Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMaİ PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi' | maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMaİ PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi' | maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754.

13 Eylül 2012 Perşembe 13:11
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMaİ PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi' | maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754...


ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMaİ PERSONEL ALINACAKTIRÜniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi' | maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayıl Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar'ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek î esas alınmak suretiyle, personel alınacaktır.A) ALINACAK POZİSYONLAR

Sıra

Pozisyonu

Öğrenim Durumu

Alınacak Personel

Bütçe Birimi ve Görev

No

 

 

Sayısı

Yapacağı Birim

1

HEMŞİRE

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

2

HEMŞİRE

Lise Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

3

HEMŞİRE

Lise Mezunu

3

Merkezi Bütçe /Üniversite

4

FİZYOTERAPİST

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

S

BÜRO PERSONELİ

Yüksek Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

6

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

7

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

8

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

9

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

10

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

11

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

12

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

13

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

14

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

15

BÜRO PERSONELİ

Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

16

BÜRO PERSONELİ

önlisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

17

BÜRO PERSONELİ

ûnlisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

18

DESTEK PERSONELİ

En az Lise Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

19

DESTEK PERSONELİ

En az Lise Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

20

DESTEK PERSONELİ

En az Lise Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

21

TEKNİKER

Lisans Mezunu

2

Merkezi Bütçe /Üniversite

22

TEKNİKER

On Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite

23

TEKNİKER

Ön Lisans Mezunu

1

Merkezi Bütçe /Üniversite


B) GENEL ŞARTLAR1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 07 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2012-KPSS Lisans) veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Ortaöğretim Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP9c ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizme sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönem içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinder itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bı maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır. 5- Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilir,1- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI ,1- Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak.2- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak.2- En az 4 (dört) yıl iş tecrübesi olup; bunun üc yılını hastanelerin acil servislerine geçirmiş olmak.3- HEMŞİRE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.2- Yoğun bakım veya diyaliz sertifikası sahibi olmak veya acil hemşireliği alanında tecrübesi olmak ve alanında 5 (beş) yi tecrübeye sahip olmak,4- FİZYOTERAPİST POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak5- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Enstitülerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans Mezunu olmak.2- En az 2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak ve üniversitelerde çalışmış olmak.3- M.E.B. onaylı diksiyon sertifikası ve okul öncesi öğretmenliği sertifikası sahibi olmak.6- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının İşletme Fakültesi işletme Bölümünden mezun olmak.2- En az 6 (altı) yıl üniversitelerde çalışmış olmak ve bunun en az 4 (dört) yılını yazı işlerinde geçirmiş olmak.3- İSO 9001.2008 KYS Temel ve İc Tetkik Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.7- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI4- Yükseköğretim Kurumlarının Fen Fakültesi Biyokimya Bölümünden mezun olmak.8- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI .1- Yükseköğretim Kurumlarının ilahiyat Fakültesi mezun olmak2- Üniversitelerin idari ve Mali işler Daire Başkanlıklarında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.9- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmak2- En az 3 (üç) yıl üniversite hastanelerinin mutemetlik servislerinde çalışmış olmak.3- Personel ve Maaş Modülü SARUS Hastane bilgi yönetimi sistemi uygulamaları uzmanlık sertifikası sahibi olmak.10- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak2- Okul öncesi eğitim öğretmenliği eğitim sertifikası sahibi olmak.3- En az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olmak.11- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak2- En az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olmak3- Okul öncesi eğitim öğretmenliği eğitim sertifikası sahibi olmak.12- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olmak. 2- En az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.13- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak.14- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1-Yükseköğretim Kurumlarının Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olmak.15- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak.2- 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.3- Okul öncesi öğretmenliği sertifikası sahibi olmak.16- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Halkla İlişkiler Önlisans Programından mezun olmak.2- 8 (sekiz) yıllık iş deneyimine sahip olmak ve bunun en az 3 (üc) yılını üniversitelerde geçirmek.17- BÜRO PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI3- Yükseköğretim Kurumlarının Radyo ve Televizyonculuk önlisans Programından mezun olmak.4- En az 4 (dört) yıl alanıyla ilgili çalışmış olmak.18- DESTEK PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- En az Ortaöğretim mezun olmak2- En az 8 (sekiz) yıl iş tecrübesi olmak.3- M.E.B. Eczane teknisyenliği sertifikasına sahip olmak19- DESTEK PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- En az Ortaöğretim mezun olmak.2- E Sınıfı ehliyete sahip olmak3- Jeneratör Sertifikası Sahibi olmak.4- En az 2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak ve Hastanelerin Satın Alma servislerinde çalıştığını belgelendirmek,20- DESTEK PERSONELİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- En az Ortaöğretim mezun olmak.2- En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak.21-TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar öğretmenliği Bölümünden mezun olmak2- Üniversitelerin Bilgi işlem Daire Başkanlıklarında en az 6 (altı) ay çalışmış olmak.3- Java, PHP ve PIC programlama dillerinde uzman olmak ve bunu belgelendirmek4- Akıllı kart sistemleri, kart baskı sistemleri ve E-Cüzdan konularında deneyimli olmak e bunu belgelendirmek.22- TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokullarının inşaat Önlisans programından mezun olmak2- En az 8 (sekiz) yıl iş tecrübesine sahip olmak.3- En az 1 (bir) yıl Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak.23- TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI1- Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokullarının Makine Resim Konstrüksiyon Önlisans programından mezun olmak2- En az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olmak. 3- M.E.B. onaylı Eweb tasarımcısı sertifikasına sahip olmak.C)HEMŞİRE, FİZYOTERAPİST, BÜRO PERSONELİ, DESTEK PERSONELİ VE TEKNİKER SINAVSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin (b) bendi gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme," denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre alım yapılacaktır.D) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER1- Başvuru Formu2- Nüfus cüzdanı örneği3- öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)4- 2010 KPSS veya 2012 KPSS Lisans (B) grubu sınav sonuç belgesiyle birlikte Başvuru yapılacak pozisyonda istenilen belgeler.E) BAŞVURU YÖNTEMİ1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır2- Eksik belge ile süresinde başvuru yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.F) SONUÇSonuçlar www.comu.edu.tr adresinde ilan edilecek, göreve başlamaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır


Son Güncelleme: 13.09.2012 13:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.