Erciyes Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (19 Eylül 2012)

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:   Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.

Erciyes Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (19 Eylül 2012)

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:   Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:51
Erciyes Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (19 Eylül 2012)

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:

 

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya...


  


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:


 


Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


 


A- GENEL ŞARTLAR


 


1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.


 


3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.


 


5-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.


 


B- ÖZEL ŞARTLAR


 


1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.


 


C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER


 


1- Başvuru dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/ogretimelemanlaribasvurudilekcesi.pdf


 


2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya


 


3 Lisans diploma fotokopisi (Onaylı)


 


4-Lisans transkript fotokopisi (Onaylı)


 


5-ALES belgesi fotokopisi


 


6- Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi


 


7-İlan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenim Durum Belgesi (Onaylı)


 


8- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)


 


9- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)


 


10- Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için)


 


11- Savcılık belgesi


 


12- Hizmet belgesi (Daha önce kamuda hizmeti varsa)


 


NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.


 


Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.


 


Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri


 


Tel.: 0 352 4374916


 


Faks: 0 352 4375264


 


D- MUAFİYET


 


Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.


 


İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK. ARAP DİLİ VE EDEBİYATI VEYA TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

YÜKSEK LİSANSINI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VEYA İNGİLİZ DİLİ VE EĞİTİMİ ABD DA YAPMIŞ OLMAK.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK.MEDENİ HUKUK ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK. VETERİNER CERRAHİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ 4 YIL DENEYİMLİ OLMAK.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

TIBBİ BİYOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ALANINDA EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ OLMAK.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

HUKUK FAK. MEZUNU OLMAK. KAMU HUKUKU ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. ALANINDA 5 YIL VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ BİR YIL EĞİTİM-ÖĞRETİM TECRUBESİNE SAHİP OLMAK.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK. ÖZEL HUKUK ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

Öğretim Görevlisi

1

02 Ekim 2012

 


  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU:


 


Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


 


A- GENEL ŞARTLAR


 


1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.


 


B- ÖZEL ŞARTLAR


 


1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.


 


2- Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten (öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.


 


3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 65 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.(Üniversitemiz Senatosunun 22/04/2009 tarihli ve 2009.006.053 sayılı kararı )


 


C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER


 


1- Başvuru Dilekçesi http://personeldb.erciyes.edu.tr/ogretimelemanlaribasvurudilekcesi.pdf


 


2- Özgeçmiş Ve Yayın Listesi


 


3- Tıp Fakültesi Mezuniyet Belgesi (Onaylı)


 


4- Lisans Transkript Fotokopisi (Onaylı)


 


5- Tıpta Uzmanlık Belgesi (Onaylı)


 


6- Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi


 


7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)


 


8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)


 


9- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)


 


10- Savcılık Belgesi


 


11-Hizmet Belgesi (Daha Önceden Kamuda Hizmeti Varsa)


 


NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.


 


Başvurular; Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.


 


Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (2.Kat Akademik Büro) Kayseri


 


Tel.: 0 352 4374916


 


Faks: 0 352 4375264


 


D- MUAFİYET


 


Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına


 


yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OLMAK. NÖROTRAVMA VE NÖRONAVİGASYON DENEYİMLİ OLMAK.

Uzman

1

02 Ekim 2012


Son Güncelleme: 19.09.2012 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.