Batman Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (5 Ekim 2012)

      BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN   Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile.

banner396

Batman Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (5 Ekim 2012)

      BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN   Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile.

05 Ekim 2012 Cuma 10:53
Batman Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (5 Ekim 2012)

 

 

 

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile...


  


 


BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ve ilandaki özel koşullar


 


doğrultusunda cari usul ile Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzman alınacaktır.


 


İlanen Duyurulur.


 


Başvuru Başlangıç Tarihi : 05.10.2012


 


Son Başvuru Tarihi : 19.10.2012


 


MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR


 


1-GENEL ŞARTLAR:


 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet alanı türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ise başvurduğu kadro alanı türünden ALES’ ten en az 70 puan almış olmak, (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)


 


Alan türü değişen programlardan mezun olanların, alan türü değişen programlara başvuranlarında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.


 


c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.


 


d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.


 


e) Lisans mezuniyeti notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında Yüksek öğretim Kurunca belirlenen eşdeğerlilik tabloları kullanılacaktır.


 


2-ÖZEL ŞARTLAR :


 


A-Öğretim Görevlisi:


 


a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,


 


b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.


 


B- Araştırma Görevlisi:


 


a) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.


 


b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük veya 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


 


c) Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.


 


C-Uzman:


 


a) En az lisans mezunu olmak


 


b) Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak


 


3-MUAFİYET:


 


Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz


 


4-BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER:


 


Başvuru Formu, (http://personel.batman.edu.tr/belgeform.php adresinden indirilebilir. Bağlantı için Ctrl + altı çizili adresi tıklayınız.)


 


Özgeçmiş,


 


Erkek adaylar için askerlik durumlarını belirten beyan,


 


Nüfus cüzdanı fotokopisi,


 


ALES Belgesinin internet çıktısı, (Sayfa sonunda belgenin hangi sayfadan çıktığına dair internet adresi yer alacaktır.)


 


Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı, (Sayfa sonunda belgenin hangi sayfadan çıktığına dair internet adresi yer alacaktır.) (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK’çe kabul edilmiş diğer dil sınavı)


 


Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diplomaları veya geçici mezuniyet belgesinin tasdikli fotokopisi,


 


Lisans Transkripti Fotokopisi,


 


Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)


 


Deneyim (Tecrübe) Belgesi. (Deneyim istenilen kadrolara başvuruda bulunanlar ile öğretim görevlisi kadrolarına başvuranlar getireceklerdir.)


 


İki adet vesikalık fotoğraf.


 


Varsa bilimsel çalışma yayınlarını içeren dosya,


 


Adaylar sadece bir kadroya başvurabileceklerdir.


 


İlan edilen kadrolara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvurabileceklerdir.


 


Müracaat için gönderilen evraklar geri iade edilmeyecektir.


 


5- BAŞVURU YERİ:


 


İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


Adaylarının ön değerlendirme sonuçları üniversitemizin www.batman.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.


 


Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere bir tebliğ yapılmayacaktır.


 


6- İLETİŞİM BİLGİLERİ:


 


Batman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Merkez Kampüs BATMAN


 


Telefon : 0 488 217 35 58


 


Fax : 0 488 217 35 45


 

 

Fakültelerin İnşaat Mühendisliğ Bölümü mezunu olup,Yapı Malzemeleri Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olup, Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Öğretim Alanında en az 2 yıl Çalışmış Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olup, Matematik Öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Alanında en az 1 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Kamu Yönetimi Lisans Mezunu olmak ve Alanında 5 Yıl Tecrübeli Olduğunu Belgelemek.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Kamu Yönetimi Lisans Mezunu Olup, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış ve en az beş yıl Tecrübeli Olduğunu Belgelemek.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Sosyoloji Bölümü Mezunu Olmak ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakülte veya Yüksekokulların Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Mezunu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Mesleki Eğitim Fakültesi Çiçek-Örgü Dokuma Öğretmenliği Bölümü Mezunu olup, Alanında En Az 2 Yıl Tecrübeli Olduğunu Belgelemek.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği Lisans Mezunu ve İlgili Alanda Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Kimya Bölümü Mezunu ve Organik Kimya Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Seramik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve bu Alanda Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu olup, İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu olup, Türk Dili Edebiyatı Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olup, İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Tarih Bölümü Lisans Mezunu Olup, İlgili Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış ve Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olup, Üretim ve Pazarlama Alanında Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olup, Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora Yapıyor Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Lisans Mezunu Olup, İktisat Teorisi Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Olup,Genel Jeoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Tezhip Anasanat Dalı/Bölümü Lisans ve Yükseklisans Mezunu Olup, İlgili Alanlarda Sanatta Yeterlilik Yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012
 

Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezunu, Moleküler Biyoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış ve Galaktozidaz Enzimi Alanında deneyimli olmak.

Uzman

1

19 Ekim 2012

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2012 10:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394