Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (19 Şubat 2013)

  Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48.

banner396

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (19 Şubat 2013)

  Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48.

19 Şubat 2013 Salı 09:11
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (19 Şubat 2013)

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle...


 Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.GENEL AÇIKLAMALAR1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.2- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.3- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.4-Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.5-İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş ve atandıktan sonra en az 3 yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi veya Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);- Özgeçmiş,- Yayın Listesi,- (2) iki adet fotoğraf,- Nüfus cüzdanı sureti,- Doçentlik belgesi,- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);- Özgeçmiş,- Yayın Listesi,- (2) iki adet fotoğraf,- Nüfus cüzdanı sureti,- Doçentlik belgesi,- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;- Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),- Özgeçmiş,- Yayın Listesi- (2) iki adet fotoğraf,- Nüfus cüzdanı sureti,- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)- Varsa Yabancı Dil Belgesi- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

 

Doçent

1

1

Makroekonomi alanında doçentliğini almış olmak ve para politikası alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

1

İmplant destekli overdenturedaretansiyon üzerine çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

1

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Türkiyede Rusça Eğitiminin yeri ve önemi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

X ışını Floresans teknik ve tümleşik optik üzerinde çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Metal kompleks yarı iletken malzemelerin termal,elektriksel ,optik özelliklerinin belirlenmesi ve kristal yapı analizleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Şekil hafızalı alaşımların termal, elektriksel, manyetik ve kristalografik özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Elektrotermal atomik absorpsiyon spektroskopisi ile ortam düzenleyici konularında çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Yardımcı Doçent

1

1

Sonlu elemanlar yöntemi ile yaklaşık çözümler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yardımcı Doçent

1

1

Özel yetenek sınavlarının sınıflama doğruluğu ve hiyerarşik lineer modelleme üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin hücre ile ilgili pedogojik alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Repartuar çizelge tekniği ve bu tekniğin matematik derslerine uygulanması üzerine çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Yeni ve Yakınçağ Osmanlı Tarihi üzerine çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Aşık Edebiyatı ve Türkü üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk Halk Edebiyatı ve Türkmen Halk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

 

Profesör

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

 

Profesör

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

 

Yardımcı Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Profesör

1

1

Türk Hukuk Tarihi,İslam Hukuku ve İslam Hukuku Usulü konularında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

İşverenin koruma yükümlülüğü ve muvazaalı alt işveren ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Yardımcı Doçent

1

1

Muhasebe tarihi ve maden işletmelerinde uluslararası muhasebe standartlarının uygulanması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Yoksulluk ve modernleşme üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Vergiye gönüllü uyumu belirleyen faktörler ve KDV'nin kamu sektörünün büyüme hızına etkileri üzerine araştırmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Enerji sektörüne kamusal müdahaleler ile ilgili çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Silahlı çatışmalar hukuku,kuvvet kullanma hukuku ve terörizm alanlarında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Bilişimi alanında doktorasını yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Güç katsayısı düzeltme devreleri ve dağıtım transformatörlerin termal modellemesi üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Düzenli boşluklara sahip beton arme krişlerin güçlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Kıyı mühendisliği ve dalga ilerleme modellemesi üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz metalurjisi ve gaz atomizasyon konularında çalışmaları olmak.

Ostim MYO

 

 

Yardımcı Doçent

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olmak, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Odiyoloji ve konuşma bozukluğu konusunda doktorasını yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Doçent

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Doçent

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplu Beslenme Sistemleri

Doçent

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplum Beslenmesi

Doçent

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doçent

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Profesör

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Gezgin tasarsız ağlarda tahsisli güvenilir akış denetimi algoritması geliştirilmesi ve uygulaması üzerine çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Reaktif Güç Kompanzasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Erektil disfonksiyon ve prematür ejekülasyon tanı ve tedavisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Renal iskemi reperfüzyon hasarı ve önlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Odiyoloji alanında tecrübeli olmak ve işitme engelliliği ile ilgili uluslararası proje gerçekleştirmiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Mikropartiküller ilaç yapan sistemler konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Pediatrik Gastroenteroloji alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.02.2013 09:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394