Atatürk Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(23 Ekim 2012)

      Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

banner396

Atatürk Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(23 Ekim 2012)

      Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

23 Ekim 2012 Salı 13:05
Atatürk Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(23 Ekim 2012)

 

 

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Müracaat...


  


 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.


 


Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.


 


Doçent kadroları daimi statüdedir.


 


MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :


 


1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:


 


- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.


 


2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:


 


- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.


 


SON BAŞVURU TARİHİ:


 


İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.


 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Ekonometri ve Kantitatif analizler konularında çalışmaları bulunmak.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri

Yrd. Doçent

1

3

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doçent

1

1

Stereoloji konusunda eğitim almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Analitik Kimya

Doçent

2

1

 

Astrofizik

Yrd. Doç.

1

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Güney Doğu ( Türkm .-Uygur) Türk Lehçeleri Edebiyatı

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

İktisat Tarihi

Yrd. Doçent

1

3

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doçent

1

3

Kamu yönetimi- siyaset bilimi lisans mezunu olmak ve ileri düzeyde ingilizce ve fransızca bilmek.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Matematik Eğitimi (ortaöğretim)

Doçent

1

1

Ortaöğretim Matematik Eğitimi dalında doçent unvanı almış olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

1

 

Beden Eğitimi ve Spor

Yrd. Doçent

1

1

Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak ve Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim dalında lityum-iyon piller konusunda doktora yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doçent

1

3

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Fransız Dili Eğitimi

Yrd. Doçent

1

1

Fransız Dil Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

Zihin Engellileri Eğitimi

Yrd. Doçent

1

1

Zihinsel Engelliler veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Malzeme

Yrd. Doçent

1

4

Polimer bilim ve teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Enerji

Yrd. Doçent

1

1

Adsorpsiyonlu soğutma ve güneş enerjili damıtma sistemleri üzerinde çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

İslam Hukuku

Yrd. Doçent

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Mali Hukuk

Yrd. Doçent

1

1

Maliye bölümü lisans mezunu olmak ve Sayıştay denetimi üzerine doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR AKÜLTESİ

Anabilim Sanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Halı,Kilim ve Eski Kumaş Desen.

Yrd. Doçent

1

1

 

Sinema Tv .

Yrd. Doçent

1

1

 

Heykel

Yrd. Doçent

1

3

 

Grafik

Yrd. Doçent

1

3

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Anatomi

Yrd. Doçent

1

3

Veteriner fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Biyokimya

Doçent

1

1

 

Farmakognozi

Yrd. Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmakoloji

Yrd. Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Maden Yatakları ve Jeokimya

Yrd. Doçent

1

1

Jeoloji mühendisliği bölümü mezunu olmak ve hidro -jeokimya alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doçent

1

3

Beslenme ve diyetetik bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Doçent

1

1

Balıklarda Genetik Varyasyon konusunda doktora yapmış olmak.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Yrd. Doçent

1

1

İktisat teorisi anabilim dalı, bilgi ekonomileri alanında doktora yapmış olmak.

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Yapı Denetimi

Yrd. Doçent

1

1

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamal .

Yrd. Doçent

1

3

 

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

1

İnşaat mühendisliği ulaştırma anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl.

Yrd. Doçent

1

3

Fitoremeditasyon yöntemiyle ağır metallerin giderilmesi konusunda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Fizyoterapi

Yrd. Doçent

1

2

Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü mezunu olmak ve Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doçent

1

2

 

Muhasebe

Yrd. Doçent

1

5

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2012 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394