Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (21 Şubat 2013)

  Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme.

banner396

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (21 Şubat 2013)

  Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme.

21 Şubat 2013 Perşembe 09:41
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (21 Şubat 2013)

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme...


 Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.Dosya içeriği;- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)- Özgeçmiş- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)- TC Kimlik No- Fotoğraf (1 adet)- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.Not: İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Türk Tarihi ABD

PROFESÖR

1

 

Fiziki Coğrafya ABD

DOÇENT

1

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Klasik Arkeoloji ABD

DOÇENT

1

 

Klasik Arkeoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Latin Dili ve Edebiyatı ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Sumeroloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Fizik Antropoloji ABD

PROFESÖR

1

 

Felsefe Tarihi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Uygulamalı Psikoloji ABD

DOÇENT

1

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOÇENT

1

 

Yeni Türk Edebiyatı ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Etnoloji ABD

DOÇENT

1

 

Ortaçağ Tarihi ABD

DOÇENT

1

Balkan Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

YRD.DOÇ.

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ya da İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı ABD

DOÇENT

1

 

Arap Dili ve Edebiyatı ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Urdu Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

 

Hungaroloji ABD

YRD.DOÇ.

1

Hungaroloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Leh Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

 

Bulgar Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

 

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

 

Genel Dilbilim ABD

PROFESÖR

1

 

Genel Dilbilim ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Sanat Tarihi Bölümü

YRD.DOÇ.

1

 

Paleoantropoloji ABD

PROFESÖR

1

 

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Sistematik Fels . ve Mantık ABD

DOÇENT

1

 

Uygulamalı Psikoloji A.B.D.

PROFESÖR

1

 

Sosyal Psikoloji A.B.D.

DOÇENT

1

 

Toplumsal Yapı ve Değişme ABD

DOÇENT

2

 

Güney-Doğu Türk Leh. ve Edb.ABD

YRD.DOÇ.

1

Uygur Türkleri alanında çalışmaları olmak ve Çince dil bilgisini belgelendirmek.

Kuzey-Doğu Türk Leh.ve Edb.ABD

DOÇENT

1

Kuzey-Doğu (Saha-(Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmaları olmak ve Rusça dil bilgisini belgelendirmek.

Tiyatro Tarihi ve Teorisi A.B.D.

PROFESÖR

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

 

Periodontoloji ABD

PROFESÖR

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmasötik Teknoloji ABD

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Teknolojide Nazal Absorbiyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Farmakognozi ABD

PROFESÖR

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmakognozi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

YRD.DOÇ.

1

Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak.

Eğitim Yönetimi ABD

YRD.DOÇ.

1

Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında doktora derecesine sahip olmak.

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğt.ABD

DOÇENT

1

Halk Eğitimi/Yetişkin Eğitimi alanında doçentlik derecesine sahip olmak.

Sınıf Öğretmenliği ABD

YRD.DOÇ.

1

Sınıf Öğretmenliği programından doktora derecesine sahip olma ve okuma-yazma öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

YRD.DOÇ.

1

Fen-Edebiyat/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olma ve lisansüstü eğitimini aynı alanlarda tamamlamış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi ABD

YRD.DOÇ.

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programından doktora derecesine sahip olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentlik derecesine sahip olmak.

Eğitimde İstatistik ve Araştırma ABD

DOÇENT

1

“Eğitim İstatistiği ve Araştırma” alanında doktora derecesine ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçentlik derecesine sahip olmak.

Eğitim Ekonomisi ABD

DOÇENT

1

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında doktora derecesine sahip olma ve bu alanda çalışmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Anorganik Kimya ABD

PROFESÖR

1

Porfirinler alanında çalışmaları olmak.

Anorganik Kimya ABD

DOÇENT

1

Fosfazen kimyası alanında çalışmaları olmak.

Fizikokimya ABD

PROFESÖR

1

Polimer/Kil Kompozit malzeme üzerinde çalışmaları olmak.

Analitik Kimya ABD

PROFESÖR

1

İyon seçici elektrotlar ve denge sabitleri tayini üzerine çalışmaları olmak.

Organik Kimya ABD

PROFESÖR

1

Azotlu Hetrohalkalı Aromatik bileşiklerin sentezi üzerine çalışmaları olmak.

Biyokimya ABD

PROFESÖR

1

Biyokimya doçenti olmak süperoksit biyosensör ve immün trombisitopenik purpura tadavisi için biyoreaktör konularında çalışmaları olmak.

İstatistiki Bilgi Sistemleri ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Risk Analizi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Yöneylem Araştırması ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Genel Fizik ABD

DOÇENT

1

Polarize Elektron-Gama çarpışmasında üçlü ayar bozonu etkileşmeleri konusunda çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği ABD

DOÇENT

1

Süperiletkenlerin manyetik karakterizasyonu ve levitasyonu alanında modelleme çalışmaları yapmış olmak.

Matematiksel Fizik ABD

DOÇENT

1

Elektron - Proton çarpışmasında üst kuarkın spin polarizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Nükleer Fizik ABD

YRD.DOÇ.

1

Atom çekirdeklerinin füzyon ve fisyon dinamiğine stokastik yaklaşımlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Matematik ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Topoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD

DOÇENT

1

Bitki ekolojisi ve sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

Astrofizik ABD

PROFESÖR

1

 

Astrofizik ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Reel ve Kompleks Fonk.Teorisi ABD

PROFESÖR

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Mali Hukuk ABD

YRD.DOÇ.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Karşılaştırmalı Hukuk ABD

YRD.DOÇ.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Din Sosyolojisi ABD

DOÇENT

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Basın Ekon.ve İşletmeciliği ABD

DOÇENT

1

 

Basın Ekon.ve İşletmeciliği ABD

YRD.DOÇ.

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Bilimleri ABD

DOÇENT

1

 

Elektronik ABD

PROFESÖR

1

 

Elektromanyetik Al.ve Mikr.Tek.ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

DOÇENT

1

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Katıhal Fiziği ABD

DOÇENT

1

Manyetik malzemeler üzerinde deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Fizik ABD

DOÇENT

1

Medikal görüntüleme ve radyasyon doz ölçümünde tecrübeli olmak.

Maden Yatakları ve Jeokimya ABD

PROFESÖR

1

 

Sismoloji ABD

DOÇENT

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Ebelik ABD

DOÇENT

1

Genotoksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Kurumları Yönetimi ABD

PROFESÖR

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında akademik deneyime ve yönetim ve organizasyon bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak.

Sağlık Kurumları Yönetimi ABD

DOÇENT

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında akademik deneyime ve yönetim ve strateji bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak.

Sosyal Hizmet ABD

DOÇENT

2

Sosyal Hizmet bilim alanında doçent unvanı almış olma ve ilgili alanda çalışmış olmak.

Hemşirelik ABD

PROFESÖR

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmaları olma ve Hemşirelik Bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Hemşirelik ABD

DOÇENT

1

Hemşirelik Bilim alanında doçentlik belgesine sahip olma ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışıyor olmak.

Hemşirelik ABD

YRD.DOÇ.

1

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik ABD

YRD.DOÇ.

1

Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Yönetim Bilimleri ABD

YRD.DOÇ.

1

Yönetim Psikolojisi alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Bilimleri ABD

PROFESÖR

1

Medeni Hukuk alanı için alınacaktır.

Uluslararası Hukuk ABD

PROFESÖR

1

 

Uluslararası Hukuk ABD

DOÇENT

1

 

Muhasebe Finansman ABD

PROFESÖR

1

 

Yönetim ve Organizasyon ABD

DOÇENT

1

 

İktisat Tarihi ABD

PROFESÖR

1

 

Maliye Teorisi ABD

PROFESÖR

1

 

Mali İktisat ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

İş Hukuku ve Sos Güvenlik ABD

DOÇENT

1

Sosyal Güvenlik alanı için alınacaktır.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

PROFESÖR

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

DOÇENT

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

DOÇENT

1

Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Tıp Fakültesi mezunu, Parazitoloji uzmanı olma ve deney hayvanları kullanma sertifikasına sahip olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

 

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı için alınacak olup, İç Hastalıkları uzmanı ve Klinik İmmünoloji yandal ihtisası yapmış olmak.

İç Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

Yoğun Bakım ünitesinde çalıştırılmak üzere alınacak olup, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım uzmanı olmak.

Kardiyoloji ABD

PROFESÖR

2

 

Kardiyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

PROFESÖR

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

DOÇENT

1

 

Genel Cerrahi ABD

PROFESÖR

1

Transplantasyon konusunda Sağlık Bakanlığı organ nakil yönetmeliğinde belirtilen kriterlere ve puanlamaya sahip olmak.

Genel Cerrahi ABD
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.02.2013 09:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394