GÜNÜN MANŞETLERİ

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Alıyor.

banner396
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Alıyor. İlanın detayları aşağıdaki gibidir.

Gazi
Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi
alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de
yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
2. Öğretim Üyesi
kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı
Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış
olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
4. Doçent
kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler
müracaat edemez.
5. Tıp Fakültesi
ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa
muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini
sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl
süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.
6. 28.06.2008
tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun
uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecektir.
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde
görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri
başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan
dilekçe);
* Özgeçmiş,
* Yayın Listesi,
* (2) iki adet fotoğraf,
* Nüfus cüzdanı sureti,
* Doçentlik belgesi,
* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine
uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet
belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca
araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde
görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri
başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan
dilekçe);
* Özgeçmiş,
* Yayın Listesi,
* (2) iki adet fotoğraf,
* Nüfus cüzdanı sureti,
* Doçentlik belgesi,
* Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
* Herhangi bir
kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi,
bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;
* Başvuru dilekçesi ekinde;
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
* Özgeçmiş,
* Yayın Listesi
* (2) iki adet fotoğraf,
* Nüfus cüzdanı sureti,
* Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi)
(Onaylı)
* Varsa Yabancı Dil Belgesi
* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine
uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet
belgesi,
Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş,
Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı,
ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 12.09.2014
Bitiş Tarihi : 26.09.2014BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1
Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1
Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

1
Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1
Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1
Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Doçent

1

1
Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

1
Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

1

1
Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Ortaçağ
Tarihi alanında doçent olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1
Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1
Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1
Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1
Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1
Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Analitik
kimya alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen bilgisi
eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen
bilgisi eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1
Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1
Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1
Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1
Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1
Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya
Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar
Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Fizik Eğitimi
alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Felsefe
Grubu Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yeni
Türk Edebiyatı alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Alman
Dili Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

İngiliz
Dili Eğitimi alanında doçent olmak.

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Görsel İletişim
Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Doçent

1

1

Elektronik
yayın tasarımı alanında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım

Doçent

1

1

Müzecilik
konusunda çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Çevre
Hukuku alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

Global İdare
Hukuku alanında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Doçent

1

1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Uluslararası
ilişkiler alanında doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1
İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

Profesör

1

1
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1
Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1
Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1
Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1
Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS,
KPDS veya YDS sınavlarından en az
85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak ve Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı
olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

El cerrahisi
uzmanlık belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk
Metabolizması Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Yoğun bakım
uzmanı olmak ve İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya
da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk sağlığı
doktorası ve iş sağlığı doktorasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Elektromanyetik
kirlilik konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyolji

Profesör

1

1
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyolji

Profesör

1

1
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Profesör

1

1
Yabancı Diller YüksekokuluDoçent

1

1

Yabancılara
Türkçe öğretimi konusunda çalışmış olmak.
>>2016 KPSS'YE GİRECEK LİSE ÖNLİSANS ADAYLARI DİKKAT!!!

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner348

banner394