Dicle Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(8 Ocak 2013)

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN   Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Proğramı, Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Elektrik-Elektronik.

banner396

Dicle Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(8 Ocak 2013)

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN   Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Proğramı, Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Elektrik-Elektronik.

08 Ocak 2013 Salı 11:00
Dicle Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(8 Ocak 2013)

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Proğramı, Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Elektrik-Elektronik...


 DİCLE ÜNİVERSİTESİ


 


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


 


Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Proğramı, Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Elektrik-Elektronik Doktora programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü öğrencisi alınacaktır.


 


DUYURULUR


 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (Uzaktan Eğitim Programı)

Kontenjan

Açıklama

İlaç Kimyası

100

Eczacılık Fakültesi, Kimya bölümü, Biyoloji Bölümü, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Kimya Teknolojisi, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomedikal bölümü Mezunu OlmakTEZLİ YÜKSEK LİSANS

Kontenjan

Açıklama

Bahçe Bitkileri

10

Bahçe Bitkileri Mezunu Olmak

DOKTORA

Kontenjan

ÜNİP Programı Kontenjanı

Açıklama

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

2

İlgili Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak


Başvuruları İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Koşulları· Başvuru Formu: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasında Başvuru ve Kayıt bölümünden Başvuru yapılıp, ilgili alanlar doldurulduktan sonra başvuru formunun çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra belgelerle birlikte ilgili merkeze teslim etmesi gerekmektedir· Mezuniyet Belgesi· Transkript: Adayın Mezuniyet Diploması (Notları 100’lü sistem dışında olan adaylar, ayrıca transkriptlerini mezun oldukları kurumdan onaylı olarak 100’lü sisteme dönüştürmüş olmaları da gerekir. Aksi Takdirde YÖK’ün dönüştürülmüş çizelgesi dikkate alınacaktır.) gerekmektedir.· Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak)· Lisans Öğrenimini Yurtdışında yapmış adayların, Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesini dilekçelerine eklemeleri gerekir.·İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru ve Kesin kayıt Tarihleri:

İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans için Başvuru ve Değerlendirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt Tarihleri

Başvuru

Değerlendirme

Sonuç İlanı

Yedek Başvuru

Yedek Sonuç İlan

Kesin Kayıt

1-31 Ocak 2013

1,4 Şubat 2013

5Şubat 2013

6,7,8Şubat2013

11Şubat2013

12-15Şubat2013


İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin Değerlendirme· Yukarıdaki Puanlama sistemine göre adaylar en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan bu sıralamaya göre doldurulur. İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programında Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler1.Öğrenci Kesin Kayıt formu (Merkezin Web sayfasından çıktı alınacak),2.Tezsiz Yüksek Lisans için mezuniyet belgesi3.Transkript4.T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,5. Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf,6. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasındaaskerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,7. 2012-2013 öğretim yılı için belirlenen uzaktan eğitim öğrenim ücretinin DicleÜniversitesinin Vakıf Bankasındaki 501 no’lu ve TR 2500 0150 0158 0072 9916 6363 IBAN No’lu D.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Lisansüstü öğretim katkı payı üç dönem için toplam 3.000 TL olup, birinci dönem için taksit 1.000 TL’dir.)*Bankaya IBAN ile birlikte gidilmesi, hesap karışıklığına sebep olmaması için gereklidir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Koşulları· Başvuru Formu:Enstitü web sayfasında Başvuru ve Kayıt bölümünden Başvuru yapılıp, ilgili alanlar doldurulduktan sonra başvuru formunun çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra belgelerle birlikte enstitüye teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru formu için tıklayınız.· Mezuniyet Belgesi: Tezli Yüksek Lisans programına müracaat edenler için Lisans, Doktora programına müracaat edenler için Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi gerekmektedir.· ALES Belgesi: Yüksek Lisans ve Doktora programı için sayısal puan türünden en az 60 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili standart puanı gösteren belge.· Yabancı Dil Belgesi: Tezli Yüksek Lisans programı için ÜDS Fen puan türünden veya KPDS’ den en az 45; Doktora programı için ÜDS Fen türünden veya KPDS’ den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili standart puanı gösteren belge gerekmektedir. (ÜDS veya KPDS’den en az 45 puan alamamış olan veya bu sınavlara girmemiş olan adaylar da tezli yüksek lisans programına müracaat edebilirler. Bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilecek, fakat yabancı dil puanları değerlendirilmeye alınmayacak ve tez aşamasına başlayıncaya kadar dil puanı şartını sağlamaları gerekmektedir.)· Transkript: Tezli Yüksek Lisans programı için Lisans; Doktora programı için Tezli Yüksek Lisans öğrenimi süresi içerisinde almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren belge (Notları 100’lü sistem dışında olan adaylar, ayrıca transkriptlerini mezun oldukları kurumdan onaylı olarak 100’lü sisteme dönüştürmüş olmaları da gerekir) gerekmektedir. Aksi Takdirde YÖK’ün dönüştürülmüş çizelgesi dikkate alınacaktır.· Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak)· Lisans ve Yüksek Lisans Öğrenimini Yurtdışında yapmış adayların, Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Tezli Yüksek Lisans / Doktora Puanlama:


 

Yüzde(%)

ALES

70

Tezli Yüksek Lisans için Lisans Not Ortalaması, Doktora İçin Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Not Ortalaması

20

Yabancı Dil Puanı (yüksek lisans başvurusunda dil puanı varsa değerlendirilir. Dil puanı yok ise değerlendirilmeye alınmaz.)

10


Yukarıdaki puanlama sistemine göre adaylar en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan bu sıralamaya göre doldurulur. Değerlendirme sonucunda ortalamaları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Başvuru ve Kesin kayıt Tarihleri:
Tezli Yüksek Lisans, Doktora Programı ve ÜNİP için Başvuru ve Değerlendirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt Tarihleri

 

Başvuru

Değerlendirme

Kesin Kayıt

Yedek Başvuru

Yedek Başvuru

21-31 Ocak 2013

1 Şubat 2013

4-5 Şubat 2013

6-7 Şubat 2013

8 Şubat 2013


Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler1. Öğrenci Kesin Kayıt formu (Enstitü Web sayfasından çıktı alınacak),2. Tezli Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesi3. Transkript4. ALES belgesi5. ÜDS veya KPDS sonuç belgesi6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,7. Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf,8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasındaaskerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,9.ÜNİP içinde: ÜNİP kapsamında başvuracak adayların son başvuru tarihinden önce bağlı bulundukları üniversitelerin Rektörlüklerinden resmi taleplerin son başvuru tarihinden önce gelmesi gerekir.ÜNİP kapsamında başvuran adaylar Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için aranan temel şartlara sahip olmaları gerekir. Başvuru sayısının fazla olması durumunda adaylar geçerli puanlama sistemine göre sıralamaya konarak öğrenciliğe hak kazanırlar.  UYARI*Başvuru için istenilen bütün belgelerin fotokopisi sunulabilir. Kesin kayıtta bu belgelerin ASLI veya ilgili kurumca “ASLI GİBİDİR” onaylı ya da Noter onaylı sureti alınacaktır.*Başvurular, süresi içerisinde ve başvuru için istenen belgeleri eksiksiz olarak adayların bizzat kendileri tarafından yapılacaktır. Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.*Başvuru sırasında adaylardan alınan belgeler iade edilmeyecektir.*Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı bir öğrenci Merkezimiz lisansüstü programlarına başvuru yapamaz. Başvuru tespiti halinde başvurusu iptal edilecek ve kayıt yaptırmış ise, Müdürlüğümüzden ilişiği kesilecektir.  BAŞVURU ADRESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİCEYLAN ENSTİTÜLER BİNASI DİYARBAKIRTel: (0412) 2488030 Dahili 8483-3488

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012–2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.


Anabilim Dalı

Kontenjan

ALES Puan Türü

Açıklamalar

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Yatay Geçiş

Kürt Dili ve Kültürü

150*

-

-

-

Sosyal Bilimlerin herhangi bir Lisans programından mezun olup, öğretmenlik formasyonuna sahip olmak.

İşletme (İkinci Öğretim)

80

-

5

EA, SÖZ, SAY

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Türk İslam Sanatları

-

5

2

SÖZ

İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sanat Tarihi ve El Sanatları Bölümlerinden mezun olmak.


*Bu kontenjanın 30 adedi Zazaki ve 120 adedi Kurmanci’ye tahsis edilecektir. Ancak başvuru sayısına göre bu oran Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, KAYIT BİLGİLERİ VE TARİHLERİBAŞVURU TARİHLERİ

SONUÇLARIN İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK SONUÇLARININ İLANI

YEDEK KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

07.01.2013

11.01.2013

25.01.2013

28.01.2013

01.02.2013

05.02.2013

06.02.2013

08.02.2013


Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları1. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. (100’lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır.)2. Başvuracak adayların, Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı için ALES SÖZEL puan türünde en az 60, İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programı için ALES’in herhangi bir puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. (ALES puanın geçerlilik süresi 3 yıldır). Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvurusu için ise ALES şartı aranmayıp yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.3. Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalına başvuracak adaylardan Eğitim Fakültelerinden mezun olmayanların öğretmenlik formasyon belgesine sahip olmaları ve bunu ibraz etmeleri gerekir.4. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler1. Enstitümüz web sayfasının Başvuru ve Kayıt başlıklı bölümünde yer alan Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formuna fotoğraf yapıştırılıp ilgili alan imzalandıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmesi gerekir. Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.2. Lisans diplomasının fotokopisi,3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin(transkript) fotokopisi,4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi, (Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans için istenmeyecektir.)5. Tezli Yüksek Lisans için yabancı dil sonuç belgesinin fotokopisi (ÜDS, KPDS veya Üniversiteler Arası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 45 ve üzeri standart puan alan adayların bunu belgelendirmeleri halinde dil puanları değerlendirmeye alınacaktır. Aksi halde dil puanları dikkate alınmaz. ÜDS veya KPDS’den en az 45 puan alamamış olan veya bu sınavlara girmemiş olan adayların da başvuruları kabul edilecek, fakat yabancı dil puanları değerlendirilmeye alınmayacaktır.)     Türk İslam Sanatları Yüksek Lisans Programları için Değerlendirme EsaslarıBu programın giriş puanı aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.İlgili ALES puanının % 70’i,Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si,Varsa yabancı dil puanının % 10’u,toplanır ve en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı için Değerlendirme EsaslarıBu programın giriş puanı aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.İlgili ALES puanının % 70’i,Lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u,toplanır ve en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Değerlendirme EsaslarıAdayların müracaatlarının değerlendirmeye alınabilmesi için Enstitü tarafından yapılacak yazılı sınavdan en az 60 taban puanın alınması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alanların bu programa giriş puanı aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si,Yazılı sınavın % 40’ı,Mülakatın % 40’ıtoplanır ve en yüksek puandan başlanarak kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Eşitlik durumunda yazılı ve sözlü sınavın puanlarının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. Not: Başvurular göz önüne alınarak yapılacak sınav ve mülakatın tarih, yer ve saati Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir. Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler1. Öğrenci Kesin Kayıt Formu (Enstitü Web sayfasından çıktı alınacak),2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin resmi kurumdan onaylı örneği,3. Lisans transkriptinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği,4. ALES belgesinin onaylı örneği (Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES belgesi istenmeyecektir),5. Yabancı dil belgesinin onaylı örneği, (Kürt Dili ve Kültürü Tezsiz Yüksek Lisans ile İşletme Tezsiz Yüksek Lisans için istenmeyecektir.)6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının resmi kurumdan onaylı örneği,7. 4 adet vesikalık fotoğraf,8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,9. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programına kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı Üniversitemiz Yönetim Kurulunca 4.000 TL olarak belirlenmiş ve iki eşit taksit halinde tahsiline karar verilmiştir. İlk taksit kayıt esnasında Türkiye Vakıflar Bankası Dicle üniversitesi Şubesindeki TR8700015-00158007298285360 nolu hesaba yatırılacak ve dekontu Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. (Diğer taksit ise kayıt yenileme işlemi esnasında tahsil edilecektir.) YATAY GEÇİŞLER İÇİN: Müracaat Tarihi : 11-13 Şubat 2013 - Sonuçların İlanı : 15 Şubat 2013 Yatay geçiş için başvuracak adayların ;*Bağlı olduğu Enstitüdeki Anabilim Dalı Programlarından birinde en az bir yarıyılı tamamlamış olması,*Kayıt yaptırdığı tüm dersleri başarmış olması,*Not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması,*Tez aşamasına geçen veya geçecek birinin, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 45 puan almış olması,* Lisansüstü programa kayıt yaptırdığı dönemde ilgili ALES puan türünden en az 60 almış olması gerekir. BAŞVURU ADRESİSosyal Bilimler Enstitüsü (Ceylan Enstitüler Binası)Dicle Üniversitesi Kampusu / DİYARBAKIRTel: (0412) 2488139 – Dahili: 8480

DİCLE ÜNİVERSİTESİSAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIBAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLANI


Başvuru Tarihi

29-31 Ocak 2013

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

01 Şubat 2013

Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

04-05 Şubat 2013

Yedek Liste İlan Tarihi

06 Şubat 2013

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi

07 Şubat 2013
DOKTORA

ANABİLİM DALI

ADET

ÖNKOŞUL

Anatomi

3

Tıp Fakültesi Mezunu olmak

Histoloji ve Embriyoloji

3

Tıp Fakültesi Mezunu olmak

Tıbbi Biyoloji

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak veya Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak

Halk Sağlığı

2 1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak Halk Sağlığı Yüksek Lisans mezunu olmak (Dicle Üniversitesi Personeli alınacaktır).

Biyofizik

1 2

Tıp Fakültesi Mezunu olmak Biyofizik Yüksek Lisans mezunu olmak ( ÜNİP kapsamında alınacaktır).

Mikrobiyoloji

1 1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak

Fizyoloji

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak

Biyoistatistik

1 1

Tıp Fakültesi Mezunu veya İlgili Alanda Yüksek Lisans mezunu olmak Tıp Fakültesi Mezunu veya İlgili Alanda Yüksek Lisans mezunu olmak (ÜNİP kapsamında alınacaktır).

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

3

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak

Protetik Diş Tedavisi

3

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak

Veteriner Biyokimya

1

Veteriner Fakültesi Mezunu olmak


DOKTORABAŞVURU KOŞULLARI1- Adayların Doktora programlarına başvurabilmek için Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi diplomasına veya bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, 2- ALES’in sayısal puanından en az 60 puan almış olmaları (ALES belgelerinin geçerlilik süreleri 3 yıldır). (Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Başvuracak Tıp Fakültesi Mezunları TUS Sınavından [(Temel Tıp Bilimleri testi–1. bölüm standart puanı x 0.7) + (Klinik Tıp Bilimleri Testi standart puanı x 0.3)] 50 puan aldığına dair belge.) 3- ÜDS veya KPDS’den 55 puan almış olmak veya bu sınavlara eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan almış olmak gerekir.          DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER1- Enstitümüz web sayfasının Başvuru ve Kayıt başlıklı bölümünde yer alan Başvuru Formunun doldurularak çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte enstitüye bizzat veya noterden vekalet yoluyla bir başkası tarafından da teslim edilebilir. Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.2- Doktora için lisans veya Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi3- Doktora için lisans ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan dersleri ve notları gösteren, 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkriptin) fotokopisi ( mezuniyet başarı ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.(100’lük not sistemine göre belgesi olmayan adaylar için YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır.)4- ALES sonuç belgesinin fotokopisi5- ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi6- 1 adet vesikalık fotoğraf DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN DEĞERLENDİRME ESASLARIDoktora programları giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.ALES puanının % 70’iMezuniyet not ortalamasının % 20’siYabancı Dil Puanının % 10’u toplanır ve kontenjan dahilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak öğrenci kabul edilir. Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. DOKTORA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden temin edilecek)2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği,3. Transkriptin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği,4. ALES belgesinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği,5. ÜDS ya da KPDS belgesinin aslı veya resmi kurumdan onaylı örneği,6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,7. 4 adet vesikalık fotoğraf,8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge, DİĞER HUSUSLAR1- Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini dilekçelerine eklemeleri gerekir. 2- Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.3- Adaylar birden fazla programa müracaat edemezler.

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüzün aşağıda belirtilen programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tezli yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.


Anabilim Dalı/Program

Kontenjan

ALES Puan Türü

Açıklamalar

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Eğitimi Bilim Dalı

8

SAYISAL

Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunu olmak 3 kontenjan UNİP ve Dicle Üniversitesi öğretim elemanlarına ayrılmıştır. Bu kontenjana başvurunun yeterli olmadığı durumda diğer adayların başvuru kabul edilecektir.


Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları1. Adayların, tezli yüksek programına başvurabilmesi için lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir (Akademik not ortalaması 100’lü sisteme dönüştürülmeyen adayların not dönüşüm işlemleri için YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır).3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir (ALES’in geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır).4. ÜDS veya KPDS’den en az 45 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden bu puana muadil bir puana sahip olmak. ÜDS veya KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden bu puana muadil bir puana sahip olmayanlar ile ÜDS veya KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birine girmemiş olan adaylar da şartlı olarak programa kabul edilirler, ancak bu durumdaki adayların yabancı dil puanı değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçerli yabancı dil puanı olmadan kayıt yapan öğrenciler tez aşamasına kadar geçerli yabancı dil belgesini getirmek zorundadırlar. Aksi halde tez aşamasına başlayamazlar. Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler1. Öğrenci bilgi formu (Eğitim Bilimleri Enstitüsünden temin edilecek.)2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,5. ÜDS, KPDS veya dengi bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,6. 1 adet fotoğraf,  Tezli Yüksek lisans Programı için Değerlendirme EsaslarıTezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.• İlgili ALES puanının % 70’i• Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si• Varsa Yabancı Dil Puanının % 10’u * Adayların puanlarının eşit durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler1. Öğrenci bilgi formu2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,3. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,4. ALES belgesinin aslı veya onaylı örneği,5. ÜDS, KPDS Sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,7. 6 adet vesikalık fotoğraf,8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,  BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, KAYIT BİLGİLERİ VE TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHLERİ

SONUÇLARIN İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK SONUÇLARININ İLANI

YEDEK KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

17.01.2013

22.01.2013

25.01.2013

28.01.2013

30.01.2013

31.01.2013

01.02.2013


BAŞVURU ADRESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Ceylan Enstitüler Binası)Dicle Üniversitesi Kampüsü / DİYARBAKIRTel: (0412) 2488139 - Dahili 8494>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2013 11:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394