Aksaray Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (12 Aralık 2012)

    Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dalları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.

banner396

Aksaray Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (12 Aralık 2012)

    Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:   Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dalları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.

12 Aralık 2012 Çarşamba 10:21
Aksaray Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı (12 Aralık 2012)

 

 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dalları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48....


  


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dalları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından 13.01.2010 tarih ve 2010-01/01 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgiye http://aksaray.edu.tr/asu.asp?asu=381 adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından ulaşılabilir).


 


İlan edilen Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde istenilenlerle birlikte http://www.aksaray.edu.tr adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından temin edecekleri “ASÜ Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu”nu doldurarak 3 adet vesikalık fotoğraf, diploma (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) ve öğrenim durumunu gösterir belgelerden oluşan dosyayı (Preföserler için 6, Doçentler ve Yrd. Doç. için 4) nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını (özgeçmiş, yayın listesi ve atıflar) bu amaca uygun bir kutu içerisinde imzalı bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçentler (4 nüsha dosyayı) ise başvurdukları birimlere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.


 


Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 


 


BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

1

 

Ekolojik Ayak İzi ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi alanında çalışmaları olması

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

Türk yetişkin EFL öğrenicileri tarafından işlenen dizimsel hataların kor pus analiziyle incelenmesi alanında çalışmaları olmak

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi

 

 

1

 

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında deneyimli olmak, Doğa Eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak


İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİBÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Tefsir Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve Kuran’da fakirlik-zenginlik ile ilgili araştırmaları olmak.

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Hadis Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve faziletli zamanlara dair araştırmaları olmak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Din Felsefesi Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve din-devlet ilişkisi ile ilgili araştırmaları olmak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

1

Kelam Bilim Dalı’nda doktora yapmış ve insanın yaratılışı ile ilgili araştırmaları olmak.

 

 

 

 

 

 

 


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ


BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMA

Kimya Bölümü

Anorganik Kimya

1

 

 

Metal karbonil bileşikleri üzerine çalışmaları olmak.

Kimya Bölümü

Biyokimya

 

1

 

Proteinler moleküler baskılanmaları konusunda çalışmaları olmak.


MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ


BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMA

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

 

1

 

Ölçme tekniği ABD doktora yapmış olmak. Deformasyon ölçmeleri ve sinyal işleme konularında bilimsel çalışmaları olmak

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

 

1

 

Cevher Hazırlama ABD doktora yapmış olmak. Kömürlerin termal analizi konusunda bilimsel yayınları olmak

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

 

1

 

Çevre mikrobiyolojisi, siyanobakteri toksinlerinin tanımlanması ve su kirliliği alanlarında çalışmaları olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

 

 

1

Çevre Bilimleri ABD doktora yapmış olmak. Endüstriyel atık sularda poliaromatik hidrokarbon giderimi konusunda bilimsel çalışmaları olmak.


ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU


BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Finans

 

 

 

1

İşletme ABD’de doktora yapmış olmak. Sorumluluk muhasebesi alanında çalışmaları olmak.


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU


BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMA

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

 

 

1

Tutumlar ve psikomotor alanında çalışmaları olmak


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Kamu Yönetimi

Kentleşme

1

 

 

Kentleşme ve çevre sorunları alanında çalışmaları olmak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İkt .

 

 

1

İktisat ABD’ de doktora yapmış olmak. Ekonomik büyüme ve sağlık ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.EĞİTİM FAKÜLTESİAksaray Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı


 


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:


 


Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan ve aşağıda Birim, Bölüm ve Anabilim Dalları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından 13.01.2010 tarih ve 2010-01/01 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgiye http://aksaray.edu.tr/asu.asp?asu=381 adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından ulaşılabilir).


 


İlan edilen Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde istenilenlerle birlikte http://www.aksaray.edu.tr adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından temin edecekleri “ASÜ Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu”nu doldurarak 3 adet vesikalık fotoğraf, diploma (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) ve öğrenim durumunu gösterir belgelerden oluşan dosyayı (Preföserler için 6, Doçentler ve Yrd. Doç. için 4) nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını (özgeçmiş, yayın listesi ve atıflar) bu amaca uygun bir kutu içerisinde imzalı bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçentler (4 nüsha dosyayı) ise başvurdukları birimlere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.


 


Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 


EĞİTİM FAKÜLTESİ
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.12.2012 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394