Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(19 Eylül 2012)

        T.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(19 Eylül 2012)

        T.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:45
Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(19 Eylül 2012)

 

 

 

 

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

İLAN

 

Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48....


  


 


 


T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


İLAN


 


Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim görevlisi alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir


 


Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak olup internet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşması gerekmektedir.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)


 


-Duyurulur.


 


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


 


1.Dilekçe (fotoğraflı ve imzalı iki adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.tr internet adresine giriş yaptığınız taktirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)


 


2.Özgeçmiş,


 


3.Nüfus cüzdan sureti


 


4.Son üç yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları ve bu durumlarını ayrı bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir.) (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)


 


5.Lisans diploması (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)


 


6.Lisans Not Transkripti.(4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır)


 


7.Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenilmektedir.)


 


8.Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları


 


9.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan aldığına ilişkin belge.


 


10.Uzmanlık diploması


 


11.Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir.


 


AÇIKLAMALAR


 


1.Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır.


 


2.Adayların ilgili kadro derecesine atanabilecek hizmet süresine sahip olması gereklidir.


 


3.Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


4.Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.


 


MUAFİYETLER


 


-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


Yazışma Adresi :Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Meşelik Yerleşkesi/ESKİŞEHİR-26480


 


Telefon :0.222.2393750-1449-1470


 


Faks :0.222.2291312


 


İlan Başlangıç Tarihi :18.09.2012


 


Son Başvuru Tarihi :02.10.2012


 


Ön Değerlendirme İlan Tar. :11.10.2012


 


Giriş Sınavı Tarihi :16.10.2012


 


Sonuçların Açıklanma Tarihi :01.11.2012
 

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Olmak ve Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 


  T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


İLAN


 


Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz araştırma görevlisi alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir


 


Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak olup internet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşması gerekmektedir.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)


 


-Duyurulur.


 


 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

2

02 Ekim 2012

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Mezunu ve Bu Alanların Birinde Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

2

02 Ekim 2012

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

Endüstri Mühendisliği Lisans Mezunu ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

İstatistik Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

Maden Mühendisliği Lisans Mezunu ve Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

Tarla Bitkileri Lisans Mezunu ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 


Zootekni, Veterinerlik veya Süt Teknolojisi Lisans Mezunu Olmak ve Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
  T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


İLAN


 


Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz uzman alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir


 


Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak olup internet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşması gerekmektedir.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)


 


-Duyurulur.


 


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


 


1.Dilekçe (fotoğraflı ve imzalı iki adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.trinternet adresine giriş yaptığınız taktirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)


 


2.Özgeçmiş,


 


3.Nüfus cüzdan sureti


 


4.Son üç yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları ve bu durumlarını ayrı bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir.) (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)


 


5.Lisans diploması (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)


 


6.Lisans Not Transkripti.(4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır)


 


7.Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenilmektedir.)


 


8.Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları


 


9.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan aldığına ilişkin belge.


 


10. Sigorta Dökümü ile birlikte Deneyime İlişkin Belge.


 


11.Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir.


 


AÇIKLAMALAR


 


1.Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır.


 


2.Adayların ilgili kadro derecesine atanabilecek hizmet süresine sahip olması gereklidir.


 


3.Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


4.Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.


 


MUAFİYETLER


 


-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


Yazışma Adresi :Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Meşelik Yerleşkesi/ESKİŞEHİR-26480


 


Telefon :0.222.2393750-1449-1470


 


Faks :0.222.2291312


 


İlan Başlangıç Tarihi :18.09.2012


 


Son Başvuru Tarihi :02.10.2012


 


Ön Değerlendirme İlan Tar. :11.10.2012


 


Giriş Sınavı Tarihi :16.10.2012


 


Sonuçların Açıklanma Tarihi :01.11.2012
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinden Mezun, ASP.NET, C# Programlama, Veri Tabanı, DB2 Veri Tabanı Programları alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Uzman

1

02 Ekim 2012

 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


İLAN


 


Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz araştırma görevlisi alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir


 


Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak olup internet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşması gerekmektedir.(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)


 


-Duyurulur.

Son Güncelleme: 19.09.2012 09:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.