Dumlupınar Üniversitesine Öğretim Elemanı Alımı(2 Kasım 2012)

      T.

banner396

Dumlupınar Üniversitesine Öğretim Elemanı Alımı(2 Kasım 2012)

      T.

02 Kasım 2012 Cuma 09:10
Dumlupınar Üniversitesine Öğretim Elemanı Alımı(2 Kasım 2012)

 

 

 

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak...


  


 


T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


 


Başvurma Şartları


 


Genel Şartlar


 


Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;


 


a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.


 


b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan aranır, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.


 


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) Öğretim Görevlisi adayları için herhangi bir dilden en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.


 


Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


 


Özel Şartlar


 


Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için:


 


Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az alanında yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak şartıyla SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerinden çalışma konusu ile ilgili alınacak belge ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az alanında on yıl tecrübeli olmak.


 


Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler


 


Yukarda belirtilen genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar;


 


1- Başvurulan ünvan, birim, varsa bölüm, varsa anabilim dalı, kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik personel kadro ilanı duyuru detay numarası, kendi telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,


 


2- Özgeçmiş,


 


3- Bir adet vesikalık fotoğraf,


 


4- Not çizelgesi fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans),


 


5- Mezuniyet (ilgili daldan lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış veya noter onaylı fotokopisi,


 


6- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge fotokopisi),


 


7- İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa öğrenci belgesi,


 


8- Nüfus cüzdanı fotokopisi,


 


9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi,


 


10- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,


 


11- Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi,


 


12- Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,


 


13- ALES belgesi (fotokopi veya internet çıktısı),


 


14- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (fotokopi veya internet çıktısı)


 


ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.


 


İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan yada eksik / geçersiz belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


 


Adres : Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Tavşanlı Yolu 10.km. Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA


 


Muafiyet


 


Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi


 


Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin www.dumlupinar.edu.tr adresli internet sayfasında açıklanacaktır.


 

 

Matematik ya da Matematik Öğr. lisans mezunu olup, bu alanların birinde yük.lis. yapmış olmak veya Matematik ya da Matematik Öğr. lisans mezunu olup, alanında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak.

Öğretim Görevlisi

1

16 Kasım 2012  T.C.


 


DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


 


Başvurma Şartları


 


Genel Şartlar


 


Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;


 


a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.


 


b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan aranır, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.


 


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) Öğretim Görevlisi adayları için herhangi bir dilden en az 50, Okutman (Yabancı Dil) adayları için ilgili dilden 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.


 


Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


 


Özel Şartlar


 


Okutman kadrosuna başvuru için:


 


İlgili dilden (İNGİLİZCE) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak ve ilgili alandan en az lisans mezunu olmak.


 


Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler


 


Yukarda belirtilen genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar;


 


1- Başvurulan ünvan, birim, varsa bölüm, varsa anabilim dalı, kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik personel kadro ilanı duyuru detay numarası, kendi telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe,


 


2- Özgeçmiş,


 


3- Bir adet vesikalık fotoğraf,


 


4- Not çizelgesi fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans),


 


5- Mezuniyet (ilgili daldan lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış veya noter onaylı fotokopisi,


 


6- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge fotokopisi),


 


7- İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa öğrenci belgesi,


 


8- Nüfus cüzdanı fotokopisi,


 


9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi,


 


10- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,


 


11- Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi,


 


12- Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,


 


13- ALES belgesi (fotokopi veya internet çıktısı),


 


14- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (fotokopi veya internet çıktısı)


 


ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.


 


İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan yada eksik / geçersiz belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


 


Adres : Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.km. KÜTAHYA


 


Muafiyet


 


Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi


 


Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin www.dumlupinar.edu.tr adresli


 

 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü / anabilim dalı lisans mezunu olmak.

Okutman

1

16 Kasım 2012

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.11.2012 09:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394