçent

1

Olasılık Teorisi ve Süreçleri

Yrd. Doçent

1

Uygulamalı İstatistik

Yrd. Doçent

1

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd. Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent (32)

2

Resim

Doçent (33)

1

Seramik

Yrd. Doçent (34)

1

Grafik

Yrd. Doçent (35)

1

Resim

Yrd. Doçent (33)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Medeni Hukuk

Profesör

1

Medeni Hukuk

Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd. Doçent

1

Anayasa Hukuku

Yrd. Doçent

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

 

Hemşirelik Esasları

Profesör(1) (36)

1

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent (1) (37)

1

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (38)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ

 

 

İktisat Teorisi

Profesör (İngilizce) (1)

2

Uluslararası İlişkiler

Profesör(1) (39)

1

Sağlık İdaresi

Profesör

1

İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat

Profesör (İngilizce) (1)

1

İktisat Politikası

Doçent (İngilizce) (1)

1

İktisat Tarihi

Doçent (Türkçe)

1

Siyasi Tarih

Doçent(1)(40)

1

Örgütsel Davranış

Yrd. Doçent(1) (41)

2

Sosyal Hizmet

Yrd. Doçent (42)

2

Maliye Teorisi

Yrd. Doçent (43)

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent(1) (44)

2

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doçent (45)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Gıda Teknolojisi

Profesör (1)

1

Elektromanyetik Alanlar

Profesör (1)

1

Maden İşletmesi

Profesör (1)

1

Yapı

Doçent (46)

1

Katıhal Fiziği

Doçent (1)

1

Telekomünikasyon

Doçent (1)

1

Maden Yatakları Jeokimya

Yrd. Doçent

1

Cevher Hazırlama

Yrd. Doçent(1) (47)

1

Otomotiv

Yrd. Doçent(1) (48)

1

Gıda Bilimleri

Yrd. Doçent(1)

1

Jeodezi

Yrd. Doçent(1) (49)

1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yrd. Doçent(1)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

Diyetetik

Doçent

1

Beslenme Bilimleri

Yrd. Doçent

1

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doçent (50)

1

Odyoloji

Doçent (51)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent (52)

1

ATATÜRK İLK. VE INK. TAR. ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (53)

1

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (54)

1

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (55)

1

 

Yrd. Doçent

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Nanoteknoloji ve Nanotıp

Doçent (56)

1

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Ekonomik ve Sosyal Demografi

Profesör(1) (57)

1

Ekonomik ve Sosyal Demografi

Yrd. Doçent(1) (58)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Klinik Onkoloji

Yrd. Doçent (59)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doçent (60)

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yrd. Doçent (61)

1

MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU

Profesör (62)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Piyano

Profesör

1

 

 

    AÇIKLAMALAR


 


* Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları şarttır.


 


1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır.


 


2. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktorası olmak.


 


3. Çocuk Göğüs Hastalıkları konusunda uzman olmak.


 


4. Hematoloji uzmanı olmak.


 


5. Gastroenteroloji uzmanı olmak.


 


6. Doktorasını Fonksiyonel Nöroşirürji alanında yapmış olmak.


 


7. Romatoloji uzmanı olmak.


 


8. Doktorasını ve Doçentliğini Biyoistatistik konusunda yapmış olmak.


 


9. Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre ihtisas yapmış olmak.


 


10. Spinal kord rejenarasyonu konusunda sertifikası olmak.


 


11. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları konusunda doktorası olmak. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir.


 


12. Çocuk Onkolojisi yandal uzmanı olmak.


 


13. El Cerrahisi konusunda yandal uzmanlık eğitimi almış ve kompozit doku transplantasyonu yapıyor olmak.


 


14. Çocuk endokrinoloji uzmanı olmak.


 


15. Avrupa Çocuk Cerrahisi yeterlilik belgesi olmak.


 


16. Endokrinoloji uzmanı olmak.


 


17. Çocuk kardiyoloji uzmanı olmak.


 


18. Elektronspin rezonans konusunda uzman olmak.


 


19. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.


 


20. Ototransplantasyon ve Implant cerrahisi alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.


 


21. Digital Image analizinde deneyimli olmak.


 


22. Doktorasını okul kütüphaneciliği alanında yapmış olmak.


 


23. Doçentlik unvanını gelişim psikolojisi alanında yapmış olmak.


 


24. Doçentlik unvanını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak.


 


25. Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak.


 


26. Doçentlik unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.


 


27. Yükseklisans ve Doktorasını Dilbilimi (Göstergebilim) alanında yapmış olmak.


 


28. Doktorasını Sibirya Türk Lehçeleri üzerine yapmış olmak.


 


29. Doktorasını tarih eğitimi alanında yapmış olmak.


 


30. Analitik kimya alanında doçentliğini almış olmak.


 


31. Doktorasını kapalı regle yüzey alanında yapmış olmak.


 


32. Lisansüstü eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalında yapmış olmak.


 


33. Lisansüstü eğitimini Resim anasanat dalında yapmış olmak.


 


34. Lisansüstü eğitimini Seramik anasanat dalında yapmış olmak


 


35. Grafik tasarımı alanında Yükseklisans ve Sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak.


 


36. Doçentliğini Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.


 


37. Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.


 


38. Psikiyatri ve Ruh Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.


 


39. Doktorasını Türk Dış Politikası alanında yapmış olmak.


 


40. Doktorasını Orta Asya Entegrasyonu alanında yapmış olmak.


 


41. Doktorasını örgütsel davranış alanında yapmış olmak.


 


42. Doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak.


 


43. Doktorasını maliye alanında yapmış olmak.


 


44. Doktorasını pazarlama alanında yapmış olmak.


 


45. Doktorasını finansman alanında yapmış olmak.


 


46. Deprem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.


 


47. Çimento minerolojisi konusunda doktora yapmış olmak.


 


48. Esnek Mekanizmalar konusunda yayınları olmak.


 


49. Doktorasını GPS bazlı bölgesel iyonesfer modellemeleri konusunda yapmış olmak.


 


50. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.


 


51. Odyoloji ve Konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.


 


52. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.


 


53. Türk-Amerikan ilişkileri tarihi alanında doktora yapmış olmak.


 


54. Bilgi güvenliği alanında doktora yapmış olmak.


 


55. Adolesan sağlığı alanında çalışmak üzere istihdam edilecektir.


 


56. Doktorasını kanser tedavisinde nanotaşıyıcı sistemler konusunda yapmış olmak.


 


57. Doçentliğini sosyal demografi alanında almış olmak.


 


58. Sayısal yöntemler konusunda yükseklisans veya doktora yapmış olmak.


 


59. Medikal Fizik, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.


 


60. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktorasını yapmış olmak.


 


61. Doktorasını Eğitim Odyolojisi alanında yapmış olmak.


 


62. Doktorasını Ahşap Koruması alanında yapmış olmak.


 


KOŞULLARI ARANACAKTIR.


 


İlan olunur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.12.2012 13:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394