Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(5 Şubat 2013)

  Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:   2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR     Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet İlan Şartları Tıp.

banner396

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(5 Şubat 2013)

  Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:   2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR     Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet İlan Şartları Tıp.

05 Şubat 2013 Salı 08:40
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(5 Şubat 2013)

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

 

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

İlan ŞartlarıTıp...


 Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR


 


 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

İlan Şartları

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

EğitimProgramları ve Öğretim Yüksek Lisansı yapmış olmak. Üreme SağlığındaProgramGeliştirme ve Grup DinamikleriEğitimi eğiticisi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Şizofrenik Bozuklukta Zihin Teorisi alanındaçalışmalaryapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Rehabilitasyon alanında sertifikalı ve deneyimli

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Hematoloji alanında en az 5 (Beş) yıl Uzmanlık ve bu alanda en az 1 (Bir) yıllık yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Yoğun Bakım konusunda en az 1 (Bir) yılı yurt dışında olmak üzere en az 10 (On) yıllık deneyimli, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Böbrek Yetmezliğinde Ateroskleroz ve Vasküler Kalsifikasyon konusunda ve deneysel hücre kültürü çalışmalarında deneyimli Nefroloji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Alerjen düzeyi tayini ve Flowsitometri konusunda deneyimli İmmunoloji ve Alerji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Enfeksiyon Kontrol Hekimi olarak en az 10 yıl çalışmış, Hastane Enfeksiyonları Epidemiyolojisi konusunda Uluslararası (ESCMID/SHEA) sertifika sahibi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

En az 10 yıldır Multiple Skleroz ve Kas Hastalıkları Poliklinik deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Uykuda Solunum Bozuklukları alanında Sertifikalı, Akciğer Enfeksiyonları ve Yoğun Bakım alanında deneyimli

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Deneysel Diyabet Modelleri ve Moleküler Biyoloji konusunda deneyimli ve Diyabet konusunda yurt dışında en az 1 (Bir) yıl çalışmış, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Dünya Sağlık Örgütü Kanser Epidemiyolojisi Eğitimi almış ve Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemleri konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

2

Kardiyak Görüntüleme ve Toraks Radyolojisi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatoloji'de İnvaziv girişimler ve Kas-İskelet Ultrasonografisi konusunda deneyimli Romatoloji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

2

1

Jinekolojik Brakiterapi ve Radyoterapi Toksisitesi Konularında Araştırma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Anorektal Manometri , Double Balon Enteroskopi ve Kapsül Endoskopisi deneyimli, Yüksek çözünürlüklü Manometri konusunda araştırmalar yapmış Gastroentroloji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Obstetrik ve Tüp Bebek Anestezisi, Laparoskopik Jinekolojik Cerrahi Anestezi alanlarında en az 15 ( Onbeş ) yıl çalışmış. Robotik Cerrahi Anestezisinde deneyimli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Hepatopankreatobiliyer ve Kardiyovasküler Sistem, Sitopatoloji alanlarında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk yanıkları konusunda klinik ve deneysel çalışmaları olan, Çocuklarda Onkolojik Cerrahi konusunda deneyimli ve Ulusal Protokollerde Cerrahi Koordinatörlük yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Göz Nakli ve Oküler Onkoloji konusunda deneyimli ve yayın sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp Damar Cerrahi

Doçent

2

1

Homogreft Laboratuvarı ,Kalp Yetmezliği ve Kalp Nakli konusunda deneyimli, Çocuk Kalp Damar Cerrahi Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlilik Belgeli, Robotik Cerrahi sertifikalı ve Robotik Adrenal Bez Cerrahisinde Deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimler

Anatomi

Profesör

1

1

Üç boyutlu Anatomik Ölçümleme konusunda Uluslararası yayınları olmak. Alt Ekstremite Anatomisi konusunda birçok Bilimsel Organizasyonda eğiticilik yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı, Yurtdışı bir Laboratuvarda Metabolizma Testleri ile ilgili çalışmış, Tıp Doktoru olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Nöroendokrinoloji alanında deneyime ve yayınlara sahip, Tıp Doktoru olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Löseminin Moleküler tanısında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı, Kardiyovasküler Hastalıklarla ilgili çalışmalar yapmış. Tıp Doktoru olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Sebze Yetiştirme ve Islahı Alanında Bilimsel Çalışmaları Bulunmak

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

1

Böcek Fizyolojisi Ve Zararlılara Dayanıklılık Konusunda Çalışmaları Bulunmak

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığı Bilim Alanında Doçent Ünvanı Almış Olmak

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

Profesör

1

1

Toprak Biliminde Uzaktan Algılama İle İlgili Çalışmaları Bulunmak

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Tarım Politikası Alanında Uzmanlaşmış Olmak

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Doçent

3

1

Bitki Islahı ve Moleküler Genetik Konularında Uzman Olmak

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Türkiye Tatlısu Kaplumbağaları konusunda proje ve yayınlara sahip olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Analitik Kimya Dalında Doçent unvanını almış olmak, Fluorimetrik Sensörler Hidrür oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

2

- -

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Psikiyatri Hemşireliği ve kültür konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe ve maliyet muhasebesi, enflasyon ortamında maliyetleme ve kamu zararı konusunda çalışmaları bulunmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Doçent

1

1

Avrupa ve Osmanlı İktisat ve Tarım Tarihi alanlarında uzmanlaşmış olmak

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Eklembacaklılar konusunda çalışıyor olmak

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler

Balıkçılık ve Temel Bilimler

Profesör

1

1

Cephalopoda biyolojisi ve avcılığı konusunda uzman olmak

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Besleme konusunda çalışıyor olmak

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler

Deniz Biyoloji

Doçent

1

1

Ekotoksikoloji konusunda uzman olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

Doçentlik derecesini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak, öğretmen eğitimiyle ve öğrenci merkezli öğretimle ilişkili yayınlar yapmış olmak ve ders verecek düzeyde yabancı dil (İngilizce) bilgi/becerisine sahip olmak.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

 

Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler

Doçent

1

1

Kafkasya Tarihi ve Osmanlı – Rus İlişkileri üzerinde uzman olmak

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

 

Türk Tarihi

Doçent

3

1

Genel Türk Tarihi sahasında uzman olmak ve Doğu Avrupa tarihi alanında çalışmış olmak1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekir.2 - Profesör kadrolarına başvuracakların 6 takım dosya, Doçent kadrolarına başvuracakların 4 takım dosya, dilekçe, iş talep formu ile birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.3 - Başvurular Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma kriterlerine uygun olarak yapılacaktır.4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.5 - Son müracaat tarihi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.02.2013 08:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394