Artvin Çoruh Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(14 Eylül 2012)

  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN   Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 – 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan.

Artvin Çoruh Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(14 Eylül 2012)

  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN   Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 – 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan.

14 Eylül 2012 Cuma 20:29
Artvin Çoruh Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(14 Eylül 2012)

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 – 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan...


 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 – 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 1-GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin)a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALES’den (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.c) Araştırma görevlisi atamalarında Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hariç) yapılacak başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun olduğu alandan ALES’den en az 70 puan almış olmak.d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 2- ÖZEL ŞARTLARAraştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on (10) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.b) Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.c) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Konservatuvar eğitimi yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.c) Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların başvurularında ise ALES'ten herhangi bir puan türünde en az 70 almış olmaları yeterlidir.Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:a) En az lisans mezunu olmak,b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak. 3- MUAFİYETa) Doktorasını tamamlamış olanlar,b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz. 4- BAŞVURUa) Adaylar Başvuru formunu http://www.artvin.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.c) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5- NOTa) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.c) ALES Sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.d) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.e) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir. ADRES :Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü08000 Seyitler Yerleşkesi ARTVİNTel : 0466 215 10 00 

 

Büro Yönetimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olup bu alanda yüksek lisans yapmış olmak veya belgelendirmek kaydıyla bu alanda en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Öğretim Görevlisi

1

27 Eylül 2012


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarihli ve 26953 (Değişik : 19/09/2009 tarihli ve 27354 – 09/03/2010 tarihli ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 1-GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin)a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak araştırma görevlisi atamalarında ALES’den (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünden, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atamalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.c) Araştırma görevlisi atamalarında Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD hariç) yapılacak başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun olduğu alandan ALES’den en az 70 puan almış olmak.d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 2- ÖZEL ŞARTLARAraştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on (10) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.b) Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.c) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile Konservatuvar eğitimi yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.Okutman Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.c) Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların başvurularında ise ALES'ten herhangi bir puan türünde en az 70 almış olmaları yeterlidir.Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kadrosuna Başvuru İçin Aranacak Özel Şartlar:a) En az lisans mezunu olmak,b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak. 3- MUAFİYETa) Doktorasını tamamlamış olanlar,b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz. 4- BAŞVURUa) Adaylar Başvuru formunu http://www.artvin.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.b) Başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.c) Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5- NOTa) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.c) ALES Sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.d) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilirler.e) Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir. ADRES :Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü08000 Seyitler Yerleşkesi ARTVİNTel : 0466 215 10 00 

 

İng.Dili ve Ed., İng.Öğ., İng.Mütercimlik-Tercümanlık veya Uluslararası İlişkiler mezunu olup alanında Y.Lisans yapmış veya belgelendirmek kaydıyla bu alanlarda enaz 2yıl tecrübeli olmak(KPDS-ÜDS=80)

Uzman

1

27 Eylül 2012
Son Güncelleme: 14.09.2012 20:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.