Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(6 Ekim 2012)

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı   T.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(6 Ekim 2012)

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı   T.

06 Ekim 2012 Cumartesi 12:50
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(6 Ekim 2012)

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı

 

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

 

REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan...


 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı


 


T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ


 


REKTÖRLÜĞÜNDEN


 


Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


  


Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olmak ve İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olup aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak, alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin İktisat Bölümü Mezunu olup,aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012


T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
 

Fakültelerin Coğrafya bölümü mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu olmak ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012


T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak. c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.OKUTMAN KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Yabancı dil okutmanları hariç Rektörlüğe bağlı bölümlere başvuracak adayların en az yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den 50 veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurması gerekmektedir. —Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.  MUAFİYET; a) Doktorasını tamamlamış olanlar,b) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanlarında çalışmakta olanlar,c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça belirtilecektir.) 2- Özgeçmiş. 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge 5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 6- Lisans ve Yüksek Lisans transkripti onaylı 7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf). 8- ALES Belgesi. 9- Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği). 10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)BAŞVURU YERİ;Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.agri.edu.tr) adresinde mevcuttur. 


 

Fakültelerin, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olmak ve UDS veya KPDS den en az 90 ve üzeri not almış olmak.
Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olmak ve İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olup aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak, alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin İktisat Bölümü Mezunu olup,aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

19 Ekim 2012


T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
 

Fakültelerin Coğrafya bölümü mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012

 

Fakültelerin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu olmak ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

19 Ekim 2012


T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak. c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.OKUTMAN KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Yabancı dil okutmanları hariç Rektörlüğe bağlı bölümlere başvuracak adayların en az yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den 50 veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurması gerekmektedir. —Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.  MUAFİYET; a) Doktorasını tamamlamış olanlar,b) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanlarında çalışmakta olanlar,c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Yabancı dil şartı aranmaz. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça belirtilecektir.) 2- Özgeçmiş. 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge 5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 6- Lisans ve Yüksek Lisans transkripti onaylı 7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf). 8- ALES Belgesi. 9- Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği). 10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)BAŞVURU YERİ;Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.agri.edu.tr) adresinde mevcuttur. 


 

Fakültelerin, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olmak ve UDS veya KPDS den en az 90 ve üzeri not almış olmak.

Son Güncelleme: 06.10.2012 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.