Gaziosmanpaşa Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(7 Ocak 2013)

  Anabilim Dalları Puan Türü (ALES) Kontenjan Başvuru Koşulları Tarih (Yüksek Lisans) Sözel 3 Bu kontenjan Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı içindir.

banner396

Gaziosmanpaşa Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(7 Ocak 2013)

  Anabilim Dalları Puan Türü (ALES) Kontenjan Başvuru Koşulları Tarih (Yüksek Lisans) Sözel 3 Bu kontenjan Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı içindir.

07 Ocak 2013 Pazartesi 12:47
Gaziosmanpaşa Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(7 Ocak 2013)

 
Anabilim Dalları

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru KoşullarıTarih (Yüksek Lisans)

Sözel

3

Bu kontenjan Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı içindir. Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat...


 


Anabilim Dalları

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Tarih (Yüksek Lisans)

Sözel

3

Bu kontenjan Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı içindir. Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği, Doğu Dilleri (Farsça ve Arapça) Bölümü veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.

İşletme (Yüksek Lisans)

Eşit Ağırlık

12

Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu olmak.

Türk Dili veEdebiyatı (Yüksek Lisans)

Sözel

4

Fen-Edebiyat/ Edebiyat, Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak
Doktora Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci KontenjanlarıAlanlar

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Tarih (Doktora)

Sözel

5

Toplam kontenjanın 3’ü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalına ayrılmış olup sadece bu alanda Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. 1 kontenjan Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için olup sadece Yakınçağ veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanlarında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. 1 kontenjan da Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalına tahsis edilmiş olup sadeceTürkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyaset Bilimleri veya Uluslararası İlişkiler Bilim Dallarında Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir. Ortaçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dallarındabaşvuranların Yüksek Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 olması, Türkiye Cumhuriyeti alanındabaşvuranların ise Yüksek Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 olması gerekir. Bütün alanlarda ALES’in sözel bölümünden 55 ve üzeri bir not alınmış olması şarttır


Anabilim Dalları

Puan Türü (ALES)

Kontenjan

Başvuru Koşulları

İşletme (Doktora)

Eşit Ağırlık

6

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini, Fakültelerin İşletme Bölümünde Yapmış Olmak.   BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


 


1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi http://ogr.gop.edu.tr/ensbasvuru/login.aspx adresinden eksiksiz doldurularak çıktısı başvuru esnasında Enstitüye teslim edilecektir.


 


2- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti, (İşletme Doktora programı için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti)


 


3- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans programlarında aldıkları derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren onaylı belge (Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.)


 


4-ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da şifresi belirtilmiş internet çıktısının onaylı sureti, (3 yıl içinde alınmış olan ALES sınav puanı geçerlidir.)


 


5- 2 adet vesikalık fotoğraf, (Mevzuata uygun çekilmiş)


 


6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi


 


7- Doktoraya başvuran adaylar için Yabancı Dil Başarı belgesi (55 puan) gereklidir.


 


Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları


 


1- ALES sınavından ilgili puan türünde (sözel/eşit ağırlık) en az 55 standart puan aldığını gösterir belge,


 


2- Yüksek Lisans Programı başvuruları değerlendirilirken ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Yabancı dil belgesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yabancı Dil Belgesi olmayanların katkısı sıfır olarak değerlendirilecektir.


 


Doktora Programına Başvuru Koşulları


 


1- ÜDS/KPDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer Puan almış olmak.


 


2- ALES sınavından ilgili puan türünde (sözel/eşit ağırlık) en az 55 standart puan, Lisans diploması ile başvuracak adaylardan ise en az 70 ALES ve 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olduğunu gösterir belge,


 


3- Doktora programı başvuruları değerlendirilirken, ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve Yüksek Lisans diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır.


 


BAŞVURU TAKVİMİ


 


Başvuru Tarihleri

07-18 Ocak 2013

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

23-24 Ocak 2013

Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

25-29 Ocak 2013

Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Yapılması

30-31 Ocak 2013

Ders Kayıtları

11-13 Şubat 2013

Başvuru Adresi:

Gaziosmanpaşa Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Binası Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi –TOKAT

Ayrıntılı Bilgi İçin

Tel: 0 356 252 16 16/3422-3424 – WEB: www.gop.edu.tr


NOT: Müracaatlar şahsen olup, mektup veya e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.Değerlendirmede asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDALİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJAN VE ŞARTLARIANABİLİM DALI

BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

BAŞVURU KOŞULLARI

Bahçe Bitkileri

Meyve Yetiştirme ve Islahı

7

4

Yüksek Lisans : Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak ve Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Sebze Yetiştirme ve Islahı

7

-

Yüksek Lisans : Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu Olmak

Bağ yetiştirme ve Islahı

10

-

Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak

Bitki Koruma

Herboloji

-

1

Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Biyoloji

Botanik

3

1

Yüksek Lisans : Fen, Fen-Edebiyat Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak Doktora: (Bitki Biyokimya veya Fizyolojisinde Çalışılacaktır)

Algaeoloji

1

-

Fen, Fen-Edebiyat Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak

Mikrobiyoloji

2

-

Fen, Fen-Edebiyat Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak (Mikrobiyoloji Alanında Çalışılacaktır)

Zooloji

2

1

Yüksek Lisans : Fen, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak

Moleküler Biyoloji

1

1

Yüksek Lisans : Fen, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu Olmak (Yağ Asitleri Konusunda Çalışılacaktır) Doktora: Tıp Fakültesi Mezunu Olmak

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

1

-

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik veya Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Katıhal Fiziği

3

1

Yüksek Lisans : Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü veya Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Katkılı Yarıiletkenler Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

1

-

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mezunu Olmak

Kimya

Analitik Kimya

8

-

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Anorganik Kimya

2

1

Yüksek Lisans : Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Organik Kimya

5

2

Yüksek Lisans : Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Fizikokimya

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Biyokimya

2

-

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

4

-

Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Mezunu Olmak

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

3

2

Doktora: Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Geometri

3

-

Fen, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik veya Matematik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi

-

1

Esnek Cebirsel Yapılar Konusunda Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

4

2

Yüksek Lisans : Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak Doktora: Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

3

-

Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

5

1

Yüksek Lisans : Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak Doktora: Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

5

3

Yüksek Lisans : Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

6

2

Yüksek Lisans : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Bitki Besleme

6

2

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik

4

-

Mühendislik, Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik Bölümlerinden Mezun Olmak

Elektrik-Elektronik

6

-

Mühendislik, Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik,Elektronik Bölümlerinden Mezun Olmak

Elektronik, Bilgisayar ve Kontrolü

6

-

Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim veya Endüstriyel Sanatlar Fakültelerinin Bilgisayar, Elektrik-Bilgisayar veya Kontrol Bölümlerinden Mezun Olmak

Biyosistem Mühendisliği

Arazi ve Su Kaynakları

3

-

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Tarımsal Yapılar

2

-

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü veya İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak

Tarımda Makine Sistemleri

2

1

Yüksek Lisans : Tarım Makinaları Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Tarım Makineleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Tarımda Enerji Sistemleri

3

1

Yüksek Lisans : Tarım Makinaları Bölümü, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Mezunu Olmak Bölümü Mezunu Olmak Doktora: Tarım Makinaları Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Biyomühendislik

 

8

5

Biyomühendislik, Kimya, Gıda ve Çevre Mühendisliği, Eczacılık Biyokimya, Kimya, Biyoloji, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak Rekombinant Protein Üretimi, Gıda Mikrobiyolojisi, Mikrobiyoloji veya Mikrobiyal Biyoteknoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Zootekni

Biyometri ve Genetik

2

-

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu Olmak

Yemler ve Hayvan Besleme

2

-

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu Olmak


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER1- Başvuracağı Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi http://fbe.gop.edu.tr adresinden doldurulacaktır.2- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,3- Yüksek Lisans için lisans, Doktora için Yüksek Lisans programlarında aldıkları derslerin başarı notunu ve mezuniyet not ortalamasını gösteren onaylı belge (Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş not döküm belgelerinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan dönüşüm tablosu kullanılarak gerçekleştirilecektir.)4- ALES Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,5-Doktoraya Başvuran adaylar için Yabancı Dil başarı belgesi (55 Puan)Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları1- ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 Standart puan aldığını gösterir belge,2- Yüksek Lisans Programı başvuruları değerlendirilirken ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Yabancı dil belgesi olmayanların katkısı sıfır olarak değerlendirilecektir.Doktora Programına Başvuru Koşulları1-ÜDS/KPDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul Tarafından Geçerliliği Kabul Edilen bir Yabancı Dil Sınavından Eşdeğer Puan Almış Olmak2- ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 standart puan, Lisans diploması ile başvuracak adaylardan ise en az 70 ALES ve 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olduğunu gösterir belge,3- Doktora programı başvuruları değerlendirilirken, ALES’ in %60’ı, ÜDS veya KPDS’ nin %15’ i ve Yüksek Lisans diploma notunun %25’ inin toplamı alınarak belirtilen kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır.   BAŞVURU TAKVİMİBaşvuru Tarihleri

07-18 Ocak 2013

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

23-24 Ocak 2013

Programlara Kesin Kayıtların Yapılması

25-28-29 Ocak 2013

Programlarda Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kayıtların Yapılması

30-31 Ocak 2013

Ders Kayıtları

11-13 Şubat 2013

Başvuru Adresi:

Gaziosmanpaşa Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT

Ayrıntılı Bilgi İçin

Tel: 0 356 252 16 16/3182-3183-3184 – WEB: www.gop.edu.tr

 

 

 


NOT: Müracaatlar şahsen olup, mektup veya elektronik başvurular kabul edilmeyecektir.Değerlendirmede asıl listede yer alıp, kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listede bulunan adaylara kayıt hakkı tanınacaktır.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDENEğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Tezli Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları
ANABİLİM DALLARI

BİLİM DALLARI

KONTENJAN

ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

PUAN TÜRLERİ (ALES)

EĞİTİM BİLİMLERİ (15)

Eğitimde Program Geliştirme

1

Eğitim Fakültelerinin Sınıf öğretmenliği programından mezun olmak

EŞİT AĞIRLIK

1

Eğitim Fakültelerinin İngilizce öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin Türkçe öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği programından mezun olmak

SAYISAL

1

Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL

3

Eğitim Fakültelerinin Resim – İş Öğretmenliği programından mezun olmak

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin Fransızca Öğretmenliği programından mezun olmak.

SÖZEL

1

Eğitim Fakültelerinin veya Mesleki Eğitim Fakültelerinin Turizm Eğitimi programından mezun olmak.

SÖZEL

4

Polis Akademisi, Harp Okulu veya Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlikle ilgili bir bölümünden mezun olmak

SÖZEL

İLKÖĞRETİM ( 30)

Sosyal Bilgiler Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı mezunu olmak

SÖZEL

Sınıf Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programı mezunu olmak.

EŞİT AĞIRLIK

Fen Bilgisi Öğrt.

10

Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi, Fizik veya Biyoloji Öğretmenliği programlarından birinden mezun olmak.

SAYISAL


GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDENEğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları


ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI

PUAN TÜRLERİ (ALES)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

40

1. Yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışında en az dört yıllık; a. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu ve diğer Eğitim Fakültelerinden mezun olmak ya da b. Yukarıda sayılanların dışındaki bir fakülteden mezun olduğu halde Öğretmenlik Formasyonu almış olmak. 2. ALES sınavından sözel ağırlıklı puan türünde en az 55 puan almış olmak. 3. Kontenjanın % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il, ilçe, okul veya kurum müdürleri ile eğitim deneticilerine (16 öğrenci); % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il, ilçe, okul veya kurum müdür yardımcıları, atölye ve bölüm şefleri ile şube müdürlerine ve denetmen yardımcılarına (16 öğrenci), kalan % 20’si de diğer başvuranlara ayrılmıştır (8 öğrenci). Ayrılan kontenjanların boş kalması durumunda, diğer başvuranlara puan sırasına göre kayıt hakkı tanınacaktır. Öğrenci kabulü, başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili yukarıda anılmayan konular, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre yapılır.

SÖZEL


AÇIKLAMALAR:(1) Bu program ücretlidir. Öğrenim ücreti toplam 3.000 (üç bin) TL’dir. Bu ücret iki dönemde eşit taksitler halinde tahsil edilir.(2) Program 3 (üç) dönemden oluşur ve yüz yüze öğretim yapılır.(3) İlk iki dönem dersler alınır, üçüncü dönem ise öğrenci bir danışman eşliğinde proje hazırlar.(4) Dersler, Cuma ve Cumartesi günleri yapılacaktır ve derslere% 70 devam zorunluluğu vardır.>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.01.2013 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394